Over Webinar label Gezond Binnenklimaat

Webinar label Gezond Binnenklimaat

header webinar.jpg

Label Gezond Binnenklimaat

Met trots introduceren Binnenklimaat Nederland en TVVL het Platform Binnenklimaattechniek het label Gezond Binnenklimaat. Remi Hompe, directeur Binnenklimaat Nederland en moderator van dit webinar, presenteert het platform en het label waarna de sprekers hier dieper op ingaan.

Platform Binnenklimaattechniek is hét kennisplatform voor professionals die te maken hebben met binnenklimaatinstallaties. Je vindt er verschillende tools die je kunt inzetten, zoals de LCC-tool Life Cycle Cost en de besparingsmeter luchtgordijn. Ook vind je er het Programma van Eisen Gezonde Kantoren en alle informatie rondom het label Gezond Binnenklimaat, een instrument om op basis van de richtlijnen van het PvE gezonde kantoren te borgen en te monitoren. 

“Met deze volgende stap zorgen we ervoor dat het in één oogopslag duidelijk is hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Je moet als eigenaar kunnen zeggen ‘ik wil een klasse A gebouw’ en er zeker van zijn dat je vooraf gestelde prestatie-eisen ook behaald worden. Daarom is borgen en monitoren een belangrijk onderdeel van het label.”

Meetprotocol voor continue binnenklimaat monitoring
Het meetprotocol is opgezet om met een relatief beperkte inspanning het binnenklimaat in een kantoor te toetsen aan de klimaatklassen zoals gedefinieerd in het PvE Gezonde Kantoren. Met sensoren wordt continue de luchttemperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit (CO2 en PM2.5 fijnstof) gemeten. Aan de hand van een pilot licht Piet Jacobs de werking en resultaten van het meetprotocol toe.
Spreker Ir. Piet Jacobs, werkzaam als Senior Scientist bij TNO

Gebruikerstevredenheid en gebouwgebonden risicofactoren objectiveren voor het label Gezond Binnenklimaat
Als onderdeel van het verificatieprotocol worden onder andere de gebruikerstevredenheid en gebouwgebonden risicofactoren beoordeeld. Atze Boerstra licht toe hoe aan de hand van een korte gebouwinspectie en een online vragenlijst het binnenmilieu in het gebouw in kaart wordt gebracht en hoe dit wordt vertaald naar de ambitieniveaus van het PvE Gezonde Kantoren.
Spreker dr. ir. Atze Boerstra, werkzaam als Senior Binnenmilieu & feelgoodbuilding adviseur bij bba binnenmilieu bv

Data Platform: Label gezond binnenklimaat
David Keyson presenteert het dataplatform voor het label. Dit omvat de score voor sensordata, de gebouwinspectie- en de subjectieve comfort meting ontwikkeld door bba. Ook presenteert hij een standaard beschikbare, draadloze sensorkit en communicatiegateway.
Spreker David Keyson, werkzaam als Director bij OfficeVitae

Programma

11.00 uur Introductie label Gezond Binnenklimaat door moderator Remi Hompe
11.10 uur Meetprotocol voor continue binnenklimaat monitoring door Piet Jacobs
11.25 uur Mogelijkheid tot vragen via Q&A (via moderator)
11.30 uur Gebruikerstevredenheid en gebouwgebonden risicofactoren objectiveren voor het label Gezond Binnenklimaat door Atze Boerstra
11.45 uur Mogelijkheid tot vragen via Q&A (via moderator)
11.50 uur Data Platform: Label gezond binnenklimaat door David Keyson
12.05 uur  Mogelijkheid tot vragen via Q&A (via moderator) en afsluiting
12.15 uur  Einde


TVVL Webinars

Aangezien COVID-19 ervoor zorgt dat we elkaar niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, gaan we digitaal verder met het organiseren van bijeenkomsten. TVVL organiseert regelmatig webinars waarin we inspirende sprekers het podium bieden om hun expertise te delen. Bekijk onze webinars terug op TVVL Connect!

Benieuwd naar het programma? Elke donderdag versturen wij een mail met het programma voor de komende weken naar onze nieuwsbrieflezers. Hou je inbox dus in de gaten of bekijk onze agenda.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
TVVL leden Gratis
Niet-leden Gratis
Leden Binnenklimaat Nederland Gratis

Dit is een webinar georganiseerd door Binnenklimaat Nederland en TVVL vanuit Platform Binnenklimaattechniek.

TVVL (medewerkers bedrijfs)leden of een account?
Log eerst in met jouw persoonlijke TVVL account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander). 

Geen TVVL account? 
Maak eerst een (gratis) account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Facturatiegegevens verplicht
Bij het aanmaken van een (gratis) TVVL account is het opgeven van facturatiegegevens verplicht. Bij een gratis bijeenkomst wordt er uiteraard geen gebruik gemaakt van deze gegevens. 

Deelnemerslijst
Vanwege de privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie:
Mylenne Hamaker
T 088 401 06 05

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen