Persoonlijke groei - Communiceren vanuit je kracht

Scroll down

Communiceren vanuit je Kracht

Dé communicatietraining voor de technisch professional!


Leerdoel/resultaat

Tijdens deze cursus bepaal je je eigen leerdoelen. Waar wil jij in groeien op communicatief vlak?

Voor wie?

Technici op mbo- of hbo-niveau.

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist, maar we verwachten wel een open houding van je en je neemt verantwoording voor je eigen leerdoelen.

Studielast

7 praktische bijeenkomsten van een ochtend met een tussenperiode van ongeveer 3 weken, zodat je de stof in de praktijk kunt toepassen.

Inhoud

Over techniek praat je graag, het is tenslotte je vakgebied. Maar om die techniek zo goed mogelijk in te zetten om je (bedrijfs)doelen te bereiken wil je goed contact onderhouden met mensen die voor het slagen van jouw werk van belang zijn.  Je wil je gesprekspartner(s) graag meenemen in jouw enthousiasme, en ook zelf een stevige gesprekspartner zijn. Je wilt kortom beter leren communiceren vanuit jouw (technische) kracht en je verhaal aanpassen aan de kennis en belevingswereld van de ander! Want techniek is jouw kracht en het is de kunst om hierover krachtig te communiceren. 

Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor mensen die werken in een technische omgeving en veelal over technische of procesmatige onderwerpen moeten communiceren. Hierbij communiceer je niet alleen met technisch specialisten of niet-techneuten, maar tref je ook gesprekspartners die door hun positie of leeftijd in een bepaald aanzien staan. Daarnaast heb je te maken met verschillende gesprekssituaties variërend van 1-op-1 gesprekken tot aan presentaties aan groepen en deelname aan bouwvergaderingen waar je je invloed wilt uitoefenen. En al die groepen en situaties hebben allemaal zo hun uitdagingen en kansen als het om communiceren gaat. Daar gaan we tijdens deze cursus haarfijn op in! 

Unieke leergang

Er zijn veel generieke opleiders die communicatietrainingen aanbieden. De kracht van TVVL is juist dat we de taal van de (installatie)sector spreken en technici met gelijksoortige uitdagingen en in herkenbare situaties bij elkaar brengen. Bij ons dus geen gemêleerd gezelschap, maar leren van en met gelijkgestemden. Deze leergang is specifiek gericht op de onderwerpen waar jij als technicus baat bij hebt.

Het unieke aan deze training is dat we volledig uitgaan van de leerwensen en -doelen van de groep deelnemers. Het is voor jou een  ‘Cursus à la carte’; jij bepaalt zelf je leerdoelen, en bent er zelf verantwoordelijk voor dat je ze met de door ons aangereikte stof en oefeningen ook realiseert. Leerdoelen zijn bijvoorbeeld:

 • Ik wil leren om effectiever mijn gesprekken te voeren.
 • Ik wil inzicht en middelen krijgen, zodat ik een sterkere onderhandelingspositie krijg en met meer overtuiging mijn positie in kan nemen.
 • Ik voel me niet meer gehinderd of bezwaard om mijn positie in te nemen bij gesprekspartners die ‘hoger in rang’ of ouder zijn.
 • Ik leer om mijn grenzen af te bakenen en om ‘nee’ te zeggen als dat nodig is, waardoor ik grip krijg op de situatie.
 • Ik leer om situaties goed in te schatten en mijn gedrag af te stemmen op het gewenste resultaat.
 • Ik word me bewust van mijn (non)verbale gedrag en hoe ik dit kan sturen en versterken.
 • Ik krijg handvatten om overtuigender over te komen.
 • Ik leer om feedback te geven én te ontvangen (juist interpreteren en reageren).
 • Ik leer conflictsituaties te herkennen, te omzeilen of om te buigen.
 • Ik weet voortaan om te gaan met dominante, afstandelijke en ‘lastige’ personen.
 • Ik ben mezelf meer bewust van mijn eigen presentatievaardigheden en -technieken en sta beter voorbereid, zekerder, authentiek en met meer lef voor een groep.