"Wanneer we ons gezond verstand gebruiken wat eigendom van kennis betreft, is de weg open voor ontwikkeling"

Scroll down

Expertgroep Elektrotechniek

De wereld om ons heen verandert. Nieuwe ontwikkelingen en innovaties op het gebied van elektrotechniek volgen elkaar in ras tempo op. In gebouwen zijn steeds meer technische installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel) comfort. Bovendien worden gebouwen vaker verbonden met hun omgeving om slim energie uit te wisselen. De expertgroep Elektrotechniek pakt haar kans om binnen dit speelveld kwaliteit te blijven leveren in het vakgebied.

Leden van de expertgroep zijn: Richard van Toorenburg (voorzitter), Epko Horstman, Goffe Schat, Arjan Schrauwen, Michel Wijbrands

Gelijkspanningsnetten

Dit project heeft als doel de huidige kennis en ervaring op het gebied van gelijkspanningsnetten in de gebouwde omgeving bij elkaar te brengen door zowel desk- als fieldresearch. Hierbij worden projecten bekeken en onderzoek gedaan bij normcommissies, netbedrijven en andere betrokken organisaties. Bovendien geeft het rapport inzicht en beschrijving wat de impact en kansen van deze technologie is in de technische installatiebranche en de kennisbehoefte in de branche met betrekking tot deze technologie.

Werkgroep NEN 1010

De expertgroep zit vertegenwoordigd in de NEC 64 (NEN 1010). Met de TVVL-achterban worden adviezen gegeven.

Actualisatie NTA 8025

Het onderwerp- en toepassingsgebied van NTA 8025 betreft het beoordelen van de veiligheid van bestaande technische installaties en technische voorzieningen in woningen. Het gaat hierbij om de deelgebieden gas, water en elektra. De norm zal dezelfde scope beslaan. Eventuele uitbreiding kan zijn: ventilatie-installaties, installaties voor eigen opwekking van energie en PV-installaties. Veiligheidsrisico’s zijn het uitgangspunt.

Communities

FOOD

TVVL heeft als doelstelling in 2016-2017 de expertgroep Food in het leven te roepen. Heb jij passie voor je vakgebied, onderschrijf je het belang van food-issues in de techniek en wil je meedenken? Meld je nu aan via d.dikhoff@tvvl.nl!

ICT

Met inzet van ICT en installatietechniek kan een belangrijke energiewinst gemaakt worden t.b.v. de energietransitie in de gebouwde omgeving. TVVL participeert in diverse expertgroepen die zich bezig houden met ICT. Vakmensen die hier een steentje in willen bijdragen zijn meer dan welkom. Meld je nu aan via d.dikhoff@tvvl.nl!