Communities

Communities

Herken je dat? Je bent druk, het werk wordt steeds ingewikkelder en de wereld onvoorspelbaar. Daarnaast zoek je uitdaging en inspiratie, je wilt een indruk achterlaten, maar zijn jouw ideeën levensvatbaar? Daarvoor heb je een klankbord nodig. 

TVVL biedt je met haar communities de mogelijkheid gedachten en ideeën door te ontwikkelen. We zijn een kompas om nieuwe ideeën te realiseren en actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken te bestuderen. Dat doen we door je te verbinden met andere betrokkenen en enthousiaste professionals. Denk niet alleen aan technici in de gebouwgebonden installatietechniek, maar ook aan andere disciplines. Door die nieuwe relaties ontstaat innovatie

Je kunt je onderscheiden en profileren door vervolgens de opgedane kennis te delen via evenementen, bijeenkomsten, workshops, TVVL Magazine én uiteraard online. Pak je rol om nieuwe kansen in een veranderende wereld te realiseren! Neem deel aan een van onze communities of start een nieuwe community! 

Op deze manier wordt er gewerkt aan onderstaande communities. Op de volgende pagina's vind ook je de activiteiten van YOUNG TVVL, Impuls, Klimaattechniek, Sanitaire Technieken, Gebouwbeheer- en automatisering en Elektrotechniek.

Circulaire Installaties

Over circulariteit wordt veel gesproken, maar over circulaire gebouwinstallaties nog niet. Met Valstar Simonis als initiator hebben Carrier, Priva, Thermaflex en Van Dorp Installaties samen met TVVL de start gemaakt om de eerste circulaire gebouwinstallatie te realiseren in een rijksmonument (Westelijk Handelsterrein in Rotterdam). Lees hierover meer

Internet of Things

Internet of things beleeft een stormachtige ontwikkeling. Voor installatietechniek vereist dit een visie over toepassing en mogelijkheden. Hoe dragen we bij aan en krijgen we inzicht in de kansen die het onze sector biedt? Door deel te nemen in de community Internet of Things hebben jij en jouw organisatie invloed in toekomstige ontwikkelingen.

Fijnstof reductie in & om gebouwen

TVVL werkt samen met VCCN aan een gezamenlijk onderzoek om de mogelijkheid om blootstelling aan verontreinigingen (met name fijnstof) in en om gebouwen op belaste locaties te verminderen. Lees op TVVL Connect meer over het onderzoek en hoe je een bijdrage kan leveren.

BIM Community

Door goede BIM-modellen kunnen we de kwaliteit van het bouwproces verhogen. De afgelopen jaren zijn verbeteringen aangebracht op de datakwaliteit en de rol van bijvoorbeeld leveranciers en softwarebedrijven.

Ontwikkelingen liggen op de afspraken, processen en tooling die de integrale samenwerking en datakwaliteit bevorderen. Denk hierbij aan uniforme informatie uitwisselingsafspraken, standaard procesafspraken of het delen van (best) practices m.b.t. tooling.

Om daar een slag te maken wordt de BIM Community opgericht met TVVL. Met het brede netwerk kunnen uit verschillende invalshoeken de benodigde ontwikkelingen verder worden opgepakt. 

TVVL Triple BIM Community Café
Neem deel aan de online community van de TVVL Triple BIM Community op TVVL Connect en blijf op de hoogte van alle BIM activiteiten en de agenda voor de Community Cafés!

Wellbeing

omschrijving volgt...

WENG

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die de energieprestatie van een gebouw in kaart brengen. Maar er is geen instrument dat het werkelijke energiegebruik van gebouwen en hun gebruik (WENG) aantoont dat een gebouw werkelijk energieneutraal is. In een community met een brede achterban (adviesbureaus, Platform Duurzame Huisvesting, DGBC, Rijksvastgoedbedrijf, RVO, TNO, FMN, FedEC) wordt de indicator vastgesteld. Bij een selectie van circa 100 gebouwen wordt de indicator getoetst. Lees meer hierover op de volgende pagina

Food Technology

Door aan de slag te gaan met Foodtechnology bereiken we dat er betere klimaatomstandigheden ontstaan in bijvoorbeeld het verwerkings- en verpakkingsproces van voedsel. De installatietechniek kan een belangrijke technische bijdrage leveren aan het binnenklimaat van dit soort ruimten.

Samenstelling van de community vindt momenteel plaats, meld je gerust aan!

Smart Energy Systems

Smart Energy Systemen (SES) gaat over de energie-uitwisseling in en tussen gebouwen en gebieden. Er is een oplossing nodig voor energieverdeling of opslag door uitwisseling van alle energiesoorten (elektra, warmte, koude, water, ICT) op willekeurige momenten. Impuls focust zich op uitwisseling in en tussen gebouwen. Lees meer op de volgende pagina