Bijna EnergieNeutraal Bouwen is de ambitie van 2020

Scroll down

Multidisciplinair ontwerpen van BENG gebouwen

In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energieneutraal in 2020, aldus bepaald door Europees en Nederlands overheidsbeleid. Voor het bereiken van een BENG gebouw (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) is onder andere een multidisciplinair team noodzakelijk waarbij de architecten, advies- en installatiebedrijven en opdrachtgevers nauw samenwerken.

Inhoud en opzet cursus

Bij deze tweedaagse cursus staat multidisciplinair ontwerpen centraal. U krijgt tools aangereikt om al in een vroeg stadium samen te ontwerpen. Daarnaast krijgen deelnemers op basis van een assessment een persoonlijk advies voor een korte online bijscholingsmodulen (engelstalig). Door modules te volgen over ontwerpmethodieken, bouwkundige en installatietechnische oplossingen, etc. komen deelnemers op een zelfde basis-kennisniveau dat nodig is voor een vruchtbare samenwerking. Hiermee wordt de tijdsbelasting (en de kosten) van deze cursus zo laag mogelijk gehouden.

Voor wie?

Architecten, bouwmanagers, projectmanagers/-leiders, installatie-adviseurs betrokken bij projecten in de Gebouwde Omgeving. Werkzaam bij architectenbureaus, bouwkundige aannemers, adviesbureaus en installatiebedrijven.

Na afloop:

  • Beschikt u over meer kennis en vaardigheden voor deelname in projecten rond BENG gebouwen.
  • Beschikt u over competenties op het gebied van multidisciplinair ontwerpen.
  • Kunt u in een vroeg stadium samenwerken met verschillende disciplines en professionals.
  • Beschikt u over bredere kennis van beschikbare technieken uit andere disciplines.
  • Beschikt u over een certificaat van deelname waarmee u een betere marktpositie verwerft.

Waarom

Het beleid van de overheid is er op gericht om na 2020 alleen nog maar (bijna) energieneutrale gebouwen neer te zetten. De realisatie van nZEB in nieuwbouw en renovatie vereist echter een andere benadering van de bouwsector. nZEB eist een innovatief ontwerpproces op basis van een integrale ontwerpaanpak en inzet van multidisciplinaire teams. Een intensieve samenwerking tussen architecten, technici en managers is noodzakelijk. Deze aanpak vraagt veel van ontwerpers omdat ze ook buiten hun eigen discipline moeten meedenken. Enerzijds om begrip van elkaars disciplines te ontwikkelen en anderzijds om elkaars vaardigheden te combineren voor een optimaal eindresultaat.

PROF/TRAC

De training is gebaseerd op een omvangrijke database aan kennis die is samengebracht in diverse Europese projecten. Deze kennis wordt ontsloten in het Europese project PROF/TRAC (H2020) en biedt een Open Training Platform en kwalificatieprogramma voor permanente professionele ontwikkeling voor professionals in de bouwsector. Ga voor meer informatie over dit project naar www.proftrac.eu.

TVVL participeert samen met ISSO in dit Europese project.