Elektrotechniek

Hogere Elektrotechniek - Fase I | Leadengineer Elektronische Bedrijfsinstallaties

Gedegen kennis hebben van de grondbeginselen, de wet- en regelgeving en het ontwerp van de elektrotechnische installaties voor gebouw- en bedrijfsinstallaties, de ontwikkelingen op dit gebied van intelligente gebouwen, smart grid en DC-techniek.

Hogere Elektrotechniek - Fase I | Leadengineer Elektronische Bedrijfsinstallaties

Hogere Elektrotechniek - Fase II | Meester Elektrotechnische Bedrijfsinstallaties

In moderne gebouwen en bij verduurzaming bestaande bouw neemt het aandeel elektrotechniek sterk toe. Mede door de elektrificatie van de energievoorziening en de mobiliteit hebben elektrotechnische installaties invloed op elkaar en komt de elektrische stroom van alle kanten.

Hogere Elektrotechniek - Fase II | Meester Elektrotechnische Bedrijfsinstallaties

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

De cursus ‘E voor W’ verschaft werktuigkundigen binnen de installatietechniek inzicht in E-installaties door gevoel te kweken voor begrippen en vuistregels.

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

Aarding in de Elektrotechniek

Aarding is een bekende manier van het beveiligen van elektrische apparaten en installaties. Bijvoorbeeld om personen te beschermen tegen een elektrische schok, of om vonkvorming of elektromagnetische beïnvloeding te voorkomen.

Aarding in de Elektrotechniek

PV-Panelen en Zonnestroom

Zonnestroom wordt met name voor netgekoppelde toepassingen behandeld, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan
aansluitvoorschriften. Deze workshop behandelt de installatie met een omvang die nog op een laagspanningsnet aangesloten wordt.

PV-Panelen en Zonnestroom

Schakelcursus Toegepaste Wiskunde & Natuurkunde

Het volgen van een post-hbo cursus vraagt naast de contacturen om de nodige zelfstudie van de deelnemer. Voor het volgen van een technische post-hbo cursus moet je daarnaast vaak over een basis rekenvaardigheid beschikken. In deze cursus word je op het juiste niveau gebracht.

Schakelcursus Toegepaste Wiskunde & Natuurkunde

Workshop Kabels kies je zo - basis

Na het volgen van de workshop kun je met behulp van de TVVL selectiekaart en de inhoud uit het cursusboek kabels met de juiste brand- en rookklassen volgens het Bouwbesluit kiezen, adviseren en toepassen.

Workshop Kabels kies je zo - basis

Workshop Kabels kies je zo - experts

Na het volgen van deze verdiepende workshop ben je expert en kun je met jouw kennis verschillende ontwerpen en voorstellen van bijvoorbeeld de adviseur en inspecteur of verzekeraar op basis van wettelijke voorschriften beoordelen.

Workshop Kabels kies je zo - experts

Terug Naar Algemeen Overzicht