Programma van YOUNG TVVL Webinar First Dates

YOUNG TVVL Webinar First Dates

Programma van YOUNG TVVL Webinar First Dates

Op donderdag 25 juni:
11:00 - 11:05 Opening door YOUNG TVVL voorzitter Door Jacques van der Krogt
11:05 - 11:25 Dating ronde 1: Circulair vastgoed Door Esther Gerritsen
  Dating ronde 1: Duurzaam gebouwde omgeving Door Bernardo Korenberg
  Dating ronde 1: Duurzame mobiliteit Door RenĂ© Vogels
  Dating ronde 1: Smart Grids Door Johann Hurink
  Dating ronde 1: Techniek na Covid-19 Door Atze Boerstra
  Dating ronde 1: Waterstof Door Frank Turksma
11:25 - 11:30 Mini pauze
11:30 - 11:50 Dating ronde 2: Circulair vastgoed
  Dating ronde 2: Duurzaam gebouwde omgeving
  Dating ronde 2: Duurzame mobiliteit
  Dating ronde 2: Smart Grids
  Dating ronde 2: Techniek na Covid-19
  Dating ronde 2: Waterstof
11:50 - 12:00 Afsluiting door YOUNG TVVL voorzitter Door Jacques van der Krogt
 1. Van 11:05 tot 11:25

  Dating ronde 1: Circulair vastgoed

  Door Esther Gerritsen

  Thema Circulair vastgoed

  Stelling: Circulair gaat niet over materiaal, toch?!
  Circulariteit is een hot item en belangrijke doelstelling binnen de Energietransitie. Maar wat komt er allemaal kijken bij circulair vastgoed? Waar staan we op dit moment? Welke initiatieven worden er in de praktijk genomen? En wat moet er nog worden ontwikkeld? Wat zijn de best cases? Allemaal vragen waar thoughtleader Esther Gerritsen het graag met jou over heeft! 

  Thoughtleader Esther Gerritsen

  Esther Gerritsen is werkzaam als Adviseur energietransitie gebouwde omgeving bij Royal HaskoningDHV. Daarnaast is ze voorzitter van de TVVL Community Circulaire Installaties

 2. Van 11:05 tot 11:25

  Dating ronde 1: Duurzaam gebouwde omgeving

  Door Bernardo Korenberg

  Thema Duurzaam gebouwde omgeving

  Stelling: Om Paris proof naar 50 kWh per m² te realiseren moet de overheid middelen ontwikkelen om het financieel haalbaar te maken.
  Energielabel C, Van Gas Los, BENG, WENG, laadpalen, zonnepanelen, allemaal voorbeelden die op de gebouwde omgeving afkomen. Hoe komen we naar één duurzaam gebouwde omgeving en wat is de impact op techniek, financiële modellen en samenleving?

  Thoughtleader Bernardo Korenberg

  Bernardo Korenberg is werkzaam als Head of Sustainability & Innovation bij Bouwinvest Real Estate Investors.

 3. Van 11:05 tot 11:25

  Dating ronde 1: Duurzame mobiliteit

  Door René Vogels

  Thema Duurzame mobiliteit

  Stelling: Duurzame mobiliteit is meer dan elektrificatie van vervoer. Het vraagt om een integrale aanpak.
  Duurzame mobiliteit gaat niet alleen over elektrisch rijden, meer OV, minder vliegen en minder dieselauto’s. Het gaat over andere invullingen van de mobiliteitsbehoefte. Een deelfiets of auto-pilot taxi om naar het station te komen, dan het OV en daarna een deelauto. Of het beter benutten van de capaciteit door niet allemaal tegelijk te reizen. Met sensoren en data-analyse kun je mensen ondersteunen om een juiste reismethode te kiezen, vervoer te reserveren en de beste route te kiezen in de smart-city.

  Steeds meer steden zijn op zoek naar fundamenteel andere benaderingen. Dat begint vaak met auto’s uit de stad houden en meer ruimte maken voor mensen met positieve gevolgen voor de gezondheid van mensen (fijnstof reductie) en de economische aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Op verschillende plekken in de wereld worden zelfs stappen gezet richting de 20 minuten stad, waar mensen binnen 20 minuten kunnen werken, wonen, recreëren en sporten. Er worden super-blocks ingericht. Grote verkeersluwe blokken van woningen, winkels, horeca en bedrijfjes.

  Ook het slimmer inrichten van logistieke ketens en blijven scholen van mensen valt onder duurzame mobiliteit. Veel beroepen verdwijnen en er komen ICT oplossingen of robots voor in de plaats. Het werk verdwijnt gewoon of er ontstaat een ander soort werk waar we mensen voor moeten (om)scholen.

  Thoughtleader René Vogels

  René Vogels is Managing Partner bij Panteia en Consultant bij René Vogels Advies.

 4. Van 11:05 tot 11:25

  Dating ronde 1: Smart Grids

  Door Johann Hurink

  Thema Smart Grids

  De stelling volgt volgende week.
  Het huidige elektriciteitsnet brengt vanuit verschillende centrales energie bij de eindgebruikers. Hierbij is het relatief eenvoudig om vraag naar en aanbod van stroom op elkaar af te stemmen. Met de opkomst van decentraal opgewekte energie, door windmolens, warmtekrachtkoppelingen en zonnepanelen, is dit een stuk complexer. Zonnepanelen wekken op een bewolkte dag minder energie op en windmolens draaien niet altijd even hard. Smart grids, oftewel slimme elektriciteitsnetwerken, zijn dé oplossing om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zeker als dit in combinatie met slimme apparaten en energiebuffers gebeurt. Een smart grid moet in staat zijn om decentrale opwekking, (tijdelijke) opslag (EV/Batterij) en verbruik van energie real time op elkaar af te stemmen. En dat zonder dat de gebruiker enige hinder ondervindt. 
  Bron utwente.nl

  Regeren is vooruitzien, door slimmer te plannen en hiermee vraag en aanbod beter af te stemmen op hoog- midden en laagspanningsniveau (thuis) kunnen investeringen in de elektrische infrastructuur beperkt worden en juist beter benut.

  In een smart-grid is een hoge participatie van gebruikers (consumenten) en opwekkers (producenten) cruciaal. De balans: power-quality-service is per lokale situatie (point of connection) anders. Communicatie en daarmee informatie-uitwisseling is vereist, waarbij privacy geborgd dient te zijn.  

  Thoughtleader Johann Hurink

  Johann Hurink is professor aan de Universiteit Twente faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) en heeft kennis en meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van theoretische en toegepast onderzoek naar energy management en systeemintegratie.

  Zijn huidige werkzaamheden zijn gericht op de ontwikkeling van optimalisatie technieken, voorspellingsmodellen en aanstuuralgoritmes voor problemen in het domein van logistiek, health care, Smart-grids en decentraal energiemanagement. Hij heeft kennis van zowel de Nederlandse als de Duitse elektriciteitsmarkt.

 5. Van 11:05 tot 11:25

  Dating ronde 1: Techniek na Covid-19

  Door Atze Boerstra

  Techniek na Covid-19

  Stelling: Zolang er nog binnenruimten in Nederland bestaan die matig of slecht geventileerd zijn, is het onvermijdelijk dat er zo nu en dan superspreading events plaatsvinden waarbij 1 persoon op 1 moment 10 of meer anderen besmet.
  Er is veel discussie over de rol die aerosolen spelen bij de overdracht van Covid-19. Met name daar waar de verse luchttoevoer niet op orde is, men langere tijd in grote groepen binnenactiviteiten verricht, is mogelijk sprake van een extra besmettingsrisico. Denk hierbij aan cafés, restaurants, scholen, slachterijen, kerken en verpleeghuizen. We bespreken gezamenlijk in hoeverre ventilatie en andere installatietechnische maatregelen ingezet kan (kunnen) worden om gebouwen veiliger te maken.

  Thoughtleader Atze Boerstra

  Atze Boerstra is directeur bij BBA Binnenmilieu en expert op het gebied van binnenmilieu & feelgoodbuilding adviseur. Daarnaast is hij voorzitter van de Vraagbaak Corona in Gebouwbeheer en Installatietechniek en vice-voorzitter in het bestuur van REHVA. In die laatste rol heeft hij meegeschreven aan de REHVA covid-19 richtlijnen.

 6. Van 11:05 tot 11:25

  Dating ronde 1: Waterstof

  Door Frank Turksma

  Thema Waterstof

  Stelling: Als iedereen op elkaar gaat zitten wachten in de Energietransitie gebeurt er niets. Er is voldoende basiskennis op het gebied van waterstoftechnologie bij de installateur aanwezig om het verschil te kunnen maken. 
  Waterstof is een belangrijk thema binnen de Energietransitie. Er is al veel kennis maar deze kennis moet worden overgedragen. Het plaatsen, service en onderhoud gebeurt nu nog door medewerkers van het bedrijf waterstofbedrijf zelf. In de toekomst verschuiven deze werkzaamheden naar regionale installatiebedrijven.

  Om dit goed en zorgvuldig uit te voeren en verantwoord met waterstof te werken moeten medewerkers van deze installatiebedrijven over voldoende kennis en vaardigheid beschikken. Daarvoor moeten betrokken medewerkers worden geschoold in theorie en praktisch op het onderwerp ‘Waterstoftechnologie’.

  Als de installatiebranche dit goed oppakt kunnen ze hun positie in de Energietransitie verstevigen en het imago wat nog bij velen leeft van ‘Een monteur die voorovergebogen in een aanrechtkastje ligt met een zichtbare bilnaad’, achter zich laten.

  Thoughtleader Frank Turksma

  Frank Turksma is Algemeen directeur bij Tieluk BV, een bedrijf wat zich bezighoudt met toegepaste waterstoftechnologie. Tieluk heeft na jaren van onderzoek, testen, uithuilen en opnieuw beginnen, een waterstofgenerator ontwikkeld die uniek is in de markt.

  De gepatenteerde waterstofgenerator van Tieluk wordt ingezet voor het verwarmen in de bebouwde omgeving en het leveren van proceswarmte aan de industrie. De waterstofgenerator is op diverse gebieden in te zetten, denk aan de bebouwde omgeving, utiliteit, procesindustrie en verwerking van energieoverschotten.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
Publieksticket voor TVVL leden Gratis
Publieksticket voor niet leden Gratis
Op date voor TVVL leden Gratis
Op date voor niet leden Gratis

Dit is een webinar georganiseerd door YOUNG TVVL.

TVVL (medewerkers bedrijfs)leden of een account?
Log eerst in met jouw persoonlijke TVVL account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander). 

Geen TVVL account? 
Maak eerst een (gratis) account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Facturatiegegevens verplicht
Bij het aanmaken van een (gratis) TVVL account is het opgeven van facturatiegegevens verplicht. Bij een gratis bijeenkomst wordt er uiteraard geen gebruik gemaakt van deze gegevens. 

Deelnemerslijst
Vanwege de privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie:
Mylenne Hamaker
T 088 401 06 05

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen