Commissioning Manager

Scroll down

Commissioning Manager

logo Nieuw groen.png

Waarom de cursus Commissioning Manager

In het proces van commissioning zijn steeds meer partijen betrokken. Het kunnen samenstellen en begeleiden van een goed functionerend team is essentieel om alle commissioningactiviteiten naar tevredenheid te kunnen uitvoeren. In deze vervolgcursus die aansluit op Commissioning Specialist, leer je de keuzes die je maakt in het Commissioningproces over te brengen naar anderen. Je leer competenties zoals het samenstellen en aansturen van een team, het opzetten van een heldere en regelmatige communicatie helpen het commissioningproces nog beter te laten verlopen.


Leerdoel/resultaat

Zelfstandig het juiste Cx-proces en -methodiek selecteren en dit kunnen beargumenteren en adviseren richting alle stakeholders. Na afloop kun je:
  • de noodzaak en keuze van het juiste type Cx-proces en -activiteiten voor een bepaalde situatie beargumenteren en adviseren
  • een Cx-plan voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase opstellen en uitvoeren
  • de verschillende rollen binnen het Cx-proces aanstellen
  • definiëren welke functionaliteit aanwezig moet zijn en welke prestatie aangetoond moet worden van de technische installaties binnen het te realiseren gebouw
  • de Cx-activiteiten evalueren en rapporteren met een op te stellen Cx-rapport
  • budgetteren en aanbesteden van het te organiseren Cx-proces
  • een communicatiestructuur organiseren met alle belanghebbenden zoals opdrachtgever, adviseur, installateur, Cx-team en leveranciers

Voor wie?

Ervaren hbo-technici (minimaal 6 jaar werkervaring) werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, opdrachtgever of overheid, die geregistreerd zijn bij SERTUM als Commissioning Specialist.

Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding of een mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring, aangevuld met TVVL cursus Commissioning Specialist of vergelijkbare opleiding. Het inleveren van een portfolio kan onderdeel zijn van de toelating tot deze opleiding wanneer je geen TVVL diploma Commissioning (Specialist) hebt.


Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.