Over TVVL Webinar Frisse Scholen voor iedereen

TVVL Webinar Frisse Scholen voor iedereen

header webinar.jpg

Frisse Scholen voor iedereen

Eindelijk kunnen wij onze kinderen gaan voorzien van frisse scholen; een lang gekoesterde wens van alle betrokkenen. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onder leiding van Doekle Terpstra heeft in het najaar een foto gemaakt van de ventilatiekwaliteit op basis en voortgezet onderwijs scholen. Deze foto heeft geleid tot de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) die uitgevoerd wordt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het Masterplan Ventilatie heeft de Quickscan ventilatie in scholen ontwikkeld voor de beoordeling van ventilatie op basis- en voortgezet onderwijsscholen. Gesteund door een Uitkeringsregeling en een gedragen Quickscan Ventilatie in Scholen kunnen de vraag van schoolbesturen en het aanbod van goede ventilatiesystemen samen komen. Eindelijk een generatie die kan leren in een optimale leeromgeving.

De SUVIS-regeling heeft tot doel het stimuleren van projecten waarmee middels noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen kan worden verbeterd. Een aanvraag voor een specifieke uitkering kan worden ingediend door de gemeente waarin het project plaatsvindt van 4 januari t/m 30 juni 2021.

In het webinar komen de volgende onderdelen aan bod:

  • aanleiding van de regeling
  • voorwaarden waar projecten aan moeten voldoen
  • in aanmerking komende kosten en maximale hoogte specifieke uitkering
  • wijze van indienen aanvragen door gemeenten

Om gebruik te kunnen maken van de SUVIS regeling voor de verbetering van de ventilatie van een schoolgebouw is het nodig om eerst de huidige kwaliteit in kaart te brengen. Binnen het Masterplan Ventilatie is hiervoor een quickscan ontwikkeld. Froukje van Dijken geeft een toelichting op de verschillende onderdelen uit de toolkit van de Quickscan Ventilatie Scholen. Hierna kun je zelf met vertrouwen aan de slag met de quickscan.

De SUVIS regeling is op 30 november gepubliceerd in de Staatscourant.
En bekijk ook het nieuwsbericht van RVO hierover.

Spreker(s)

  • Caroline Koot, adviseur Duurzaam Bouwen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Froukje van Dijken, healthy building specialist bij BBA Binnenmilieu

Moderator
Francesco Franchimon, eigenaar van Franchimon ICM

Georganiseerd door

Programma 10 december 2020

11.00 uur Opening en introductie van het webinar
Francesco Franchimon
11.05 uur Toelichting SUVIS: Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen
Caroline Koot
11.25 uur Mogelijkheid tot vragen via Q&A (via moderator)
Francesco Franchimon
11.30 uur Aan de slag met de Quickscan Ventilatie Scholen
Froukje van Dijken
11.50 uur Mogelijkheid tot vragen via Q&A (via moderator) en afsluiting
Francesco Franchimon


TVVL Webinars

Aangezien COVID-19 ervoor zorgt dat we elkaar niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, gaan we digitaal verder met het organiseren van bijeenkomsten. TVVL organiseert in het najaar regelmatig webinars waarin we inspirende sprekers het podium bieden om hun expertise te delen. Bekijk onze Webinars terug op TVVL Connect!

Benieuwd naar het programma? Elke donderdag versturen wij een mail met het programma voor de komende 2 weken naar onze nieuwsbrieflezers. Hou je inbox dus in de gaten of bekijk onze agenda.

Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

Kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben hun krachten gebundeld. Er is één vraagbaak waar je terecht kan met al jouw technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

Heb je corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties? Stuur ons dan een mail via helpdesk@corona-techniek.nl of bekijk TVVL Connect.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
Niet-leden Gratis
TVVL leden Gratis

Dit is een webinar georganiseerd door TVVL.

TVVL (medewerkers bedrijfs)leden of een account?
Log eerst in met jouw persoonlijke TVVL account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander). 

Geen TVVL account? 
Maak eerst een (gratis) account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Facturatiegegevens verplicht
Bij het aanmaken van een (gratis) TVVL account is het opgeven van facturatiegegevens verplicht. Bij een gratis bijeenkomst wordt er uiteraard geen gebruik gemaakt van deze gegevens. 

Deelnemerslijst
Vanwege de privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie:
Mariëlle van Pelt
T 088 401 06 09

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen