Locatie van Techathon

Techathon

Dutch Innovation Factory

Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37
2712 PB Zoetermeer

Deelnemersprijs

Stel als deelnemend bedrijf 1 of meer teams samen van 1 of 2 high potentials en vraag per team zelf 4 hbo-studenten en 1 mbo-student uit het eigen scholennetwerk deel te nemen.

Het is ook mogelijk om in te schrijven zonder mbo-student, een student van mboRijnland wordt dan aan het team toegevoegd. Techniek Nederland kan ook helpen om met een hogeschool in contact te komen. Mail daarvoor naar Terry Heemskerk.

Deel met anderen