"Door je expertise te delen val je op en ontstaan nieuwe kansen"

Scroll down

Expertgroep Sanitaire Technieken

De expertgroep Sanitaire Technieken speelt een belangrijke rol bij TVVL. Nederland loopt voorop als het gaat om sanitaire technieken. De expertgroep mag met een gerust hart zeggen daar mede verantwoordelijk voor te zijn. Zij zijn betrokken bij baanbrekend onderzoek, het actualiseren van wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen en worden daarom (inter)nationaal beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche. 

Leden van de expertgroep zijn: Irene van Veelen (voorzitter), Mirjam Blokker, Eric van der Blom, Jeroen Bosman, Alex Bout, Marc Buitenhuis, Arie van Dommelen, Jeroen Meijer, Stefan Mol, Erwin Nijlant, Henk-Jan Rijneveld, Walter van der Schee, Will Scheffer, Hans van Wolferen

BENG en warmtapwater in de praktijk (comfort)

Heeft energieneutraal bouwen en de komst van BENG invloed op de keuzevrijheid voor warmtapwater? Kunnen we straks nog welcomfortabel douchen? TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken duikt er in en start een inventarisatie van mogelijkheden en concepten.

Uitbreiding 'rekenregels voor gebouwriolering' + ‘leidingwaterinstallaties tot kamerniveau hotel’

Na succesvolle resultaten naar rekenregels voor leidingwaterinstallaties is gestart met de haalbaarheidsstudie om dergelijke rekenregels ook toe te passen voor gebouwriolering. Ook voor hotelkamers wordt bekeken of de rekenregels kunnen gelden tot aan de hotelkamer (n=1 in plaats van n=20). Met dit project ontwikkelt TVVL kennis en wellicht nieuwe kansen in duurzaamheid. Inhoudelijk deskundigen zijn van harte welkom om aan te haken bij dit project.

Besparingstool na isoleren warmtapwaterleidingen

CV- en warmtapwaterleidingen worden nog maar gebrekkig geïsoleerd. Met eenvoudige maatregelen en door het geven van kant-en-klare oplossingen met bijbehorende financiële waardering wordt overzicht gegeven hoe energiebesparing en comfortwinst behaald kan worden. Er wordt een rekenblad opgesteld waaruit de besparingstool met rapportage uitrolt.

Inregelen warmtapwater circulatiesystemen

In Nederland is nog onvoldoende kennis over het ontwerpen en berekenen en inregelen van circulatiesystemen, zodanig dat wordt voldaan aan eisen van comfort (wachttijd), beperken van warmteverlies, nauwe grenzen aan aanvoer- en retourtemperaturen in circulatieleidingen, hydraulische balans. Het onderzoek bestaat uit het inventariseren van normen en praktijkervaring e.d. in Nederland en buitenland, om vervolgens voorstellen te doen tot verbetering. 

Temperatuurgradiënten in badkamers

Het gebruik van vloerverwarming zou mogelijk kunnen leiden tot legionellagroei met de huidige ontwerpuitgangspunten (Checklist hotspots/ ISSO-51 Warmteverliesberekeningen). Door middel van laboratorium- en praktijkmetingen werd onder verschillende omstandigheden de temperatuur aan het plafond gemeten. Resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden op de Kennisbank en in TVVL Magazine september 2016.

Beperken drukschommeling douchemengkranen

Het blijkt dat drukschommelingen in de leidingwaterinstallatie temperatuurvariaties veroorzaken. Samen met Uneto-VNI werd onderzoek gedaan naar de oorzaak. De resultaten van het onderzoek bieden richtlijnen voor het ontwerpen van leidingwaterinstallaties om de temperatuurvariatie voor de gebruiker te beperken. De voorstudie is beschikbaar via de Kennisbank.

Voorwaarde voor spoelvolume < 6 L

Het maximaal spoelvolume van closet mag volgens de Bouwbesluitnorm NEN 3215 niet kleiner zijn dan 6 liter. Vanuit het EU Ecolabel en de WAT1-credit van BREEAM wordt vanuit de markt wel om kleinere spoelvolumes gevraagd. De expertgroep stelde een Technisch Rapport op over voorwaarden dat een closetspoeling van minder dan 6 liter water in Nederland is toegestaan. Het rapport is beschikbaar op onze Kennisbank. Momenteel loopt het onderzoek om met hulp van simulaties van het afvoersysteem de werking van lagere spoelvolumes te testen. 

Communities

FOOD

TVVL heeft als doelstelling in 2016-2017 de expertgroep Food in het leven te roepen. Heb jij passie voor je vakgebied, onderschrijf je het belang van food-issues in de techniek en wil je meedenken? Meld je nu aan via d.dikhoff@tvvl.nl!

ICT

Met inzet van ICT en installatietechniek kan een belangrijke energiewinst gemaakt worden t.b.v. de energietransitie in de gebouwde omgeving. TVVL participeert in diverse expertgroepen die zich bezig houden met ICT. Vakmensen die hier een steentje in willen bijdragen zijn meer dan welkom. Meld je nu aan via d.dikhoff@tvvl.nl!