"Samenwerking tussen sectoren is noodzakelijk voor een succesvolle transitie naar duurzaamheid"

Scroll down

Expertgroep Klimaattechniek

Vanoudsher loopt de Expertgroep Klimaattechniek voor de troepen uit bij TVVL. Zo adopteerde zij bijvoorbeeld als eerste het meerjarenthema Beyond Smart Cities. Voorzitter Wobbe van den Kieboom sluit hier in zijn werk voor de expertgroep helemaal op aan. Hij ziet een hele belangrijke rol weggelegd voor klimaattechniek in de toekomst. Wobbe is geen fan van afwachten tot alles duidelijk is. Door de mouwen op te stropen, te starten en zo al doende te ontdekken, uitzoeken en oplossen.

Expertgroep Klimaattechniek is een zeer actieve groep met een groot aantal en diversiteit aan projecten. Projecten die gaan over energieneutraliteit, binnenklimaat, all-electric verwarmen van woningen, maar ook over hybride ventilatieconcepten. Van een abstract niveau (parametrisch model) tot concrete vertalingen (ontwerprichtlijn vloerventilatie).

Leden van de expertgroep zijn: Wobbe van den Kieboom (voorzitter), Michiel van Bruggen, Jan-Fokko Haan, Björn Jansen, Gertjan Middendorf, Christiaan Nijboer, Bas Peeters, Roelant van der Putten, Arjan Schrauwen, John Tsoutsanis

Daglicht en Binnenklimaat

Een integraal ontwerp van gevel én installaties is van grote invloed op de waarde van een gebouw. De kennis over gevels, daglicht, binnenklimaat en installatieconcept worden gebundeld en vastgelegd in een ontwerpmatrix. De gevel- en installatieconcepten worden doorgerekend en beoordeeld binnen de BENG-eisen. Uitgangspunt is dat de concepten ook voldoen aan de comfortklassen. Meer informatie over dit project lees je hier.

WENG

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die de energieprestatie van een gebouw in kaart brengt. Maar er is geen instrument dat het werkelijke energiegebruik van gebouwen en hun gebruik (WENG) aantoont dat een gebouw werkelijk energieneutraal is. In een community met een brede achterban (adviesbureaus, Platform Duurzame Huisvesting, DGBC, Rijksvastgoedbedrijf, RVO, TNO, FMN, FedEC) wordt de indicator vastgesteld. Bij een selectie van circa 100 gebouwen wordt de indicator getoetst. Lees meer hierover op de volgende pagina

Elektrisch verwarmen van gebouwen

Bij (bijna) energie neutrale woningen zijn verwarmingssystemen steeds minder gebaseerd op fossiele brandstoffen. Het opgeleverde rapport (beschikbaar via de Kennisbank) biedt praktische aandachtspunten die van belang zijn bij het ontwerp van en specifieke aandachtspunten voor een energieconcept voor een all electric energieneutrale woning. Bovendien is er ook een financiële analyse opgenomen. Met het brede overzicht van all-electric technieken is dit rapport, naast installatiedeskundigen, ook zeer interessant voor opdrachtgevers en ontwerpers.

Praktijkgids PCM (Phase Change Material)

Doel is om een publicatie over verschillende praktijkvoorbeelden van PCM op te leveren. Succesfactoren over Phase Change Materials met voor- en nadelen worden opgenomen.

De volgende fase is het ontwikkelen van software voor certificering en kwaliteitsgarantie van de toepassing van PCM.

Vloerventilatie

Vloerventilatie kan voor veel gebouwen en woningen een effectieve manier zijn om te ventileren. Dit kan leiden tot besparing van materiaal (bouwhoogte) en energie (effectieve ventilatie is energiezuiniger). Bovendien kan het comfort verhoogd worden door de betere luchtverdeling.

Wanneer vloerventilatie niet goeddoordacht wordt toegepast, kan er echter veel fout gaan. Ook worden steeds vaker prestatiecontracten afgesloten en wordt het dus ook steeds belangrijker om in een vroeg ontwerp zekerheid te hebben over de te behalen prestatie van deze vorm van ventilatie. Daarom wordt met het ontwikkelen van een ontwerprichtlijn de belangrijkste aandachtgebieden in kaart gebracht.

Flexibele installatieconcepten

Met de verscherping van EPC- en BENG-eisen wordt de komende jaren veel nadruk gelegd op energiezuinigheid van een klimaatconcept. Daarmee wordt aandacht gegeven aan de aanpasbaarheid in de toekomst en de het effect hiervan op het energieverbruik. Met behulp van flexibele concepten (denk ook aan de MAT8-credit van BREEAM), wordt voorkomen dat overgedimensioneerde systemen (bijvoorbeeld 20% grotere kanalen) worden toegepast. Het resultaat wordt een selectietool dat op basis van gebouw- en gebruikskenmerken, de do's en dont's aanreikt aan de ontwerper. Bovendien wordt een voorstel gedaan voor een flexibel concept.

Individuele ruimteregelingen in kantoren

Om comfortredenen en keuzevrijheid van gebruikers worden in kantoorgebouwen vaak individuele naregelingen aangebracht. Wat hierin niet wordt meegenomen is dat veel van deze kantoren in de praktijk in open verbindingen met elkaar staan. Het effect hiervan is dat er tegen elkaar in gekoeld en verwarmd wordt, met een onnodig hoog energieverbruik tot gevolg. Met deze studie worden de effecten van individuele ruimteregelen op het energieverbruik van kantoren in kaart gebracht. Daarbij worden aanbevelingen gedaan hoe energieverbruik laag gehouden kan worden zonder dat dit ten koste gaat van het comfort in kantoorruimten.

Parametrisch model voor gebouwen

Regelmatig worden gebouwen opgeleverd die niet aan de verwachtingen voldoen. En dat terwijl we voldoende ervaring hebben met het ontwerpen van gebouwen. Bovendien is er voldoende meetdata beschikbaar uit deze gebouwen. Over dit onderwerp werd de volgende sessie georganiseerd: 'Workshop Parametrisch model voor gebouwen'. Resultaten van deze workshop worden gedeeld via het TVVL Magazine.

Diffuse luchtstroming (BAUER-systeem)

Vanuit de succesvolle regiobijeenkomst in het najaar van 2015 ontstond het idee om meer wetenschappelijke onderbouwing en praktische informatie over dit nieuwe klimaattechnische systeem te bundelen. Momenteel wordt er door de werkgroep een enquête onderzoek voorbereid. Wij berichten u als de enquête gaat lopen. 

Hybride ventilatie

Hybride ventilatie is een techniek die past binnen het realiseren van  (bijna) energieneutrale gebouwen. De expertgroep heeft een overzicht van de concepten en ontwerptechnieken voor hybride ventilatie verzameld. Op onze Kennisbank vind je deze Technische Rapportage. Over het onderwerp organiseren wij ook de volgende workshop.

Ik doe mee

Reageer en kom in contact met onze communityleden.

Laatste nieuws

Hier vind je het laatste nieuws van de TVVL communities

Wat is er reeds bekend?

Wat is er al bekend over jouw onderwerp. Zoek hier verder in de TVVL kennisbank

Communities

FOOD

TVVL heeft als doelstelling in 2016-2017 de expertgroep Food in het leven te roepen. Heb jij passie voor je vakgebied, onderschrijf je het belang van food-issues in de techniek en wil je meedenken? Meld je nu aan via d.dikhoff@tvvl.nl!

ICT

Met inzet van ICT en installatietechniek kan een belangrijke energiewinst gemaakt worden t.b.v. de energietransitie in de gebouwde omgeving. TVVL participeert in diverse expertgroepen die zich bezig houden met ICT. Vakmensen die hier een steentje in willen bijdragen zijn meer dan welkom. Meld je nu aan via d.dikhoff@tvvl.nl!