Ontwerpen van Lucht/Lucht warmtepompen utiliteit

Waarom de cursus Lucht/Lucht warmtepompen utiliteit (ISSO 99)

Een warmtepomp is een alternatieve manier om warmte op te wekken. Door warmte uit de bodem, water of lucht te halen kan een gebouw/woning of tapwater worden verwarmd. Dit is een vorm van duurzame energie en daarom een populaire en groeiende energievoorziening. Opdrachtgevers en gebruikers hechten veel belang aan het comfort, de ruimtelijke indeling en het energiegebruik van het gebouw. Deze cursus helpt mensen die zich willen inzetten voor het ontwerpen van lucht/lucht warmtepompen in de utiliteit. Om hun opgedane vaardigheden en kennis in te zetten om effectief te voldoen aan dat belang.

Leerdoel / resultaat

Na het succesvol afronden van deze cursus beschik je over vaardigheden voor uitleggen wat lucht/lucht warmtepompen zijn en hoe een goed functionerende warmtepompinstallatie kan worden gemaakt. Na afloop begrijp je:

 • ontwerpen, selecteren en integreren van lucht/ lucht warmtepompsystemen
 • basisprincipes lucht/ lucht warmtepompen
 • ontwerp (koelkast en transmissie, circulatievoud, geluid, etc.)
 • selectie van componenten (capaciteitscodes, buitenunits, binnenunits, etc.)
 • integratie in totaalconcept (LBK, WKO, vloerverwarming, etc.)
 • regelingen (lokaal, centraal, klimaatbeheer, LON, BACnet, EIB, etc.)
 • wet- en regelgevingen (STEK/ F gassen verordening)

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor installateurs/monteurs, ontwerpers, projectleiders of adviseurs die zich willen focussen op lucht/Lucht warmtepompen utiliteit.

Vooropleiding

Je hebt minimaal een technische mbo-opleiding en ervaring met het ontwerpen en installeren van warmtepompen.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 5 fasen:

 1. Programmafase
 2. Ontwerpfase
 3. Uitwerkingsfase
 4. Realisatiefase
 5. Beheerfase

Uitgereikt lesmateriaal

Toegang tot de leermaterialen in de online kennisbank van ISSO Open.


Terug naar overzicht