Commissioning is een gefaseerd proces gericht op prestatieborging

Scroll down

Commissioning Specialist

Waarom de cursus Commissioning Specialist

Commissioning is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties en van toepassing op  zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De belangstelling hiervoor neemt toe door groeiende interesse van opdrachtgevers in kwaliteitsborging en het behalen van de comfort- en of energieprestaties voor hun gebouwen. Commissioning, als verplicht onderdeel, voor de prestatieborging van gebouw en installatie, levert binnen de duurzaamheidkeurmerken BREEAM-NLen LEED credits op.

Commissioning is een systematische werkwijze om de prestatie van het gebouw en de installaties te borgen en te verbeteren (verifiëren en valideren), waarmee continu wordt bewaakt of voldaan wordt aan de gedefinieerde doelstellingen en criteria in de uitgangsdocumenten van de opdrachtgever, t.a.v. thermisch comfort, indoor-luchtkwaliteit, energie-efficiency en beheer en onderhoud. Ook worden faalkosten voorkomen.

Sinds 2023 kunnen Commissioning Specialisten en Commissioning Managers zich registreren bij DBCA. De functionaris Cx-Specialist, is in staat om de in het commissioningplan genoemde commissioningactiviteiten te organiseren en/of uit te voeren. Dit is ten behoeve van de kwaliteitsborging van technische installaties in de gebouwde omgeving in verschillende fasen van het bouwproces (verifiëren). Deze functionaris voert zelfstandig commissioningactiviteiten uit en/of stuurt derden aan bij de uitvoering van de commissioningactiviteiten. De Commissioning Specialist controleert en accordeert de rapportages en verslagen van de uitgevoerde commissioningactiviteiten. De functionaris kan een commissioningapportage opstellen.

Leerdoel / resultaat

Na deze cursus beschik je over de vaardigheden voor het zelfstandig opstellen van een commissioning-plan, het uitvoeren van commissioningactiviteiten en het (laten) opstellen en accorderen van Cx-rapportages. Na afloop van de cursus Commissioning Specialist kun je:
  • de noodzaak en keuze van het juiste type Cx-proces en -activiteiten voor een bepaalde situatie uitleggen;
  • op basis van aangeleverde Cx-plan de benodigde Cx-activiteiten organiseren;
  • de benodigde/vereiste testen en inspecties (laten) uitvoeren;
  • de benodigde bewijslast vastleggen en rapporteren van een Cx-activiteit;
  • communiceren met alle belanghebbenden zoals opdrachtgever, adviseur, installateur, Cx-team en leveranciers.

Voor wie?

Ervaren hbo-technici (minimaal 2 jaar werkervaring) of mbo-technici met meerdere jaren werkervaring, werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, opdrachtgever of overheid. 

Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding of eventueel mbo-opleiding, bestaande uit of aangevuld met relevante technische kennis uit het vakgebied bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en/of technische bedrijfskunde. Bijvoorbeeld de opleiding TVVL Luchtbehandelingstechniek of gelijkwaardig.

Cases

Binnen de cursus worden diverse cases behandeld. Na afloop van elke les krijg je een case om te maken en in te leveren ter beoordeling. Tijdens de laatste lesdag worden de cases uitgebreid behandeld.

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Terug naar cursusoverzicht

Testimonials

Cursisten vertellen:

“Meer inzicht in Commissioning en het proces. Meer duidelijkheid m.b.t. verantwoordelijkheden en definities van Commissioning.''

Cursisten vertellen:

“Dynamische cursus! Duidelijk beeld gekregen wat Commissioning inhoud. Ik kan nu uitleggen wat Commissioning inhoudt en delen hiervan toepassen in mijn werk.”