TVVL cursussen

Scroll down

Alle cursussen en opleidingen

Ons cursusaanbod is onderverdeeld per discipline hetzij: Klimaattechniek, Sanitaire Technieken, Elektrotechniek, Gebouwbeheer, Projectmanagement en commissioning, Duurzaamheid, Warmtepomp, Interdisciplinaire cursussen en opleidingen waarvoor wij  samenwerkingen zijn aangegaan.

Bekijk het uitgebreide aanbod hieronder, schrijf je in en groei verder als professional.

Klimaattechniek

Luchtbehandelingstechniek

Zelfstandig uitvoeren van dimensionerings- en ontwerpberekeningen van klimaatinstallaties en luchtbehandelingsystemen voor de gebouwde omgeving. Inclusief het maken van gefundeerde keuzes ten behoeve van het voorontwerp.

Luchtbehandelingstechniek

Luchtbehandeling Speciale Ruimten

Het kunnen specificeren van de vereiste binnencondities en beoordelen van de benodigde luchtbehandelinginstallaties voor speciale ruimten als cleanrooms, OK’s, laboratoria, musea, archieven grootkeukens, datacenters, zwembaden etc.

Luchtbehandeling Speciale Ruimten

Geluid in Technische Installaties

Zelfstandig onderkennen en analyseren van akoestische vraagstukken die zich in een comfort- en luchtbehandelinginstallatie kunnen voordoen en oplossingen kunnen aandragen.

Geluid in Technische Installaties

Hydraulische Schakelingen voor Verwarmen en Koelen

Deze cursus is gericht op installatieontwerpers en projectleiders die betrokken zijn bij het ontwerpen en beoordelen van cv- en koude-installaties. De cursus is bedoeld voor installateurs, ontwerpers of beheerders van hydraulische schakelingen in utiliteitsgebouwen.

Hydraulische Schakelingen voor Verwarmen en Koelen

Expert Binnenklimaattechniek

In de cursus Expert Binnenklimaat worden de geldende binnenklimaataspecten benoemd en wordt een overzicht en de toepassingsmogelijkheden van de verschillende tools gegeven.

Expert Binnenklimaattechniek

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

De cursus verschaft inzicht in de werking en problematiek van W-installaties. De cursus stelt functionarissen in de E-techniek in staat technische installaties integraal te beoordelen.

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

Technicus Klimaatinstallaties

Het uitwerken van ontwerpconcepten van klimaatinstallaties, het maken van warmte- en koellastberekeningen, het selecteren van luchtbehandelingskasten en luchtroosters en het benoemen en herkennen van belangrijke luchttechnische regelingen.

Technicus Klimaatinstallaties

Klimaattechniek online

Deze e-learningcursus behandelt het Mollier h/x-diagram en de basisberekeningen in de klimaattechniek.

Klimaattechniek online

Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde

Spijker jouw kennis van wiskunde en natuurkunde bij en volg de Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde. Via e-learningmodulen in combinatie met één contactdag wordt de basiskennis opgefrist of op het juiste niveau gebracht.

Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde

 

Sanitaire Technieken

Sanitaire Installaties in Gebouwen

Zelfstandig ontwerpen en technisch beoordelen van leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusinstallaties. Inclusief workshops technische en medische gassen, zwembaden, waterbehandeling en stoominstallaties.

Sanitaire Installaties in Gebouwen

Legionellepreventie

In de cursus Legionellapreventie leer je hoe besmetting in koud- en warm tapwaterinstallaties voorkomen kan worden.

Legionellepreventie

Workshop Technische en Medische gassen

De workshop richt zich zowel op de algemene theorie als op de ontwerprichtlijnen voor leidingsystemen voor medische en technische gassen.

Workshop Technische en Medische gassen

Workshop Stoominstallaties

Deze workshop over stoominstallaties richt zich op de algemene theorie en ontwerprichtlijnen. Verder komt de opbouw van een stoominstallatie aan bod en wordt een werkende stoominstallatie bekeken.

