Sprekers bij TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2023

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2023

Over de sprekers

 1. Amitosh Dash

  Amitosh Dash

  Amitosh Dash werkt als wetenschappelijk onderzoeker bij KWR Water Research Institute. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoeksvragen die te maken hebben met drinkwaterleidingnet conditie en drinkwaterkwaliteit. Zijn werk betrekt metingen, data analyse en modellering. Hij is eerder afgestudeerd en gepromoveerd in het vakgebied van experimentele (meerfase) stromingsleer aan de TU Delft.

 2. Andreas Moerman

  Andreas Moerman

  Andreas is onderzoeker en projectmanager op het gebied van energie en water. Andreas werkt aan de ontwikkeling van projecten die bijdragen aan een duurzamere en tevens veilige samenleving. Hierbij richt Andreas zich met name op een drietal deelgebieden: (I) aquathermie; warmte en koude uit (drink)water, (II) warmtapwaterbereiding in de energietransitie en (III) kansen en knelpunten voor drinkwaterbedrijven in de energietransitie.

 3. Floris Bogaard

  Floris Bogaard

  Floris Boogaard is gepromoveerd aan de TU Delft op het gebied van ‘regenwaterkwaliteit en internationale klimaatadaptatie’. Hij is momenteel consultant bij Deltares, onderzoeker bij het Global Center on Adaptation en lector Ruimtelijke Transformaties - Water bij het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen. Onderzoeksfocus: (inter)nationale klimaatadaptatie in de praktijk, mappen en monitoren van klimaatadaptatie en klimaatactie met climatescan en climatecafes.

 4. Hans van Wolferen

  Onderzoek en advies, publicaties en lezingen op het gebied van klimaatinstallaties in gebouwen, gericht op comfort, energiezuinigheid en kostenbeheersing.

  De belangrijkste werkgebieden zijn:
  - Energieprestatie
  - Legionellapreventie
  - Systeem / concept ontwikkeling en beoordeling

 5. Mirjam Blokker

  Mirjam Blokker

  Mirjam Blokker is principal scientist en teamleider bij KWR van het team drinkwaterinfrastructuur. Zij is een expert op het gebied van drinkwatervraag en ontwikkelde het model SIMDEUM waarmee de vraag naar water voor douchen, toiletspoeling, consumptie etc. kan worden voorspeld. Mirjam onderzocht in de afgelopen jaren de temperatuur in het leidingnet en de drinkwaterinstallatie. Mirjam is voor een dag per week verbonden aan de TU Delft, afdeling Water Management, als associate professor. Ook is Mirjam voorzitter van de expertgroep Sanitaire Technieken van de TVVL.

 6. Nick Post

  Nick Post

  Ik ben specialist sanitaire technieken bij kennisinstituut ISSO en houdt mij bezig met het op peil houden van de inhoud van onze publicatie en kennisproducten op het sanitaire vakgebied.

 7. Reinier van den Berg

  Reinier van den Berg

  Je kent Reinier van den Berg als weerpresentator bij RTL, wat hij immers al ruim 33 jaar doet. Daarnaast is hij duurzaam ondernemer en spreker. Tevens runt Reinier een duurzaam sprekersbureau.

   

 8. Ruud van Loon

  Ruud van Loon

  Ruud van Loon is ruim 35 jaar werkzaam bij Van der Velden Rioleringsbeheer en heeft in die jaren diverse functies bekleed. Momenteel is hij actief als commercieel manager.

  Ruud heeft zijn hart verpacht aan riolering, de grootste medische vondst sinds de mensheid bestaat. Zijn doel is om de riolering (met name de gebouwenriolering) een meer prominente plaats te geven in het gebouwbeheer.

  Riolering verdient meer aandacht, het is een essentiële voorziening in elk gebouw. Ultiem moet er in Nederland “de dag van de riolering” komen.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
1. TVVL persoonlijk lid € 150,00
2. Medewerker bedrijfslid TVVL € 150,00
3. TVVL Gepensioneerd lid € 30,00
4. TVVL Cursist ST 2022 - 2023 € 30,00
5. Young professional <26 jaar* Gratis
6. Lid Techniek Nederland € 150,00
7. Geen lid (van bovenstaande) € 300,00

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW.

*Jong professionals <26 jaar kunnen gratis lid worden van TVVL en vervolgens gratis deelnemen aan deze bijeenkomst.

TVVL (medewerkers bedrijfs)leden of een account?
Log eerst in met jouw persoonlijke TVVL account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander). 

Geen TVVL account? 
Maak eerst een account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Deelnemerslijst
Vanwege de nieuwe privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie
Nancy Cohen, T 088 4010615
e-mail

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen