Programma van Bezoek TVVL tijdens Building Holland 2021

Bezoek TVVL tijdens Building Holland 2021

Programma van Bezoek TVVL tijdens Building Holland 2021

Dag 1, dinsdag 2 november
14:00 - 15:00 TVVL minisymposium Energietransitie
15:00 - 15:30 TVVL Kennispartners Innovatietafel
Dag 2, woensdag 3 november
14:00 - 15:00 TVVL mini symposium Gezondheid & comfort
Dag 3, donderdag 4 november
14:00 - 15:00 TVVL mini symposium Circulariteit
 1. Van 14:00 tot 15:00

  TVVL minisymposium Energietransitie

  Op dinsdag 2 november zijn Michiel van Bruggen en Ronald Spoelstra te zien op het podium Energietransitie, tegenover de TVVL stand tijdens het TVVL mini symposium Energietransitie.
  Dit is een samenwerking met DGBC.

  Programma

  14:00 uur           WEii, de Werkelijke Energie-intensiteitsindicator door Michiel van Bruggen
  14:30 uur           Van label D naar Paris Proof pand door Ronald Spoelstra

  Meten en sturen op werkelijk energiegebruik met WEii
  WEii staat voor Werkelijke Energie Intensiteit Indicator. WEii is een uniforme en objectieve methode om de werkelijke energie intensiteit van gebouwen te bepalen. De WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten energiegebruik en het gebruiksoppervlak van het gebouw. De eenheid van WEii is kWh per jaar per m2.

  WEii bestaat uit een rekenprotocol, een indeling in gebouwtypen en klassen van energie-intensiteit per gebouwtype. De initiatiefnemers van WEii, DGBC en TVVL, werken al langer op basis van de werkelijke energieprestatie van gebouwen. Zo introduceerde DGBC in 2017 de Paris Proof aanpak, waarmee een gebouw voldoet aan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. En TVVL introduceerde in 2018 het Werkelijk Energieneutraal Gebouw (WENG label). Deze twee doelstellingen zijn verwerkt als twee van de zeven klassen van energie- intensiteit.

  Tijdens dit mini symposium wordt de methode, toepasbaarheid en data uitwisselingsmogelijkheden met WEii toegelicht. En waarom iedereen het moet gaan gebruiken!

  Sprekers

  Met dagvoorzitter Eefje Stutvoet of Matin Mooij van DGBC.

  M. van Bruggen Kleur

  Michiel van Bruggen is zelfstandig adviseur op het gebied van energiebeleid, energiemanagement en energiebesparing en werkt onder de naam De Energiemanager.

  Michiel studeerde bouwkunde aan de TU Delft en werkte 15 jaar als adviseur energie in de gebouwde omgeving voor adviesbureau Ecofys. Hij is lid van de TVVL Expertgroep Klimaattechniek. Daar helpt hij TVVL graag bij het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Vanuit de Expertgroep heeft hij het initiatief voor WEii genomen en het plan verder uitgewerkt.

  foto

  Ronald Spoelstra is Corporate Account Director bij INNAX, één van de TVVL Kennispartners. Zijn specialisatie is verduurzaming van de gebouwde omgeving.

  ‘’Mijn interesse voor techniek was een van de drijfveren om Technion op te starten - een ingenieursbureau voor gebouwgebonden installaties en hun energieopwekking. Sinds 2019 maakt Technion onderdeel uit van INNAX, met de overtuiging dat we hiermee verder kunnen bouwen aan een duurzamere toekomst en hierin samen sterker staan. Ons doel is om gebouwen Parijs-proof te maken, dat wil zeggen om gebouwen te ontwerpen die voldoen aan het Akkoord van Parijs: 100% klimaatneutraal en zelfs zo ver gaan dat ze hun eigen energie kunnen opwekken - en dus klimaat positief worden.’’

 2. Van 15:00 tot 15:30

  TVVL Kennispartners Innovatietafel

  Op dinsdag 2 november daagt trendverkenner en innovatieversneller Wim van Rooijen van Fountainheads de TVVL Kennispartners uit om hun visie op de rol van de branche en daarmee hun rol als koplopers in de industrie binnen het verduurzamingvraagstuk te delen. De TVVL Kennispartners Innovatietafel is te zien op het podium Energietransitie, tegenover de TVVL stand.

  Programma

  15.00 – 15.30 uur TVVL Kennispartners Innovatietafel

  Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat er 6,8 miljard extra gaat naar de aanpak van klimaatverandering. De overheid komt Nederlanders die duurzame keuzes maken tegemoet in de kosten. Goed nieuws natuurlijk maar wat gaat de branche (en in dit geval de samenwerking vanuit de kennispartners) echt doen om hun rol te pakken in deze verduurzaming. Vaak is er een enorme discrepantie tussen wat partijen als de overheid en het bedrijfsleven zien als innovatie. Wat de één ziet als ontwikkelingen in de toekomst behoort voor een ander al tot het verleden. Hoe zorg je dat je met elkaar dezelfde taal spreekt en daarmee in de verduurzaming van Nederland dankzij deze financiële impuls echt stappen maakt? Waar staan de TVVL Kennispartners, hoe gaan zij het verduurzamingsvraagstuk aanpakken en hoe komen we tot consensus en samenwerking?

  Sprekers

  Wim van Rooijen

  Wim van Rooijen, Trendverkenner en innovatieversneller bij Fountainheads daagt de TVVL Kennispartners als gespreksleider uit.

  ''Noem me Trendverkenner, innovatieversneller, omdenker, professioneel bemoeial, friskijker maar bovenal ondernemer en verhalenverteller. Wat ik in essentie doe is ondernemende mensen, bedrijven en organisaties, op een positieve wijze, anders naar hun eigen toekomst te leren kijken.''

  Aan tafel sluiten innovatie experts van de TVVL Kennispartners aan.

  TVVL kennispartners

 3. Van 14:00 tot 15:00

  TVVL mini symposium Gezondheid & comfort

  Op woensdag 3 november zijn Marije te Kulve en Wilfred van der Plas te zien op het podium Energietransitie, tegenover de TVVL stand tijdens het TVVL mini symposium Gezondheid & Comfort.
  Dit is een samenwerking met Platform Binnenklimaattechniek.

  Programma

  14:00 uur           Een gezonde kantooromgeving door Marije te Kulve
  14:30 uur           Praktische toepassing door Wilfred van der Plas

  Een goed binnenmilieu in kantoren is van belang voor een gezonde werkomgeving en kan bijdragen aan de productiviteit van de gebruikers. In deze presentatie wordt het Programma van Eisen Gezonde Kantoren toegelicht, dat gebruikt kan worden om de gewenste binnenmilieuprestaties van een kantoor vast te stellen. Daarnaast wordt ingegaan op het nieuwe Binnenklimaatlabel. Met de label wordt inzichtelijk gemaakt met welke klasse de prestaties van het kantoorgebouw overeenkomen. Meer informatie hierover is te vinden op www.pvegezondekantoren.nl en www.binnenklimaatlabel.nl.

  Marije gaat in op hoe het PvE Gezonde kantoren en het Binneklimaatlabel bijdragen aan een gezonde werkomgeving, waarna Wilfred de toepassing daarvan toelicht.

  Sprekers

  Met dagvoorzitter John Lens, directeur TVVL en bestuurslid Platform Binnenklimaattechniek.

  Foto Marije te Kulve

  Marije te Kulve is werkzaam als indoor climate and lighting specialist bij bba binnenmilieu. Ze heeft een achtergrond in Bouwfysica aan de TU Eindhoven en is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op onderzoek naar de interactie tussen de invloed van licht en temperatuur op de beleving van het binnenmilieu.

  Samen met haar collega Atze Boerstra heeft ze gewerkt aan de update van het PvE Gezonde Kantoren 2021 (in opdracht van TVVL en Binnenklimaat Nederland). Ook was ze namens bba, samen met TNO en office Vitae, betrokken bij opstellen van binnenklimaatlabel in opdracht van Binnenklimaat Nederland.

  Wilfred van der Plas_cropped Wilfred van der Plas is werkzaam als Manager Bright bij DWA

  Wilfred is écht een bouwer en ontwikkelaar. Hij combineert kennis en netwerk voor de verslimming van de gebouwde omgeving. Hij zoekt graag de verbinding op – zowel met mensen als systemen – en zet daarbij de ander centraal. Contact met mensen, samenwerken en kennisdeling geven hem veel energie. Zijn compassie is vastgoed en digitalisering. Wilfred houdt ervan om zich vast te bijten in kennisthema’s zoals gebouwbeheersystemen, smart sensoring, verbindingen, data-acquisitie, slimme data (tagging en standards), monitoring, rule based analyse, machine learning, reporting (webtools en BI), digital twins en smart contracts (blockchain).

 4. Van 14:00 tot 15:00

  TVVL mini symposium Circulariteit

  Op donderdag 4 november zijn Roelant van der Putten, Gerard Mojet en Allard Lambers op het podium Energietransitie, tegenover de TVVL stand te zien tijdens het TVVL mini symposium Circulariteit.

  Programma

  14:00 uur           Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties door Roelant van der Putten
  14:20 uur           Circulaire klimaatinstallaties - nu en in de toekomst door Gerard Mojet
  14:40 uur           In gesprek met de eindgebruiker door Roelant, Gerard en Allard Lambers  

  Een toekomstbestendig gebouw is een gebouw dat op langere termijn nog steeds voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker. Als de eisen en wensen van de gebruiker in de loop van tijd veranderen, betekent dit dat het gebouw zich hierop moet kunnen aanpassen of wel circulair is.  Om meer aandacht te vragen voor aanpasbaarheid van klimaatinstallaties is de Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties opgesteld. Met dit hulpmiddel kan de aanpasbaarheid van klimaatinstallaties integraal worden verweven in het gebouwontwerp. De uitbraak van Covid-19 is een pakkend voorbeeld hoe het aanpassingsvermogen van gebouwen en hun klimaatinstallaties op de proef wordt gesteld.

  Tijdens dit mini symposium licht Roelant van der Putten de wegwijzer toe waarna Gerard Mojet ingaat op diverse circulariteitaspecten van klimaatinstallaties. Gerard: “Onze insteek was het verbinden van gezondheid aan circulariteit. Aanpassen voor betere gezondheid = aanpassen van installaties = onderdeel circulariteit. Dus gezond voor mensen én gezond voor de planeet. Maar uiteindelijk gaat het verhaal over circulariteit - Neem je de circulariteitsschijf erbij, dan komt er een aantal aspecten naar boven, zoals bijv. “Re-use”, “Herindeelbaarheid”, “Aanpasbaarheid”. Afsluitend gaan Roelant en Gerard in gesprek met de eindgebruiker.

  Sprekers

  Roelant van der Putten

  Roelant van der Putten is werkzaam bij RvdP installatie ontwerp en actief in de TVVL Expertgroep Klimaattechniek.

  “Elk gebouwontwerp begint bij de ambities van de gebruiker. Wie goed naar zijn gebruiker luistert en de juiste vragen stelt, weet precies wat de gebruiker wil. Zo ontstaat voor elk project een unieke balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en levenscycluskosten. Het is mijn vak om de ambities van de gebruiker te vertalen in integrale oplossingen. Oplossingen die voldoen aan de geformuleerde eisen. Niet alleen op papier in het ontwerp, maar ook in de gebruiksfase. Hierbij probeer ik altijd van grof naar fijn het ontwerpproces in te gaan, waarbij vanuit heldere conceptkeuzes de details worden uitgewerkt.'' 

  Gerard Mojet

  Gerard Mojet is Business Developer Gezonde Gebouwen & Luchtkwaliteit Binnen bij Carrier in de Benelux, één van de TVVL Kennispartners.

  Gerard heeft 30 jaar ervaring met luchtkwaliteit rond de vraag: wat doet luchtkwaliteit en binnenklimaat met mensen, werk-, productie- en opslagomgevingen en hygiëne. Bij Carrier houdt hij zich bezig met gezond binnenklimaat, luchtkwaliteit, ventilatie, luchtfiltering, luchtdesinfectie, luchtkwaliteitsmetingen, effectweergave en gezondheidsaspecten van gebouwenbeheer. Samen met productspecialisten en accountmanagers ontwikkelt hij mogelijkheden tot verbetering van de luchtkwaliteit bij klanten en belanghebbenden. Verder heeft ook de gezondheid van de planeet zijn aandacht, zoals circulariteit.

  Alard Lambers

  Allard Lambers is expert op het gebied van duurzaamheid en comfort bij Rijksvastgoedbedrijf en is lid van de TVVL Expertgroep Circulaire Installaties.

  Binnen het Rijksvastgoedbedrijf werkt hij aan de verduurzaming van gebouwen en gebieden voor de diverse vastgoedportefeuille van het Rijk en Defensie. Binnen projecten resulteert dit in concrete voorstellen op het gebied van energie, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Circulariteit is een relatief nieuw begrip ten opzichte van bijvoorbeeld energieverbruik. Daarnaast loopt circulariteit in installaties nog weer een stuk achter op bouwkundige elementen. Vanuit de rol als grote opdrachtgever voor de bouw werkt Allard hard aan de ontwikkeling van dit thema op weg naar een volledig circulaire economie.

Deelnemersprijs

Aanmelden via Building Holland.

Bezoek onze stand en de TVVL mini symposia op 2, 3 en 4 november tijdens Building Holland.

Meer informatie
T 088 4010605 | m.hamaker@tvvl.nl 

Deel met anderen