Workshop Stoominstallaties

Workshop Zwembaden / Waterbehandeling

Een workshop van één dag waarin de waterbehandeling voor zwembaden en de waterbehandeling gericht op de utiliteit (bijv. bevochtiging) centraal staat.

Workshop Zwembaden / Waterbehandeling

 

Elektrotechniek

Hogere Elektrotechniek - Fase I | Leadengineer Elektronische Bedrijfsinstallaties

Gedegen kennis hebben van de grondbeginselen, de wet- en regelgeving en het ontwerp van de elektrotechnische installaties voor gebouw- en bedrijfsinstallaties, de ontwikkelingen op dit gebied van intelligente gebouwen, smart grid en DC-techniek.

Hogere Elektrotechniek - Fase I | Leadengineer Elektronische Bedrijfsinstallaties

Hogere Elektrotechniek - Fase II | Meester Elektrotechnische Bedrijfsinstallaties

In de verduurzaming van de bestaande bouw neemt het aandeel elektrotechniek sterk toe. Mede door de elektrificatie van energievoorziening en mobiliteit hebben elektrotechnische installaties invloed op elkaar en verspreiden de toepassingen.

Hogere Elektrotechniek - Fase II | Meester Elektrotechnische Bedrijfsinstallaties

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

De cursus ‘E voor W’ verschaft werktuigkundigen binnen de installatietechniek inzicht in E-installaties door gevoel te kweken voor begrippen en vuistregels.

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

Aarding in de Elektrotechniek

Aarding is een bekende manier van het beveiligen van elektrische apparaten en installaties. Bijvoorbeeld om personen te beschermen tegen een elektrische schok, of om vonkvorming of elektromagnetische beïnvloeding te voorkomen.

Aarding in de Elektrotechniek

PV-Panelen en Zonnestroom

Zonnestroom wordt met name voor netgekoppelde toepassingen behandeld, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan
aansluitvoorschriften. Deze workshop behandelt de installatie met een omvang die nog op een laagspanningsnet aangesloten wordt.

PV-Panelen en Zonnestroom

 

Gebouwbeheer

Hogere Meet- en Regeltechniek

De opleiding behandelt de meest actuele en relevante onderwerpen op het gebied van regeltechniek, hydraulische schakelingen, gebouwen installatiegedrag en comfort.

Hogere Meet- en Regeltechniek

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer

In deze cursus verwerft u de benodigde competenties voor het professioneel invullen van gebouwautomatiserings-vraagstukken in elke levensfase van gebouwen. I.s.m. de Brancheorganisatie GebouwAutomatisering.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer

Leadengineer Gebouwautomatisering- en beheer

De opleiding behandelt de meest actuele en relevante onderwerpen op het gebied van Gebouwautomatisering en -beheer, zoals de engineering, integratie en realisatie van gebouwautomatisering.

Leadengineer Gebouwautomatisering- en beheer

Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties

Het kunnen definiëren, uitvoeren en presenteren van data gedreven HVAC prestatie analyses. In de cursus wordt ingegaan op de mogelijkheden om data uit meet- & regelinstallaties te gebruiken voor het verschaffen van inzicht in de prestaties.

Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties

 

Projectmanagement en commissioning

Projectleider Techniek

Het verkrijgen van een goede theoretische basis om de competenties van een projectleider in de praktijk te kunnen brengen. Deze cursus biedt een stevige basis voor succesvol projectleiderschap.

Projectleider Techniek

Installatie Project Management

Het zelfstandig als projectleider in bouwteamverband kunnen opereren en de daarin voorkomende problematiek tijdig te kunnen herkennen en op te lossen.

Installatie Project Management

Commissioning Specialist

Zelfstandig opstellen van een commissioning-plan en uitvoeren van commissioningwerkzaamheden of, met aanvullende competenties, te coördineren in de hoedanigheid van de Commissioning Autoriteit.

Commissioning Specialist

Commissioning Manager

Zelfstandig het juiste Cx-proces en -methodiek selecteren en dit kunnen beargumenteren en adviseren richting alle stakeholders. Dit is de vervolgcursus die aansluit op Commissioning Specialist.

Commissioning Manager

BIM Coördinator

Na het volgen van de opleiding BIM Coördinator ben je in staat om, samen met jouw BIM-team, een gevalideerd model op te leveren dat voldoet aan de gestelde kaders. Het BIM-uitvoeringsplan vormt daarvoor de basis.

BIM Coördinator

Communiceren vanuit je kracht

Om techniek zo goed mogelijk in te zetten om je (bedrijfs)doelen te bereiken wil je goed contact onderhouden met mensen die voor het slagen van jouw werk van belang zijn. Tijdens deze cursus bepaal je je eigen leerdoelen. Waar wil jij in groeien op communicatief vlak?

Communiceren vanuit je kracht

Adviesvaardigheden

Je wilt graag meer je adviserende rol pakken, zodat er beter naar je ideeën wordt geluisterd. Je wilt goed voorbereid het gesprek aangaan en je ideeën goed kunnen verwoorden, omdat je weet dat jouw kennis en expertise bijdragen aan een beter ontwerp.

Adviesvaardigheden

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Het kunnen analyseren, motiveren, berekenen en zelfstandig adviseren ten aanzien van duurzame aspecten betreffende het gebouw, het gebruik en de technische installaties. Inclusief het opstellen van een financiële haalbaarheidsanalyse.

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Duurzaam Ontwerpen Gebouwde Omgeving

Na het succesvol afronden van de opleiding heb je een gedegen kennis van de grondbeginselen van het duurzaam ontwerpen van installaties voor toepassing in de kantoor- en utiliteitsgebouwen.

Duurzaam Ontwerpen Gebouwde Omgeving

Duurzaam Ontwerpen en Advies Gebouwde Omgeving

Het verkrijgen van een gedegen kennis van het ontwerpen van systemen en installaties voor toepassing in kantoor- en utiliteitsbouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van een duurzame technische installatie.

Duurzaam Ontwerpen en Advies Gebouwde Omgeving

Energiecoördinator

In deze cursus leer je alles over energiebeheer. Van het modelleren van energieverbruik tot het inkopen van elektriciteit en gas. Hoe breng je systematisch in kaart waar het energiegebruik binnen de organisatie plaats vindt? Hoe bepaal je wat een acceptabel of ongewoon hoog verbruik is?

Energiecoördinator

Warmtenetten in 2 dagen

Na afloop van de cursus ben je in staat om te adviseren, motiveren en (basis) berekeningen te maken en zelfstandig kritische vragen te stellen ten aanzien van aanleg en aanpassing van warmtenetten.

Warmtenetten in 2 dagen

Waterstof in de Gebouwde Omgeving

Steeds meer installatietechnici, van adviseurs, ontwerpers, installateurs en monteurs, gaan waterstof tegenkomen in hun dagelijkse werkzaamheden in de komende jaren. Om medewerkers in de installatietechniek hierop voor te bereiden biedt TVVL deze cursus

Waterstof in de Gebouwde Omgeving

 

Warmtepomp Academy

Ontwerpen van water/water warmtepompen woningbouw

Deze cursus leid je op voor het CITO-examen 'Ontwerpen van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen'. Het diploma hiervan heb je nodig voor de certificering volgens BRL 6000-21 deel 1A.

Ontwerpen van water/water warmtepompen woningbouw

Ontwerpen van lucht/water warmtepompen woningbouw

Na het succesvol afronden van deze cursus beschik je over vaardigheden voor het aanbieden van kennis over het ontwerpen, selecteren en integreren van lucht/water warmtepompsystemen voor woningbouw en kleine utiliteit.

Ontwerpen van lucht/water warmtepompen woningbouw

Warmtepompen utiliteit

Na het succesvol afronden van deze cursus beschik je over vaardigheden voor het aanbieden van kennis over het aanbieden van kennis over het ontwerpen, selecteren en integreren van grondgebonden warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen.

