Installaties 2020

Het doel van het Installaties 2020 project is het optimaal laten functioneren van gebouwinstallaties om energiebesparing en CO2-reductie te bereiken. Voor de gebruiker gaat het tevens om een verbetering van het binnenklimaat. Hiertoe wordt een diagnosesysteem ontwikkeld dat niet alleen aangeeft waar en welke fouten optreden, maar ook op welke onderdelen de installatie niet optimaal werkt. Daarnaast wordt een automatisch ‘herstelsysteem’ ontwikkeld.

Het eerste doel van dit onderzoek is om geschikte diagnosetools te definiëren en te ontwikkelen zodat de diagnose van fouten in sensoren, regeltechniek en installatieontwerp geautomatiseerd wordt en het werk van monteurs en gebouwbeheerders zoveel mogelijk vereenvoudigd wordt. Hiertoe wordt eerst een automatisch diagnosesysteem ontwikkeld dat aangeeft waar en wat er fout gaat in de installaties. Daarnaast wordt er een automatisch ‘herstelsysteem’ ontwikkeld waarbij de foutieve of niet optimale werking gerepareerd wordt. Bij regeltechnische instellingsproblemen worden ook nieuw te ontwikkelen adaptieve, slimme regelstrategieën ingezet.

Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de vraag hoe geschikte en efficiënte kennistransfertools voor de installatiesector eruit zouden moeten zien. Het onderzoek richt zich op kennistransfer naar bedrijven en naar de reguliere opleidingen en de opleidingen voor continue educatie.

De gedeelde ambitie van de partners in dit project is om de standaard te zetten wat betreft installatiediagnose en regelstrategieën en deze standaard ook breed uit te dragen naar de gehele keten in de installatiesector.

TVVL participeert in beide delen van het onderzoek en trekt werkpakket 5: kennisdisseminatie.

Meer informatie