Programma van TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2022

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2022

Programma van TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2022

Op maandag 13 juni:
12:00 - 13:00 Ontvangst met lunch en bezoek bedrijvenstands
13:00 - 13:15 Opening door dagvoorzitter
13:15 - 14:00 Hoge temperaturen tegen Legionella – door Bart Bleys (BBRI)
14:00 - 14:25 Een introductie tot koudwatercirculatiesystemen – door Onno Leever (Leever installatie adviseurs B.V.)
14:25 - 15:10 Pauze en bezoek aan de bedrijvenmarkt
15:10 - 15:35 Welke invloed heeft het veranderende klimaat op de wateraccumulatie op platte daken? – door Erik Reumer (ERAdvies)
15:35 - 16:00 Urban Mining voor een circulaire economie – door Emma van der Bent (Universiteit Leiden)
16:00 - 16:45 Discussie met de zaal over de toekomst van sanitaire technieken
16:45 - 17:00 Afsluiting door dagvoorzitter
17:00 - 18:00 Netwerkborrel en bezoek bedrijvenstands
 1. Van 13:15 tot 14:00

  Hoge temperaturen tegen Legionella – door Bart Bleys (BBRI)

  Bart Bleys 1Bart Bleys - Head of Laboratory Water technologies, BBRI

  In de strijd tegen klimaatverandering is de energietransitie een belangrijke pijler. Daarbij wordt ook gekeken naar oplossingen waarbij de temperatuur van warm tapwater omlaag gaat. Is dat wel een goed idee? Om Legionellagroei te beperken zijn hoge temperaturen noodzakelijk, maar hoe hoog, hoe vaak? Bart Bleys van BBRI vertelt ons over de vele experimenten die hij gedaan heeft. We kijken dan ook naar hoe de resultaten van zijn experimenten zich verhouden tot de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot en KWR uit 2021.  

 2. Van 14:00 tot 14:25

  Een introductie tot koudwatercirculatiesystemen – door Onno Leever (Leever installatie adviseurs B.V.)

  Panden worden warmer. Vooral in de zomer. Het drinkwater dat we aangeleverd krijgen komt dan soms ook al tegen de 25 graden het pand binnen. Correctief kiezen we vaak om te spuien. Dat is zonde van het water, en helpt ook lang niet altijd. Is water circuleren over een koelwisselaar een oplossing? Brengen we dan het legionellarisico naar beneden? Er zijn veel vragen. We maken een begin met het geven van antwoorden.

 3. Van 15:10 tot 15:35

  Welke invloed heeft het veranderende klimaat op de wateraccumulatie op platte daken? – door Erik Reumer (ERAdvies)

  Welke invloed heeft het veranderende klimaat op de wateraccumulatie op platte daken? Zijn de huidige rekenregels nog wel toereikend? Zijn de huidige geïnstalleerde regenwaterafvoersystemen nog geschikt om het veranderende klimaat qua neerslag in combinatie tot de levensduur van een gebouw af te voeren?  Deze presentatie geeft nieuwe inzichten welke aanbevelingen uit ST49 worden gedaan.

  Erik ReumerErik Reumer - Adviseur, ERAdvies
  ERAdvies is gespecialiseerd in het adviseren in duurzaam (regen)water management en heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied adviseren en ontwerpen van rioleringssystemen (vwa en hwa) en inspecteren, ontwerpen en adviseren van hemelwaterafvoeren op daken en terrein. ERAdvies is lid van TVVL Sanitaire Technieken en NEN commissie Gebouwriolering.

 4. Van 15:35 tot 16:00

  Urban Mining voor een circulaire economie – door Emma van der Bent (Universiteit Leiden)

  Zuinig omgaan met grondstoffen is een deel van de oplossing voor verscheidene bedreigingen. Maar hoe doe je dat? Kunnen we uit afgedankte installaties grondstoffen halen voor nieuwe toepassingen? We laten ons inspireren door Emma van der Bent die in haar afstudeerproject aan de Universiteit Leiden “Industrial Ecology” heeft gekeken naar “urban mining of the water infrastructure”.

  Het benutten van de ‘urban mine’, de stedelijke mijn, is een essentieel onderdeel van een circulaire economie. Onze huidige kennis van de stedelijke mijn is beperkt en het is van groot belang om hierin meer inzicht te krijgen. Eén van de voorraden die nog niet in kaart is gebracht is de infrastructuur van de ‘urban water cycle’. De verschillende materiaalstromen van deze infrastructuur staan centraal in mijn afstudeerproject, met als toevoeging een verkenning van mogelijke materiaalstromen in de toekomst tot 2050 in Nederland.

  Emma van der BentEmma van der Bent - Student aan Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft
  Momenteel ben ik bezig met het afronden van de master Industrial Ecology aan de Universiteit Leiden en TU Delft. Deze master focust op het aanleren van concepten, methoden en tools die helpen bij het identificeren, ontwerpen en kritisch evalueren van duurzaamheidsoplossingen en hun implementatie. Persoonlijk heb ik mij onder andere gespecialiseerd in Material Flow Analysis, Geographic Information Systems en Circular Economy, vakken die ik ook gebruik in mijn afstudeerproject.

 5. Van 16:00 tot 16:45

  Discussie met de zaal over de toekomst van sanitaire technieken

  De sanitaire installatie van de toekomst ziet er anders uit, met drinkwater, hemelwater, grijswater, geel water, zwart water, etc. Misschien zelfs wel helemaal off-grid. Dat betekent opvang, opslag, eventueel lokale zuivering, vooral geen verkeerde kruisverbindingen maken. Hoe doen we dat? Welke risico’s zijn er allemaal en hoe zou je die kunnen beheersen? Wie zet de eerste stap? Kijk mee in de glazen bol en ga met ons in discussie. 

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
1. TVVL persoonlijk lid € 150,00
2. Medewerker bedrijfslid TVVL € 150,00
3. TVVL Gepensioneerd lid € 30,00
4. TVVL Cursist ST 2021 - 2022 € 30,00
5. Young professional <26 jaar* Gratis
6. Lid Techniek Nederland € 150,00
7. Geen lid (van bovenstaande) € 300,00

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW.

*Jong professionals <26 jaar kunnen gratis lid worden van TVVL en vervolgens gratis deelnemen aan deze bijeenkomst.

TVVL (medewerkers bedrijfs)leden of een account?
Log eerst in met jouw persoonlijke TVVL account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander). 

Geen TVVL account? 
Maak eerst een account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Deelnemerslijst
Vanwege de nieuwe privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie
Mariëlle van Pelt, T 088 4010609
e-mail

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen