TVVL & VCCN werken aan schone lucht

MET 5 GEBOUWEN EEN BLAUWDRUK VOOR FIJNSTOFREDUCTIE IN EN OM GEBOUWEN

In 2018 starten TVVL en VCCN met een 3-jarig praktijkonderzoek, waarmee we nieuwe inzichten opdoen om de hoeveelheid fijnstof in en om gebouwen te reduceren. In dit onderzoek nemen we 5 gebouwen met uiteenlopende gebruikersfuncties en op zeer belaste locaties onder de loep en gebruiken deze als testcase voor het verder terugdringen van fijnstof in Nederland. Doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken met welke maatregelen de verhouding tussen fijnstof in binnen- en buitenlucht positief is te beïnvloeden door toepassing van (een pakket aan) fijnstof werende maatregelen. Tegelijkertijd doen we ervaring op met de implementatie van fijnstof werende maatregelen. Voor- en achteraf worden metingen uitgevoerd, en indien van toepassing, aangevuld met een enquête onder gebouwgebruikers. Door dit in 5 typen gebouwen te doen, ontstaat een palet aan maatregelen dat breed inzetbaar is in de gehele gebouwde omgeving én direct invloed heeft op de kwaliteit van de werkomgeving. Een comfortabel binnenklimaat zorgt voor minder ziektes, een verhoogde productiviteit van werknemers én voor betere leerprestaties van de scholieren.

De technische oplossing is in zicht - jij doet toch ook mee?
Het onderzoek richt zich op de vraag welke maatregelen het meeste effect hebben op de reductie van fijnstof in een kantoorgebouw, een cleanroom en een schoolgebouw. De inzichten die worden opgedaan, passen we vervolgens toe in een verpleeghuis en een woningcomplex. We zijn enorm verheugd dat onderstaande partijen het belang van schone lucht al hebben onderstreept en zich als Partner, Ambassadeur of Donateur aan dit project hebben verbonden. Doe jij ook mee?

WORD ZELF DONATEUR, AMBASADEUR OF PARTNER EN HELP MEE AAN EEN SCHONE LUCHT VOOR IEDEREEN!

DOWNLOAD DE SPONSORPAKKETTENPartner van schone luchtAmbassadeur van schone luchtDonateur van schone lucht
Voor meer informatie kun je contact op nemen met ing. Daniëlle Dikhoff, onze Community Manager Kennisontwikkeling bij TVVL (d.dikhoff@tvvl.nl of 088- 401 06 08).

Andere berichten: