Draag bij aan kennisontwikkeling

Scroll down

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling vindt binnen TVVL plaats in vele uiteenlopende projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van technieken, toepassingen en innovaties. In de expertgroepen & communities van TVVL krijg je de kans techniek in een vroeg stadium te verkennen.

Nieuwsgierig geworden naar onze projecten of wil je meepraten over belangrijke thema's? Bezoek TVVL Connect en draag zelf bij door het plaatsen van een blog of document! Met TVVL Connect verleggen wij onze grenzen en bieden wij professionals in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te ontwikkelen en te delen. Een platform waar professionals elkaar kunnen vinden en verbinding kunnen aangaan. 

Geïnteresseerd in onze expertgroepen en communities? Meld je aan!

Join the group en neem contact op met:

Esmeralda Pondman - Manager Kennisonwikkeling
e.pondman@tvvl.nl | (088) 401 06 04

Expertgroep Sanitaire Technieken

De expertgroep Sanitaire Technieken is betrokken bij innovatief onderzoek, het actualiseren van wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen voor sanitaire technieken en worden daarom (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche.

Expertgroep Sanitaire Technieken

Expertgroep Klimaattechniek

De Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met tal van verschillende projecten. Projecten over energieneutraliteit, binnenklimaat, all-electric verwarmen van woningen, maar ook over hybride ventilatieconcepten.

Expertgroep Klimaattechniek

Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer

De Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling en besturing van installaties en het samenspel tussen installaties. Zij dragen bij aan de kennis en waarborging van de kwaliteit en de prestaties van technische installaties.

Expertgroep Gebouwautomatisering en -beheer

Expertgroep Elektrotechniek

De Expertgroep Elektrotechniek is actief om binnen het dynamische speelveld van elektrotechniek kwaliteit te blijven leveren in het vakgebied zoals met veiligheid, optimaal energieverbruik en comfort.

Expertgroep Elektrotechniek

Impuls

Impuls werkt vakdiscipline overstijgend en multidisciplinair. Daarmee verbindt de groep kennis en partijen waardoor innovatie ontstaat in de sector. Uniek is de vertegenwoordiging voor onderwijsinstellingen om gezamenlijk met TVVL aan kennisontwikkeling te werken.

Impuls

Triple BIM Community

De Triple BIM Community brengt mensen bijeen die kennis willen uitwisselen en samen willen werken aan onderwerpen ter verbetering van de productiviteit en het imago van de bouw. Met de community wordt daarnaast een stevige basis gelegd voor digitalisering van sector.

Triple BIM Community

Community Circulaire Installaties

De Community Circulaire Installaties is met meerdere lopende projecten actief betrokken binnen dit vakgebied. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze.

Community Circulaire Installaties

Waterstof Community

De Waterstof Community deelt kennis over waterstof als
mogelijke oplossing binnen de energietransitie in de gebouwde omgeving. Zij dragen bij door het organiseren van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van artikelen.

Waterstof Community

Community gezonde gebouwen

De community richt zicht op het stimuleren en vergroten van bewustwording van de risico’s van energiebesparende maatregelen op de binnenmilieukwaliteit.

Community gezonde gebouwen