Adviesvaardigheden

Scroll down

Adviesvaardigheden

Waarom de cursus Adviesvaardigheden

Je wilt graag meer je adviserende rol pakken, zodat er beter naar je ideeën wordt geluisterd. Dat is namelijk niet alleen goed voor jezelf, maar bovenal goed voor je klant/eindgebruiker. Je wilt goed voorbereid het gesprek aangaan en je ideeën goed kunnen verwoorden, omdat je weet dat jouw kennis en expertise bijdragen aan een beter ontwerp.  

Maar hoe doe je dat, die positie innemen? Hoe krijg je die grotere invloed in een (bouw)team? Daarover gaat deze cursus. In 4 afzonderlijke bijeenkomsten werken we aan de volgende thema’s:

 • Noodzaak doet bewegen; de ander meekrijgen vanuit het gemeenschappelijk besef dat de (bouw)wereld verandert.
 • Belangenonderhandelingen; focussen op gemeenschappelijke belangen en omgaan met weerstand.
 • Begrijpen wij elkaar? Omgaan met verschillen in rollen en persoonlijkheid.
 • Het overwinnen van innerlijke bezwaren; wat weerhoudt mij mijn (nieuwe) rol te pakken en hoe gebruik ik mijn persoonlijke kracht?

In deze cursus staat het ontwikkelen van je adviesvaardigheden centraal. We oefenen met gesprekstechnieken, waardoor anderen de noodzaak onderkennen om meer en vroegtijdiger gebruik te maken van jouw expertise en inzichten. Je leert om oog te hebben voor ieders belang en perspectief, maar de ander ook de gemeenschappelijkheid in te laten zien. Je leert om te gaan met verschillende rollen en persoonlijkheden en hoe je je eigen ineffectieve gedachten kunt opsporen en ombuigen in overtuigingen die wel werken.

De cursus bestaat uit 4 modulen:

 1. PinPoint adviesvaardigheden
  Hoe zorg ik dat er beter naar mijn advies geluisterd wordt? 
 2. Op zoek naar het gemeenschappelijk belang
  Vanuit gemeenschappelijkheid komen tot een optimale rolverdeling
 3. Omgaan met verschillen in rollen en persoonlijkheid
  Zoveel mensen, zoveel meningen
 4. Hoe wordt ik maximaal effectief?
  Werken aan mijn persoonlijke effectiviteit

Leerdoel/resultaat

In dit ontwikkeltraject leer je hoe je;

-              betere adviezen geeft en werk je aan je adviesvaardigheden;
-              ‘Partner in Business’ wordt;
-              commitment krijgt;
-              anderen kunt overtuigen;
-              oog hebt voor andermans belang en perspectief;
-              de gemeenschappelijkheid naar boven kunt krijgen;
-              win-win situaties creëert;
-              jezelf en anderen beter leert kennen;
-              beter om kunt gaan met mensen die in je ‘allergie’ zitten;
-              je belemmerende gedachten ombuigt in helpende overtuigingen;
-              maximaal effectief wordt.

Voor wie?

Technici die contact hebben met interne en externe stakeholders en vanuit hun rol invloed moeten kunnen uitoefenen. Denk daarbij aan projectleiders, adviseurs en installatietechnici.                                    

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Studielast

4 praktische bijeenkomsten van een middag en avond met een tussenperiode van telkens een aantal weken, zodat je de stof in de praktijk kunt toepassen. Ter voorbereiding op de lessen lees je de aangedragen literatuur (circa 2 uur per les).

Inhoud

Deze cursus heeft de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers als uitgangspunt. We werken zoveel mogelijk met  eigen cases en voorbeelden. Voorafgaand aan de opleiding voeren wij daarom met een aantal deelnemers een telefonisch intakegesprek. Tijdens de bijeenkomsten is er is nadrukkelijk ruimte  voor het uitwisselen van standpunten. Naast theoretische input bestaan de bijeenkomsten vooral uit ervaringsleren, reflecteren en vertalen van inzichten naar de werkpraktijk. De verhouding theorie/praktijk is 30/70.  

De cursus wordt verzorgd door Jan Hille Noordhoff. Zijn boek Effectieve Gesprekken (BusinessContact 2015) dat je bij deze cursus ontvangt vormt het uitgangspunt.

 

Terug naar cursusoverzicht