Programma van TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2023

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2023

Programma van TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2023

Op maandag 5 juni:
12:00 - 13:00 Ontvangst met lunch en bezoek bedrijvenmarkt
13:00 - 13:10 Opening door de dagvoorzitter Door Mirjam Blokker
13:10 - 13:30 Impact klimaatverandering op waterkwaliteit en -kwantiteit Door Reinier van den Berg
13:30 - 13:50 Toenemende buienintensiteit vs. afkoppelen hemelwaterafvoer Door Floris Bogaard
13:50 - 14:20 Discussie / stellingen / ranking Door Reinier van den Berg, Floris Bogaard, Mirjam Blokker
14:20 - 14:35 Onderzoek lood in drinkwater Door Amitosh Dash
14:35 - 15:05 Pauze en bezoek aan de bedrijvenmarkt
15:05 - 15:35 Energiebesparing in warmwatersystemen (ISSO 55) Door Nick Post, Hans van Wolferen
15:35 - 15:45 Onderzoek energiegebruik tapwater in woningen Door Andreas Moerman
15:45 - 16:15 Do's and dont's over beheer & onderhoud afval water Door Ruud van Loon
16:15 - 16:30 Afsluiting dagvoorzitter Door Mirjam Blokker
16:30 - 18:30 Netwerkborrel en bezoek bedrijvenmarkt
 1. Van 12:00 tot 13:00

  Ontvangst met lunch en bezoek bedrijvenmarkt

  Deelnemers aan de bedrijvenmarkt zijn:

  • Mul B.V.
  • Delabie Benelux
  • Georg Fischer N.V.
  • Kemper Nederland B.V.
  • Van der Velden Rioleringsbeheer
  • Schell GmbH & Co
 2. Van 13:10 tot 13:30

  Impact klimaatverandering op waterkwaliteit en -kwantiteit

  Door Reinier van den Berg

  De urgentie van klimaatverandering is enorm, maar de kans om daar iets aan te doen ook. Klimaatverandering heeft impact op waterkwaliteit en kwantiteit. Ons aanpassen, en verdere opwarming voorkomen verdient topprioriteit.

 3. Van 13:30 tot 13:50

  Toenemende buienintensiteit vs. afkoppelen hemelwaterafvoer

  Door Floris Bogaard

  Klimaatverandering confronteert ons met intensievere hemelwaterafvoer en toename van langdurige perioden van droogte en hitte.

  Lector aan de Hanzehogeschool Groningen Floris Bogaard neemt de aanwezigen mee in oplossingen voor wateroverlast en geeft voorbeelden waarmee het effect van droogte en hittestress kan worden verminderd.

 4. Van 14:20 tot 14:35

  Onderzoek lood in drinkwater

  Door Amitosh Dash

  Drinkwaterbedrijven hebben de zorgplicht om drinkwater van hoge kwaliteit aan de kranen van hun klanten te leveren. Omdat de drinkwaterbedrijven geen toezicht na de meteropstelling hebben vormt de binneninstallatie een blinde vlek voor drinkwaterbedrijven en een uitdaging aan hun zorgplicht. Om deze blinde vlek licht op te werpen en de dringende vragen van de drinkwaterbedrijven te beantwoorden is er bij KWR een realistische binneninstallatie opstelling opgesteld. In deze presentatie zal er toegelicht worden wat de toegevoegde waarde van deze opstelling is in het aanpakken van “lood in drinkwater”.

 5. Van 15:05 tot 15:35

  Energiebesparing in warmwatersystemen (ISSO 55)

  Door Nick Post, Hans van Wolferen

  Dit is een co-presentatie tussen Nick Post en en Hans van Wolferen.

  Presentatie Nick Post
  Algemene uitleg over de vernieuwde inhoud van ISSO 55 met enkele highlights die verder benadrukt zullen worden. 

  Presentatie Hans van Wolferen
  Presentatie over de manier waarop we de warmtapwatersystemen hebben opgenomen. Met de programmatische aanpak (PvE, globaal ontwerp, …) en enige voorbeelden/schema’s van systemen plus aandachtspunten.

 6. Van 15:35 tot 15:45

  Onderzoek energiegebruik tapwater in woningen

  Door Andreas Moerman

  In het recent uitgebrachte rapport “Met recht naar een doeltreffender legionellapreventie” (Berenschot-KWR) worden aanbevelingen gedaan die ook woninginstallaties raken, zoals het handhaven van de temperatuur in de bereider op 60 °C. In deze presentatie gaan we in op de impact van deze adviezen voor warmtapwaterinstallaties van woningen en laten we zien hoe het belang van volksgezondheid invloed heeft op de energietransitie.

 7. Van 15:45 tot 16:15

  Do's and dont's over beheer & onderhoud afval water

  Door Ruud van Loon

  De opzet is om de voor de navolgende doelgroepen (stakeholders) de Do’s en Dont’s te belichten: 

  1. Ontwerper riolering
  De meeste rioolstelsels worden conform de geldende normen ontworpen. Hierbij wordt vaak vergeten om de “onderhoudsbril” op te zetten en vanuit die invalshoek het rioolstelsel te ontwerpen en te toetsen. Vanuit de praktijk hebben we voorbeelden te over waarbij in het ontwerp (en dus de aanleg daarna) geen of nagenoeg geen rekening is gehouden met het onderhoud/beheer van de riolering. Hier zijn dus Do’s en Dont’s aan te koppelen.

  2. Eigenaar riolering
  De eigenaar van de riolering is diegene die opdracht geeft voor het ontwerp en aanleg van de riolering. Hierbij wordt na ontwerp en aanleg een belangrijk onderdeel over het hoofd gezien, namelijk de oplevering. Helaas geeft de praktijk te veel voorbeelden waarbij het aangelegde rioolstelsel niet in zijn geheel overeenkomt met het ontwerp. Hierbij is oplevering een cruciale factor.

  3. Beheerder riolering
  Om het rioolstelsel optimaal te beheren zal de beheerder (of eigenaar) met een bepaalde frequentie moeten toetsen of de kwaliteit van het rioolstelsel nog voldoet aan de hedendaagse normen. Tot nu toe gebeurt dit zelden of nooit en is er geen systematiek om deze meting uit te voeren. De NEN 2767 (conditiemeting) is hiervoor het juiste instrument, echter zegt deze NEN op dit moment te weinig over riolering. Wij (Van der Velden Rioleringsbeheer) zijn doende om het onderwerp riolering volledig(er) op te nemen in de NEN 2767.

  4. Gebruiker riolering
  De gebruiker moet het rioolstelsel op een correcte manier (daar waar het voor bedoeld is) gebruiken. Meer dan 70% van de optredende verstoringen (verstoppingen) worden veroorzaakt door het gebruik van het rioolstelsel. Hiervoor hebben we Do’s en Dont’s vastgelegd.

   

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
1. TVVL persoonlijk lid € 150,00
2. Medewerker bedrijfslid TVVL € 150,00
3. TVVL Gepensioneerd lid € 30,00
4. TVVL Cursist ST 2022 - 2023 € 30,00
5. Young professional <26 jaar* Gratis
6. Lid Techniek Nederland € 150,00
7. Geen lid (van bovenstaande) € 300,00

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW.

*Jong professionals <26 jaar kunnen gratis lid worden van TVVL en vervolgens gratis deelnemen aan deze bijeenkomst.

TVVL (medewerkers bedrijfs)leden of een account?
Log eerst in met jouw persoonlijke TVVL account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander). 

Geen TVVL account? 
Maak eerst een account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Deelnemerslijst
Vanwege de nieuwe privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie
Nancy Cohen, T 088 4010615
e-mail

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen