"In de expertgroep krijg je de kans techniek in een vroeg stadium te verkennen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van ons vakgebied"

Scroll down

Expertgroep Gebouwbeheer

Het automatiseren van processen en deze kunnen bundelen in een centraal systeem is een steeds belangrijker onderdeel van ons werk. Want of het nu gaat om klimaatbeheersing of elektrotechniek, een gebouwautomatiseringssyteem kan veel energie besparen en comfort bieden. Een echte totaaloplossing kan echter alleen door een integrale aanpak tot stand komen.

De Expertgroep Gebouwbeheer & -automatisering (GB) pakt haar rol als het gaat om het automatiseren van regeling en besturing van installaties en het samenspel tussen installaties. GB houdt zich bezig met de integratie van systemen in een gebouw en richt zich bovendien op het borgen van de kwaliteit en de prestaties van technische installaties.

Leden van de expertgroep zijn: Jan Kerdèl (voorzitter), Jan-Willem Duijs, Leander Hamel, Mat Schatorje, Joep van der Velden, Werner Vink

Masterclass Gebouw Automatisering | 25 september | Intechniumgebouw Woerden
Vlak voor de zomer, op 29 mei, is een Masterclass Gebouw Automatisering georganiseerd in samenwerking met FHI. Door grote belangstelling voor deze masterclass wordt deze herhaald op dinsdag 25 september bij TVVL in Woerden.

Onderwerpen als: 'ICT-security en Privacy onbekend terrein voor de gebouwenspecialist' en 'Is IoT het einde of een nieuw begin voor het het GBS?' worden uiteengezet door Jan Kerdel en Leander Hamel (beiden lid van de expertgroep Gebouwbeheer).

Wil je weten wie de andere sprekers zijn? Vind meer informatie over de Masterclass en aanmelding.

Internet of Things

Internet of things beleeft een stormachtige ontwikkeling. Voor installatietechniek vereist dit een visie over toepassing en mogelijkheden. Hoe dragen we bij aan en krijgen we inzicht in de kansen die het onze sector biedt? Door deel te nemen in de community Internet of Things hebben jij en jouw organisatie invloed in toekomstige ontwikkelingen.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer

De expertgroep ontwikkelde namens TVVL, samen met de Brancheorganisatie Gebouw Automatisering de opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer. Er is een enorme behoefte in de markt naar mensen met vaardigheden op het gebied van integraal samenwerken en inzicht in de beheersing van de levensduurkosten van het gebouw. Deze opleiding levert professionals af die in deze behoefte voorzien.

Het eerste leerjaar is in oktober 2016 gestart. De expertgroep zet zich in om in deze sterk ontwikkelende vakgebied kennisontwikkelingen bij te houden en te delen via de community.

Gebruikersvriendelijke GBS software

In dit onderzoek is gekeken hoe GBS software écht gebruiksvriendelijk opgezet kan worden. Gebouwautomatisering wordt door veel partijen geleverd, maar ieder bedrijf hanteert andere ontwerpprincipes. Dat maakt het lastig voor de investeerder of koper te begrijpen wat hij krijgt. Vanuit dit project wordt momenteel gewerkt aan een ISSO-publicatie, zodat de markt dichter bij een robuust en toekomstbestendig PVE komt.

Integratie van energie en performance management in GBS

Onze huidige systemen blijken onvoldoende voorbereid te zijn op de energietransitie. Daarom worden nu aanbevelingen opgesteld voor gebouwbeheersystemen in combinatie met producten voor energie- en prestatiemonitoring.

Communities

FOOD

TVVL heeft als doelstelling in 2016-2017 de expertgroep Food in het leven te roepen. Heb jij passie voor je vakgebied, onderschrijf je het belang van food-issues in de techniek en wil je meedenken? Meld je nu aan via d.dikhoff@tvvl.nl!

ICT

Met inzet van ICT en installatietechniek kan een belangrijke energiewinst gemaakt worden t.b.v. de energietransitie in de gebouwde omgeving. TVVL participeert in diverse expertgroepen die zich bezig houden met ICT. Vakmensen die hier een steentje in willen bijdragen zijn meer dan welkom. Meld je nu aan via d.dikhoff@tvvl.nl!