Over TVVL eindedaglezing ISSO-publicatie 13: Voorkomen van corrosie en vervuiling

TVVL eindedaglezing ISSO-publicatie 13: Voorkomen van corrosie en vervuiling

regio-header-zuidholland en zeeland.png

Richtlijnen voor gesloten watervoerende systemen

Regiogroep Zuid Holland & Zeeland nodigt je graag uit voor de TVVL eindedaglezing Herziene ISSO-publicatie 13: Voorkomen van corrosie en vervuiling over de richtlijnen voor gesloten watervoerende systemen. Op 1 oktober 2019 verscheen de herziene ISSO-publicatie 13. ISSO heeft samen met 5 auteurs en experts van de werkgroep uit de bouw- en installatiesector ISSO 13 herzien.

Voorkomen corrosie en vervuiling.png

ISSO 13

Schade door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, vastzittende regelkleppen en comfortklachten; een greep uit de problemen die corrosie en hardheidsafzetting in cv- en gkw-installaties kunnen veroorzaken. Andere problemen zijn bijvoorbeeld het ontzinken van messing componenten. In moderne verwarmings- en koelinstallaties worden zeer diverse materialen gebruikt; zowel metalen als kunststoffen, rubbers en gemengde samenstellingen. In combinatie met vaak kleine diameters zijn de systemen hierdoor gevoelig voor vervuiling. De oorzaak van deze vervuiling zijn meestal corrosieprocessen in de installatie.

De vorige versie van de publicatie bestaat al sinds 1983. Maar 40 jaar geleden werden cv-installaties aangelegd in staal en werd er op hoge temperaturen gestookt. Tegenwoordig bestaan installaties uit veel meer materialen, kleinere diameters en worden ze bedreven op lagere temperaturen. In combinatie met zuurstoftoetreding door onvoldoende drukbehoud leidt dit vaak tot genoemde problemen. Daardoor was het nodig ISSO-publicatie 13 te actualiseren. De nieuwe ISSO-publicatie 13 geeft richtlijnen voor de programma-, ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen. Hij sluit weer aan bij de hedendaagse installatiepraktijk.

 Sprekers

  • Irene van Veelen is werkzaam als projectcoördinator bij ISSO, het kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek. Vanuit haar functie bij ISSO was Irene projectleider en eindredacteur van ISSO-publicatie 13. Daarnaast is ze voorzitter van de TVVL expertgroep Sanitaire Techniek. Irene heeft voorafgaand aan haar werk bij ISSO bijna 20 jaar gewerkt als ontwerper en projectleider installatietechniek.
  • Bart-Jan Kordes is werkzaam bij en mede-eigenaar van HesumaWater. Hij richt zich op het optimaliseren van gesloten systemen en koelwatercentrales. De nadruk ligt daarbij op corrosiepreventie, continuïteit en betrouwbaarheid van systemen. Bart-Jan is de hoofdauteur van de ISSO 13 publicatie.
  • Mascha van Hofweegen is werkzaam bij KWA Bedrijfsadviseurs en bezig met vraagstukken op het gebied van waterbehandeling en corrosie. Als corrosiespecialist gecombineerd met de ruim 25 jaar praktijkervaringen was ze een van de auteurs van de ISSO 13 publicatie.
  • Rob Jong is werkzaam als Business Development Manager Plastic Piping bij ERIKS en een van de deelnemers binnen de werkgroep ISSO Publicatie 13. Specialist met meer dan 35 jaar praktisch ervaring in het toepassen van duurzame kunststofdrukleidingen in diverse applicaties binnen de industrie, scheepsbouw en utiliteit.  

Programma

16.30 uur            Ontvangst
17.00 uur            Welkomstwoord regio Zuid Holland & Zeeland
17.05 uur            Een introductie van ISSO 13, in vogelvlucht de totstandkoming van de publicatie door Irene van Veelen (ISSO)
17.15 uur            Duo-presentatie van de inhoud van ISSO 13 door Bart-Jan Kordes en Mascha van Hofweegen
18.00 uur            Pauze met broodjes
18.40 uur            Vervolg uitleg & Praktijkvoorbeelden door Bart-Jan Kordes en Mascha van Hofweegen
19.00 uur            Presentatie leidingsystemen door Rob Jong
19.30 uur            Afsluiting met een borrel en een hapje
20.00 uur            Einde

Regiogroep Zuid Holland & Zeeland

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
Leden en medewerkers bedrijfsleden € 30,00
Niet-leden € 60,00
Studenten (op vertoon collegekaart) Gratis

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW.

TVVL (medewerkers bedrijfs)leden of een account?
Log eerst in met jouw persoonlijke TVVL account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander). 

Geen TVVL account? 
Maak eerst een account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Deelnemerslijst
Vanwege de nieuwe privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie
T 088 4010605 | m.hamaker@tvvl.nl 

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen