Over Webinar Ventilatie in gebouwen ten tijde van COVID-19

Webinar Ventilatie in gebouwen ten tijde van COVID-19

Sinds de uitbraak van de coronapandemie staat gebouwventilatie in de schijnwerpers. Goede ventilatie vermindert namelijk het risico op besmetting met COVID-19 via aerosolen, heel kleine vochtdruppeltjes. De kennisplatformen TVVL, Binnenklimaat Nederland, VCCN en ISSO hebben een Masterplan Ventilatie opgesteld waarmee professionals kunnen zorgen voor goede ventilatie. Deze vier initiatiefnemers worden bij de ontwikkeling van het Masterplan Ventilatie ondersteund door de expertgroep “Vraagbaak corona en gebouwinstallaties”, die sinds maart bestaat. Deze expertgroep bestaat uit specialisten van onder andere ingenieursbureaus, Universiteit Gent, TU Eindhoven en de vier initiatiefnemers. Het doel van het Masterplan Ventilatie is kennis, tools en andere hulpmiddelen te ontwikkelen die professionals helpen om de ventilatie in gebouwen te optimaliseren.

Op 30 november organiseren TVVL, CREME Nederland & Building G100 een webinar over de ventilatie in gebouwen ten tijde van COVID-19. Het is speciaal toegespitst op eindgebruikers van kantoren, zorginstellingen en scholen.

Programma 30 november

15.30 uur           Ontstaan Masterplan Ventilatie en belang van de aerosol-route
De focus op aerosolen om de verspreiding via de lucht te minimaliseren vraagt om omdenken. Waar wij voorheen het Bouwbesluit of aanvullende ventilatie-eisen als uitgangspunt namen voor het ontwerpen en beheren van ventilatiesystemen, is meer kennis over virologie en epidemiologie belangrijk om installaties geschikt te maken voor infectiepreventie. Wij moeten weer 150 jaar terug in de tijd waar ventilatie-eisen juist ontstaan zijn voor infectiepreventie.
Moderator dr. ir. Francesco Franchimon, eigenaar Franchimon ICM en projectleider Masterplan Ventilatie

15.50 uur           Quickscan COVID-19 ventilatie in kantoren
Als eerste tool komt de Quickscan COVID-19 ventilatie in kantoren beschikbaar. Hiermee kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen wat de kwaliteit van ventilatie in een kantoorgebouw is, en welke aanbevelingen voor verbeteringen er eventueel zijn.
drs. Ed Rooijakkers, consultant HVAC and building physics, Halmos Adviseurs

16.10 uur           Inschatten besmettingskansen en praktijkvoorbeelden
Er zijn verschillende manieren om in te schatten of een ruimte voldoende goed geventileerd wordt, qua beperking overdracht van het corona-virus via de lucht. O.a. de Wells-Riley methode wordt toegelicht. Tevens worden praktijkvoorbeelden gegeven van ventilatie-inspectie-uitkomsten. En wordt toegelicht wat voor welke maatregelen genomen zijn ter verbetering van de situatie.
dr. ir. Atze Boerstra, senior adviseur binnenmilieu en feelgoodbuilding adviseur, bba binnenmilieu

16.30 uur           Q&A onder leiding van moderator Francesco Franchimon

17.00 uur           Einde

Aanmelden kan eenvoudig via de NetwerkApp (CREME Nederland & Building G100) of door een e-mail te sturen naar CREME Nederland. Geef in de mail aan dat je via TVVL komt en noem je volledige naam, bedrijf, functie en telefoonnummer voor een snelle afhandeling. 

Deelnemersprijs

Aanmelden kan eenvoudig via de NetwerkApp (CREME Nederland & Building G100) of door een e-mail te sturen naar CREME Nederland.

Deel met anderen