Commissioning is een gefaseerd proces gericht op prestatieborging

Scroll down

Commissioning

Waarom de cursus Commissioning

Commissioning is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties en van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De belangstelling hiervoor neemt toe door het belang van faalkostenreductie, prestatiecontracten en een toenemende interesse van opdrachtgevers in het behalen van een duurzaamheidskeurmerk (BREEAM of LEED) voor hun gebouwen. De Commissioning Autoriteit organiseert en begeleidt het commissioningproces als een onafhankelijk technisch accountant.

Leerdoel / resultaat

Zelfstandig opstellen van een commissioning-plan en uitvoeren van commissioningwerk-zaamheden. Na afloop kun je:

  • een commissioningproces benoemen en begroten;
  • commissioningplannen opstellen voor ontwerp- en constructiefase;
  • commissioningspecificaties opstellen;
  • commissioning toepassen binnen BREEAM of LEED;
  • de benodigde commissioningactiviteiten selecteren;
  • commissioningrapportages opstellen;
  • met voldoende aanvullende competenties optreden als Commissioning Autoriteit.

Voor wie?

Ervaren hbo-technici (minimaal 6 jaar werkervaring) werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, opdrachtgever of overheid.

Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met de cursus Luchtbehandelingstechniek of gelijkwaardig.

Studielast

De studielast voor deze cursus bestaat uit zowel contacturen als voor het bestuderen van de lesstof en het maken van werkopdrachten en bedraagt circa 140 uur.

Inhoud

Als onderlegger voor de cursus is gebruikgemaakt van het commissioningproces conform de ASHRAE richtlijn. Hierbij is zoveel mogelijk een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse situatie. Door het aanbieden van diverse cases, zoals het schrijven van een commissioningplan, wordt de theorie interactief aangeboden.

Het programma bestaat uit 6 lesdagen:

Totale Commissioning van Gebouwen
Commissioningopdracht / Commissioning en certificering;
Commissioning in verschillende fasen
De overdracht naar de beheerfase / BREEAM
Commissioning in de bestaande bouw
Praktijkcases Commissioning

Uitgereikt cursusmateriaal

Uitvoerig syllabi (via leeromgeving)

Cases

Binnen de cursus worden diverse cases behandeld. Na afloop van elke les krijg je een case om te maken en deze in te leveren ter beoordeling. Tijdens de laatste lesdag worden de cases uitgebreid behandeld.

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Terug naar cursusoverzicht

Testimonials

Cursisten vertellen:

“Meer inzicht in Commissioning en het proces. Meer duidelijkheid m.b.t. verantwoordelijkheden en definities van Commissioning.”

Cursisten vertellen:

“Dynamische cursus! Duidelijk beeld gekregen wat Commissioning inhoud. Ik kan nu uitleggen wat Commissioning inhoudt en delen hiervan toepassen in mijn werk.”