Bosch

TVVL Kennispartner: Bosch Thermotechniek

Bosch Thermotechniek tekende vandaag, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari, voor het driejarig kennispartnerschap bij TVVL. Thermotechniek zet al geruime tijd in op de reductie van fossiele brandstoffen en maximalisering van de toepassing van duurzame energie. Met het kennispartnerschap draagt Bosch Thermotechniek bij aan kennisontwikkeling op dit gebied. TVVL levert als kennisknooppunt, oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst. Met deze verbinding ondersteunt Bosch Thermotechniek TVVL in haar missie.

John Lens, directeur bij TVVL: “Wij zijn verheugd met de keuze van Bosch Thermotechniek om kennispartner van TVVL te worden. Naast Carrier, Orange Climate, Remeha, Systemair en Nieman is Bosch Thermotechniek de 6e kennispartner en een waardevolle aanvulling. TVVL-kennispartners kenmerken zich als succesvolle ondernemingen die groei in de markt stimuleren en actief kennis delen.”

Rik Visscher, Director Sales Operations bij Bosch Thermotechniek: “Met dit kennispartnerschap gaan we de samenwerking met andere leveranciers aan om de klant zo het beste te kunnen bieden. Wij signaleren een duidelijke behoefte aan kennis. Alleen door actief het gesprek met elkaar aan te gaan en in zetten op samenwerking en kennisdeling ontstaat innovatie. Kennispartner van TVVL worden is voor ons dan ook een logische keuze.”

http://www.bosch-industrial.nl/