WENG Community

WENG

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die de energieprestatie van een gebouw in kaart brengen. Maar er is vooralsnog geen instrument dat het werkelijke energiegebruik van gebouwen in relatie tot het gebruik aantoont (WENG). Vanuit de TVVL Expertgroep Klimaattechniek ontstond het idee om een uniforme methode te ontwikkelen om de energieneutraliteit te bepalen.

Op dit moment richt de projectgroep zich op het beschrijven van het protocol WENG. De daarbij behorende WENG-indicator geeft de energie-efficiëntie weer op basis van het werkelijke energiegebruik van een gebouw (utiliteitsgebouwen). Voor energieneutrale gebouwen is de waarde van deze indicator gelijk aan nul.

Inmiddels het WENG een eigen website waarop bezoekers een eenmalige berekening van een gebouw kunnen doen, zich kunnen aanmelden om gegevens van het gebouw te bewaren, meerdere gebouwen kunnen beheren en het WENG label kunnen laten valideren. Kijk op www.weng.nl.

WENG is een aanvulling op het bestaande instrumentarium (label, EPG). Waar energielabel en EPG gericht zijn op het stimuleren van energie-efficiënt bouwen en het doorvoeren van maatregelen, is WENG daarnaast ook (vooral) gericht op een energie-efficiënt gebruik van het gebouw. WENG sluit daarmee naadloos aan op de recente nadruk op doelmatig beheer en energiebeheer in de erkende maatregelen en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de EPBD, waarin ook energiebeheer een belangrijke rol zal spelen.

De indicator is gebaseerd op de hoofdmeters energie van het betreffende gebouw. Daarnaast gaat WENG uit van de (cumulatieve) bezettingsuren, en dus niet op vierkante meters gebouwoppervlak. Er is voor gekozen om bezettingsuren te nemen als prestatie-indicator, omdat de primaire functie van een gebouw het (comfortabel) onderbrengen van mensen is. Het intensief gebruik van gebouwen wordt op deze manier ook gehonoreerd.

Andere berichten: