Programma van TVVL Nationaal Congres Klimaattechniek 2021 (online)

TVVL Nationaal Congres Klimaattechniek 2021 (online)

Programma van TVVL Nationaal Congres Klimaattechniek 2021 (online)

Op dinsdag 01 juni:
13:45 - 14:00 Ontvangst (online)
14:00 - 14:10 Welkom en opening door dagvoorzitter Wobbe van den Kieboom en moderator George Parker
14:10 - 14:25 Toelichting op diverse KT projecten door leden van de Expertgroep Klimaattechniek
14:25 - 14:50 Binnenklimaat label - Remi Hompe en Walid Atmar (Binnenklimaat Nederland)
14:50 - 15:10 Masterplan Ventilatie: Verschillen tussen Nederland en België - Interview met Jelle Laverge (Universiteit Gent)
15:10 - 15:15 korte pauze
15:15 - 15:30 Introductie parallelsessies en opsplitsen naar break-out rooms
15:30 - 15:50 Optie 1: EPBD III - Harm Valk (Nieman)
  Optie 2: Eleminair luchtbehandelingssysteem - Peter van der Velde (Interland Techniek) & Ad van der Aa (ABT)
15:50 - 16:10 Optie 1: ISSO 13 - Mascha van Hofweegen (KWA)
  Optie 2: Paradigma? Anders denken over ventilatie, tijd voor een masterplan - Marcel Loomans (TU Eindhoven)
16:10 - 16:30 Optie 1: Modulair Bouwen - Luc Peelen (Rensa) & Kim Zeeuwe (Kropman)
  Optie 2: GezondENEnergiezuinig, een expertmodel voor Gezonde en Energiezuinige woningen - Regina Bokel (TU Delft) & Bas de Bont (ZRi)
16:30 - 16:40 Samenvatting & Afronding officiële gedeelte
16:40 - 17:10 Online pubquiz
 1. Van 14:00 tot 14:10

  Welkom en opening door dagvoorzitter Wobbe van den Kieboom en moderator George Parker

  Wobbe van den Kieboom

  Wobbe van den KieboomAls teamleider en senior adviseur bij KWA Bedrijfsadviseurs BV helpt Wobbe van den Kieboom zowel zijn teamleden als zijn klanten om hun prestaties te verbeteren. Bij zijn teamleden gaat dat om hun persoonlijke ontwikkeling, bij zijn klanten om kwaliteitsverbetering en verbetering van de energieprestaties. Naast zijn werk bij KWA is Wobbe al ruim vijf jaar voorzitter van de Expertgroep Klimaattechniek van TVVL. Zijn werkwijze kenmerkt zich door het creëren van een structuur om te komen tot oplossingen, waarbij de praktische kant altijd zichtbaar moet zijn.

  George Parker

  George ParkerGeorge Parker is Creatief Producent Verandering & Innovatie. Onder zijn begeleiding leren teams en organisaties zich toe naar realisatie van verbeterde producten en processen. Dat doet hij met inspiratieshows, strategisch advies en pragmatische, beeldende en stimulerende ondersteuning in het hele proces.

 2. Van 14:10 tot 14:25

  Toelichting op diverse KT projecten door leden van de Expertgroep Klimaattechniek

  • TVVL Technipedia op Connect door Michiel van Bruggen
  • KT-systeemconfigurator door Roelant van der Putten
  • Energieopslag door John Tsoutsanis
  • WEii door Jos de Leeuw
  • Gebouwsimulatie berekeningen met BIM door Jan-Fokko Haan
 3. Van 14:25 tot 14:50

  Binnenklimaat label - Remi Hompe en Walid Atmar (Binnenklimaat Nederland)

  Of een kantoor voldoet aan de normen van het Binnenklimaat Label, wordt getoetst aan de hand van vier onderdelen uit het Programma van Eisen Gezonde Kantoren: lucht, licht, klimaat en geluid. Om de richtlijnen uit het PvE Gezonde Kantoren verder te versnellen is er nu het Binnenklimaat Label. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Het label geeft de eigenaar bovendien de zekerheid dat de vooraf gestelde prestatie-eisen ook daadwerkelijk behaald worden. 

  Remi Hompe is directeur bij Vereniging Binnenklimaat Nederland, één van de partners van het Binnenklimaat Label. 

 4. Van 14:50 tot 15:10

  Masterplan Ventilatie: Verschillen tussen Nederland en België - Interview met Jelle Laverge (Universiteit Gent)

  Masterplan Ventilatie is een initiatief van TVVLBinnenklimaat NederlandISSO en VCCN. De verenigingen zijn experts in gebouwventilatie of virusverspreiding. Zij hebben de krachten gebundeld en hebben nu het Masterplan Ventilatie opgesteld. Het doel met het Masterplan Ventilatie is kennis, tools en andere hulpmiddelen ontwikkelen die professionals helpen om de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. 

  Jelle Laverge is één van de experts die betrokken is bij de ontwikkeling van het Masterplan Ventilatie. Hij wordt geïnterviewd over de verschillen tussen België en Nederland voor wat betreft omgaan met ventilatie in gebouwen.

 5. Van 15:30 tot 15:50

  Optie 1: EPBD III - Harm Valk (Nieman)

  In 2018 heeft de Europese Commissie de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) vastgesteld en sinds maart 2020 is deze overgenomen in het Bouwbesluit voor nieuwbouw en renovatie. Deze richtlijn heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. De maatregelen uit de EPBD III zijn onderverdeeld in 3 thema's:

  1. Systeemeisen technische bouwsystemen
  2. Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen
  3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

  Harm Valk Nieman RIMet name over de systeemeisen bestaat veel onduidelijkheid, daarom zal Harm Valk daarover een toelichting geven met pratische richtlijnen.

  Harm Valk is senior adviseur energie & duurzzaamheid bij Nieman. In zijn advieswerk stelt hij 'kwaliteit' en 'integraliteit' centraal. Zijn focus ligt op het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving, als schakel in de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire maatschappij.

 6. Van 15:30 tot 15:50

  Optie 2: Eleminair luchtbehandelingssysteem - Peter van der Velde (Interland Techniek) & Ad van der Aa (ABT)

  Eleminair

  De Coronapandemie die in het voorjaar van 2020 zijn intrede gedaan heeft een divers aantal kwetsbaarheden blootgelegd in de gebouwde omgeving. Het veilige en onbeperkte gebruik van liften blijkt plotseling geen vanzelfsprekendheid meer te zijn, maar een verhoogd risico op de overdracht van virussen. De ontwikkeling van een nieuw uni-directioneel downflow ventilatiesysteem Eleminair door ABT en Interland Techniek biedt hiervoor de oplossing.

  Peter van der Velde - InterlandPeter van der Velde

  Peter van der Velde is commercieel directeur bij zowel Inatherm als Interland Techniek. Hij is vanaf 1985 actief in de klimaatbeheersing waarvan zes jaar bij een adviesbureau en daarna overgestapt naar meer technisch commerciële functies. Zowel Inatherm als Interland Techniek maken onderdeel uit van de HC Groep, marktleider op het gebied van binnenklimaattechniek.

  Ad van der Aa

  ad van der aaAd van der Aa is senior adviseur bij ABT en is inmiddels meer dan 35 jaar werkzaam in het vakgebied van de bouwfysica en installatietechniek. In zijn werk is Ad altijd op zoek naar vernieuwende en innovatieve oplossingen voor gezonde, comfortabele en energiezuinige gebouwen. Door hierbij praktische kennis van de bouwpraktijk te combineren met kennis uit nationale en internationale onderzoeksprojecten ontstaan vernieuwende ideeën, waaronder het concept van de unidirectionele downflow in liftcabines.

 7. Van 15:50 tot 16:10

  Optie 1: ISSO 13 - Mascha van Hofweegen (KWA)

  ISSO 13 - MaschaSchade door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, vastzittende regelkleppen en comfortklachten; een greep uit de problemen die corrosie en hardheidsafzetting in cv- en gkw-installaties kunnen veroorzaken die behandeld worden in ISSO 13. In moderne verwarmings- en koelinstallaties worden zeer diverse materialen gebruikt. In combinatie met vaak kleine diameters zijn de systemen hierdoor gevoelig voor vervuiling. De oorzaak van deze vervuiling zijn meestal corrosieprocessen in de installatie.

  Mascha van Hofweegen
  Mascha van Hofweegen is werkzaam bij KWA Bedrijfsadviseurs en bezig met vraagstukken op het gebied van waterbehandeling en corrosie. Als corrosiespecialist gecombineerd met de ruim 25 jaar praktijkervaringen was ze een van de auteurs van de ISSO 13 publicatie.

 8. Van 15:50 tot 16:10

  Optie 2: Paradigma? Anders denken over ventilatie, tijd voor een masterplan - Marcel Loomans (TU Eindhoven)

  Goede ventilatie kan volgens deskundigen voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt via aerosolen. Aangenomen wordt dat het virus zich voornamelijk verspreidt via grotere druppeltjes die vrijkomen bij praten, hoesten, en zingen en worden verspreid van mens op mens bij nauw contact. Maar vooral natuurkundigen waarschuwen al langere tijd dat het coronavirus zich ook verspreidt via aerosolen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals in drukke binnenruimtes, kunnen aerosolen zich ophopen. Op die manier kunnen volgens de deskundigen ook mensen die afstand hebben gehouden, toch besmet raken. Zet meer in op ventilatie in de strijd tegen corona. Dat zeggen 39 wetenschappers van over de hele wereld, in een artikel in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science.

  Marcel LoomansMarcel Loomans

  Marcel Loomans is bouwkundige van de TU Eindhoven en medeauteur van het artikel. Zijn expertise ligt op het gebied van de prestatie van het binnenklimaat. Hij is momenteel bestuurslid van ISIAQ.nl (isiaq.nl) en actief in de TVVL Impulsgroep en TVVL Magazine Redactieraad.

 9. Van 16:10 tot 16:30

  Optie 1: Modulair Bouwen - Luc Peelen (Rensa) & Kim Zeeuwe (Kropman)

  1 miljoen nieuwe huizen voor 2030. Met traditioneel bouwen gaan we deze aantallen niet halen. We zullen dus moeten kijken naar mogelijkheden om slim te bouwen. Modulair bouwen kan daarin bijdragen.

  Luc Peelen

  Luc PeelenLuc Peelen is 32 jaar en 5 jaar werkzaam binnen de Rensa Family. Op dit moment zijn zij als Groothandel Verwarming, Ventilatie en Sanitair (Rensa en Gévier) actief als toeleverancier van prefabricage en slimme logistiek. Luc vertelt graag over hun aanpak en denkwijze rondom de toelevering van installatiematerialen gecombineerd met prefabricage en maatwerk logistiek.

  Kim ZeeuweKim Zeeuwe

  Kim Zeeuwe is Businessline Director bij Kropman en vanaf 2007 vol overtuiging aan het werk om prefabricage als middel in te zetten om te komen tot modulaire (configureerbare) oplossingen in de installatietechniek. Hij neemt mensen graag mee in het omdenken: hoe creëer je mogelijkheden om een uniek pand te voorzien van een gestandaardiseerde installatie.

 10. Van 16:10 tot 16:30

  Optie 2: GezondENEnergiezuinig, een expertmodel voor Gezonde en Energiezuinige woningen - Regina Bokel (TU Delft) & Bas de Bont (ZRi)

  Er is veel informatie beschikbaar gericht op het verduurzamen van woningen. Ook wordt op enkele plekken informatie aangeboden over de impact van woningen op de gezondheid van bewoners. Een integrale aanpak waarbij maatregelen zowel vanuit energetisch als gezondheidsperspectief beoordeeld worden ontbreekt echter veelal. De werkgroep Gezonde Gebouwen van TVVL heeft de bestaande kennis van gezonde en energiezuinige woningen bij elkaar gebracht en voor huiseigenaren, installateurs en aannemers een expertmodel ontwikkeld. Open deuren worden niet geschuwd maar juist ingezet als onderdeel om het ingewikkelde pallet aan problemen en oplossingen inzichtelijk te maken. Hiermee wil de expertgroep bijdragen aan een gezonde verduurzaming van de gebouwde omgeving.

  Bas de Bont is werkzaam als technisch specialist bij ZRi in Den Haag. Hier houd hij zich bezig met advisering op gebied van bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en brandveiligheid. Daarnaast ben lid bij de NVBV (Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging) en TVVL. Beide verenigingen zijn gezamenlijk gestart met de community gezonde gebouwen. Vanuit mijn achtergrond in zowel de bouwfysica als duurzaamheid, heb ik in deze community mijn bijdrage geleverd aan de tool die we nu graag willen presenteren.

  Regina Bokel is universitair hoofddocent bij de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Zij is vanaf 1999 werkzaam op het gebied van de bouwfysica en is met name geïnteresseerd in de relatie tussen comfort en energiegebruik.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
Gepensioneerde leden € 40,00
Jong professionals <26 jaar* € 40,00
Leden en medewerkers bedrijfsleden € 75,00
Niet-leden € 150,00

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW. 

Aanmelden
Gebruik maken van de voordelen voor leden? Word lid
*Ben je jong professional <26 jaar? Wordt gratis lid van TVVL en ontvang korting op deelname aan dit congres.

TVVL-lid, medewerker van een TVVL-bedrijfslid of heb je al een account?
Log eerst in. Jouw gegevens zijn dan al ingevuld (gebruik geen inloggegevens van een ander, want accounts zijn persoonlijk).

Heb je nog geen account?
Maak eerst een account aan om vervolgens in te loggen om aan te melden.

Deelnemerslijst
Vanwege de nieuwe privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie
Mariëlle van Pelt, T 088 4010609

Kun je onverwacht niet deelnemen en/of wil je annuleren? Check de voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen