Commissioning Manager

Scroll down

Commissioning Manager

logo Nieuw groen.png

Waarom de cursus Commissioning Manager

In het proces van commissioning zijn steeds meer partijen betrokken. Het kunnen samenstellen en begeleiden van een goed functionerend team is essentieel om alle commissioningactiviteiten naar tevredenheid te kunnen uitvoeren. In deze vervolgcursus die aansluit op Commissioning Specialist, leer je de keuzes die je maakt in het commissioningproces over te brengen naar anderen. Je leert competenties zoals het samenstellen en aansturen van een team, het opzetten van een heldere en regelmatige
communicatie helpen het commissioningproces nog beter te laten verlopen.

Commissioning is een systematische werkwijze om de prestatie van het gebouw en de installaties te borgen en te verbeteren (verifiëren en valideren). Hiermee wordt continu bewaakt of er voldaan wordt aan de gedefinieerde doelstellingen en criteria in de uitgangsdocumenten van de opdrachtgever. Criteria zoals thermisch comfort, indoor-luchtkwaliteit, energie-efficiency en beheer en onderhoud. Ook worden faalkosten voorkomen.

Sinds 2023 kunnen Commissioning Specialisten en Commissioning Managers zich registreren bij DBCA. De functionaris Commissioning Manager die in dit register is ingeschreven beschikt over de kennis en vaardigheden om het juiste commissioningproces en -methodiek te selecteren en de bijbehorende activiteiten te organiseren. Hij/zij is daarnaast het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en kan de gemaakte keuzes voor het uit te voeren proces en uit te voeren activiteiten beargumenteren en adviseren.

De Commissioning Manager is verantwoordelijk voor het commissioningplan en de -rapportage (validatie). Hij/zij stuurt het commissioningteam aan bij de uitvoering van de commissioningactiviteiten. De Commissioning Manager accordeert de rapportages en verslagen van uitgevoerde commissioningactiviteiten.

Leerdoel/resultaat

Zelfstandig het juiste Cx-proces en -methodiek selecteren en dit kunnen beargumenteren en adviseren richting alle stakeholders. Na afloop kun je:
  • de noodzaak en keuze van het juiste type Cx-proces en -activiteiten voor een bepaalde situatie beargumenteren en adviseren
  • een Cx-plan voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase opstellen en uitvoeren
  • de verschillende rollen binnen het Cx-proces aanstellen
  • definiëren welke functionaliteit aanwezig moet zijn en welke prestatie aangetoond moet worden van de technische installaties binnen het te realiseren gebouw
  • de Cx-activiteiten evalueren en rapporteren met een op te stellen Cx-rapport
  • budgetteren en aanbesteden van het te organiseren Cx-proces
  • een communicatiestructuur organiseren met alle belanghebbenden zoals opdrachtgever, adviseur, installateur, Cx-team en leveranciers

Voor wie?

Ervaren hbo-technici (minimaal 6 jaar werkervaring) werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, opdrachtgever of overheid, die geregistreerd zijn bij DBCA als Commissioning Specialist.

Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding of een mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring, aangevuld met TVVL cursus Commissioning Specialist of vergelijkbare opleiding. Het inleveren van een portfolio kan onderdeel zijn van de toelating tot deze opleiding wanneer je geen TVVL diploma Commissioning (tot 2017) of Commissioning Specialist hebt.


Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.