Met bouwkundige kennis participeren in bouwteams en multidisciplinaire projectteams

Scroll down

Bouwkunde voor Installatietechnici

Waarom de cursus Bouwkunde voor Installatietechnici

In de dagelijkse praktijk krijgen zowel de installatieadviseur als de E- en W-installateur veelvuldig te maken met ‘de andere discipline’: bouwkunde. Door verhoogd inzicht in deze discipline en het toepassen van de kennis in het ontwerp, de uitvoering en het beheer van gebouwinstallaties ontstaat een efficiencyslag. Het resultaat is dat het beoogde prestatieniveau ten aanzien van comfort, energiegebruik en planning wordt behaald en faalkosten in het bouwproces voorkomen. Je krijgt bouwkundige informatie vanuit een brede invalshoek aangedragen met ruime aandacht voor de raakvlakken met de E en W-discipline.

Leerdoel / resultaat

Het vergroten van de kennis van en inzicht in bouwkundige onderwerpen en hierdoor een betere gesprekspartner worden binnen de bouwkolom. Na afloop kun je:

  • met bredere kennis en meer begrip deelnemen aan bouwteams of multidisciplinaire projectteams;
  • bouwkundige tekeningen en -bestekken beoordelen ten behoeve van uw W- of E-ontwerp.
  • bouwfysische basisberekeningen uitvoeren;
  • de invloed van de bouwkundige schil op de prestatie van de installatie beoordelen;
  • bouwkundige voorzieningen voor brandwerendheid benoemen en beoordelen.

Voor wie?

Werktuigkundigen of elektrotechnisch geschoolde medewerkers, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers, teamleiders of contractmanagers werkzaam bij een installatiebedrijf, adviesbureau of opdrachtgever.
De cursus is ook uitstekend geschikt voor bijv. gebouwbeheerders, architecten of medewerkers van leveranciers die meer willen weten van de elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving.

Vooropleiding

Minimaal een succesvol afgeronde mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 3 lessen:

  1. Constructietechniek, Materiaalgebruik en Opbouw
  2. Bouwfysica
  3. Brandveiligheid

Uitgereikt cursusmateriaal

  • Basisboek Bouwkunde (Thieme)

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Terug naar cursusoverzicht

Testimonials

Cursisten vertellen:

"De noodzaak van een integrale benadering is nog duidelijker geworden. Een goede aanvulling op aanwezige installatietechnische kennis."

Cursisten vertellen:

“Het is me duidelijker geworden hoe er binnen de bouwtechniek wordt gekeken naar de bouwconstructie en hoe ik om moet gaan met brandscheidingen/vluchtroute.”