Duurzaamheid

Scroll down

Duurzaamheid

Basis Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Kennismaking met duurzaamheid en instrumentarium voor verduurzaming van gebouwen, van duurzame aspecten betreffende het gebouw, het gebruik en de technische installaties.

Basis Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Het kunnen analyseren, motiveren, berekenen en zelfstandig adviseren ten aanzien van duurzame aspecten betreffende het gebouw, het gebruik en de technische installaties. Inclusief het opstellen van een financiële haalbaarheidsanalyse.

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Duurzaam Ontwerpen Gebouwde Omgeving

Na het succesvol afronden van de opleiding heb je een gedegen kennis van de grondbeginselen van het duurzaam ontwerpen van installaties voor toepassing in de kantoor- en utiliteitsgebouwen.

Duurzaam Ontwerpen Gebouwde Omgeving

Duurzaam Ontwerpen en Advies Gebouwde Omgeving

Het verkrijgen van een gedegen kennis van het ontwerpen van systemen en installaties voor toepassing in kantoor- en utiliteitsbouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van een duurzame technische installatie.

Duurzaam Ontwerpen en Advies Gebouwde Omgeving

Energiecoördinator

In deze cursus leer je alles over energiebeheer. Van het modelleren van energieverbruik tot het inkopen van elektriciteit en gas. Hoe breng je systematisch in kaart waar het energiegebruik binnen de organisatie plaats vindt? Hoe bepaal je wat een acceptabel of ongewoon hoog verbruik is?

Energiecoördinator

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Na afloop van de cursus ben je in staat om zelfstandig een EED-energieaudit van je organisatie (utiliteit en industrie) te maken en beoordelen, en weet je waar je informatie kunt vinden voor het maken en beoordelen van de EED-energieaudit.

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Warmtenetten in 2 dagen

Na afloop van de cursus ben je in staat om te adviseren, motiveren en (basis) berekeningen te maken en zelfstandig kritische vragen te stellen ten aanzien van aanleg en aanpassing van warmtenetten.

Warmtenetten in 2 dagen

Terug Naar Algemeen Overzicht