TVVL & VCCN werken aan schone lucht

MET 5 GEBOUWEN EEN BLAUWDRUK VOOR FIJNSTOFREDUCTIE IN EN OM GEBOUWEN

Is een oplossing voor het terugdringen van fijnstof in en om gebouwen toekomstmuziek? Niet als het aan TVVL en VCCN ligt. In Nederland wordt de door de EU opgestelde richtlijn met betrekking tot fijnstof op veel plekken niet gehaald, met ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg. Vooral langs snelwegen, in grote steden en in de buurt van industriegebieden zit vaak te veel fijnstof in de lucht. Effectieve maatregelen blijven uit of hebben pas impact op de lange termijn. Het terugdringen van fijnstof is echter de verantwoordelijkheid van ons allemaal en daarom hebben TVVL en VCCN de handen ineen geslagen om een oplossing te bieden voor de fijnstofproblematiek in Nederland.

In 2018 starten TVVL en VCCN met een 3-jarig praktijkonderzoek, waarmee we nieuwe inzichten opdoen om de hoeveelheid fijnstof in en om gebouwen te reduceren. In dit onderzoek nemen we 5 gebouwen met uiteenlopende gebruikersfuncties en op zeer belaste locaties onder de loep en gebruiken deze als testcase voor het verder terugdringen van fijnstof in Nederland. Doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken met welke maatregelen de verhouding tussen fijnstof in binnen- en buitenlucht positief is te beïnvloeden door toepassing van (een pakket aan) fijnstof werende maatregelen. Tegelijkertijd doen we ervaring op met de implementatie van fijnstof werende maatregelen. Voor- en achteraf worden metingen uitgevoerd, en indien van toepassing, aangevuld met een enquête onder gebouwgebruikers. Door dit in 5 typen gebouwen te doen, ontstaat een palet aan maatregelen dat breed inzetbaar is in de gehele gebouwde omgeving én direct invloed heeft op de kwaliteit van de werkomgeving. Een comfortabel binnenklimaat zorgt voor minder ziektes, een verhoogde productiviteit van werknemers én voor betere leerprestaties van de scholieren.

De technische oplossing is in zicht - jij doet toch ook mee?
Het onderzoek richt zich op de vraag welke maatregelen het meeste effect hebben op de reductie van fijnstof in een kantoorgebouw, een cleanroom en een schoolgebouw. De inzichten die worden opgedaan, passen we vervolgens toe in een verpleeghuis en een woningcomplex. We zijn enorm verheugd dat zowel het Longfonds als de Stichting Promotie Installatietechniek (PIT) de noodzaak van een gezond en comfortabel binnenklimaat onderstrepen en hun steun aan dit project al hebben toegezegd. Maar om te kunnen starten hebben we de steun van partners hard nodig! Naast de bijdrage van TVVL, VCCN, PIT en het Longfonds hebben we nog extra financiering nodig om de meetapparatuur in de gebouwen in te kunnen zetten, de resultaten te analyseren en het juiste pakket aan maatregelen af te stemmen en te kunnen implementeren. De steun van partners is daarbij cruciaal. WORD DONATEUR, AMBASADEUR OF PARTNER EN HELP MEE AAN EEN SCHONE LUCHT VOOR IEDEREEN!


DOWNLOAD DE SPONSORPAKKETTENVoor meer informatie kun je contact op nemen met ing. Daniëlle Dikhoff, onze Community Manager Kennisontwikkeling bij TVVL (d.dikhoff@tvvl.nl of 088- 401 06 08).

Andere berichten: