Commissioning is een gefaseerd proces gericht op prestatieborging

Scroll down

Commissioning Specialist

Waarom de cursus Commissioning Specialist

Commissioning is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties en van toepassing op  zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De belangstelling hiervoor neemt toe door groeiende interesse van opdrachtgevers in kwaliteitsborging en het behalen van de comfort- en of energieprestaties voor hun gebouwen. Commissioning, als verplicht onderdeel, voor de prestatieborging van gebouw en installatie, levert binnen de duurzaamheidkeurmerken BREEAM-NLen LEED credits op.

Leerdoel / resultaat

Na deze cursus beschik je over de vaardigheden voor het zelfstandig opstellen van een commissioning-plan, het uitvoeren van commissioningactiviteiten en het (laten) opstellen en accorderen van Cx-rapportages.

Na afloop van de cursus Commissioning-specialist:

 • heb je kennis van het commissioningproces, de verschillende commissioningtypen en de toetsingscriteria voor de selectie van het type;
 • kun je een commissioningplan voor verschillende situaties opstellen en de benodigde Commissioning activiteiten selecteren t.b.v. de te borgen prestatie-eisen;
 • kun je een commissioning rapportage opstellen;
 • heb je generieke basiskennis van commissioningactiviteiten t.b.v. W-, E- en M&R installaties;
 • heb je inzicht in budgetering

Voor wie?

Ervaren hbo-technici (minimaal 6 jaar werkervaring) werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, opdrachtgever of overheid.

Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met de cursus Luchtbehandelingstechniek of gelijkwaardig.

Studielast

De studielast voor deze cursus bestaat uit zowel contacturen als voor het bestuderen van de lesstof en het maken van werkopdrachten en bedraagt circa 140 uur.

Inhoud

Commissioning begint bij de start van een project met het schrijven van een commissioningplan waarin de organisatie en uitvoering van de kwaliteitsborging in alle fasen van het bouwproject staat beschreven. In de beheersfase is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van geleverde prestaties. Binnen het Commissioningprocesworden diverse rollen onderscheiden zoals de Commissioningspecialist, de -manager en de -autoriteit.

Onderbouwing

Als onderlegger voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende tools zoals ISSO 107, de ASHRAE richtlijn of BSRIA richtlijn, waarbij zoveel mogelijk een vertaalslag wordt gemaakt naar de Nederlandse situatie. Door het aanbieden van diverse cases, zoals het schrijven van een commissioningplan en de -rapportage, wordt de theorie interactief aangeboden.

Cases

In de opleiding commissioning specialist worden diverse cases behandeld. Na elke les maak je een case ter beoordeling. Op de laatste lesdag worden de cases uitgebreid behandeld.
Het programma bestaat uit 6 lesdagen:

 1. Totale commissioning van gebouwen
 2. Commissioningproces en opstellen commissioningplan
 3. Opstellen commissioning rapportage
 4. Commissioning in de bestaande bouw
 5. Generieke basiskennis commissioning activiteiten
 6. Budgetering commissioning en praktijkcases

Uitgereikt cursusmateriaal

Uitvoerig syllabi (via leeromgeving)

Cases

Binnen de cursus worden diverse cases behandeld. Na afloop van elke les krijg je een case om te maken en deze in te leveren ter beoordeling. Tijdens de laatste lesdag worden de cases uitgebreid behandeld.

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Terug naar cursusoverzicht

Testimonials

Cursisten vertellen:

“Meer inzicht in Commissioning en het proces. Meer duidelijkheid m.b.t. verantwoordelijkheden en definities van Commissioning.''

Cursisten vertellen:

“Dynamische cursus! Duidelijk beeld gekregen wat Commissioning inhoud. Ik kan nu uitleggen wat Commissioning inhoudt en delen hiervan toepassen in mijn werk.”