Warmtepompen utiliteit

Collectieve warmtepompen woningbouw

Na het succesvol afronden van deze cursus beschik je over vaardigheden voor het aanbieden van kennis over het ontwerpen, selecteren en integreren van collectieve warmtepompsystemen voor woningen en appartementencomplexen op basis van ISSO-publicatie 80.

Collectieve warmtepompen woningbouw

In-company | Ontwerpen van lucht/lucht warmtepompen utiliteit

Na het succesvol afronden van deze cursus beschik je over vaardigheden voor uitleggen wat lucht/lucht warmtepompen zijn en hoe een goed functionerende warmtepompinstallatie kan worden gemaakt.

In-company | Ontwerpen van lucht/lucht warmtepompen utiliteit

In-company | Basiscursus Warmtepompen voor niet-technici

Tijdens deze cursus wordt nader ingegaan op het basisprincipe en werking van warmtepompen en leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden de situaties te beoordelen en de mogelijkheden voor implementatie van warmtepompen in te schatten.

In-company | Basiscursus Warmtepompen voor niet-technici

In-company | Warmtepompen voor Gemeenten

Bij de cursus Warmtepompen voor Woningcorporaties leer je de theoretische toepassing van warmtepompen voor woningcorporaties op de juiste manier te ontwerpen. Met deze vaardigheid ben je (zelfstandig) in staat strategische keuzes te maken.

In-company | Warmtepompen voor Gemeenten

In-company | Warmtepompen voor Woningcorporaties

Bij de cursus Warmtepompen voor Woningcorporaties leer je de theoretische toepassing van warmtepompen voor woningcorporaties op de juiste manier te ontwerpen. Met deze vaardigheid ben je (zelfstandig) in staat strategische keuzes te maken.

In-company | Warmtepompen voor Woningcorporaties

 

Interdisciplinaire cursussen

Bouwkunde voor Installatietechnici

De cursus geeft werktuigkundigen en elektrotechnici binnen de installatietechniek, door gevoel te kweken voor begrippen en vuistregels, inzicht en kennis van Bouwkunde.

Bouwkunde voor Installatietechnici

Installatietechniek voor Bouwkundigen

Het ontwikkelen van multidisciplinaire huisvestingsoplossingen is noodzakelijk voor het verhogen van de kwaliteit van uw dienstverlening. Hierdoor zal integraliteit bij de realisatie van gebouwen en technische installaties worden bevorderd en zullen projecten beter worden afgerond.

Installatietechniek voor Bouwkundigen

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

De cursus verschaft inzicht in de werking en problematiek van W-installaties. De cursus stelt functionarissen in de E-techniek in staat technische installaties integraal te beoordelen.

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

De cursus ‘E voor W’ verschaft werktuigkundigen binnen de installatietechniek inzicht in E-installaties door gevoel te kweken voor begrippen en vuistregels.

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

TVVL Talent Academy

Ben jij een technisch talent werkzaam in de installatietechniek en ben je op zoek naar nieuwe kennis en inzichten? Is het voor jou belangrijk om te investeren in je toekomst door een technische vervolgopleiding te volgen? Maak dan kennis met de TVVL Talent Academy.

TVVL Talent Academy

 

Overige opleidingen in samenwerking met derden

Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in beleid en projecten voor aardgasvrije nieuwbouw en renovatie in de gebouwde omgeving.

Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving

Post-HBO Koudetechniek

De opleiding behandelt veel facetten van de koudetechniek zoals systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek.

Post-HBO Koudetechniek

Koppelcursus Post-HBO Koudetechniek

De Koppelcursus Post-HBO Koudetechniek is bedoeld voor kandidaten die een technische mbo-4 opleiding hebben afgerond, en willen doorstromen naar de post-hbo opleiding Koudetechniek.

Koppelcursus Post-HBO Koudetechniek

Kennis als motor van technologische innovatie

Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij al onze activiteiten

Bijeenkomsten

Al onze activiteiten zijn leuk, leerzaam en informeel en ook toegankelijk voor niet-leden

Lees meer

Kennisbank

TVVL publiceert uitgevoerde onderzoeken in technische rapporten Lees meer