Over Techathon

Techathon

Bedenk met jouw team het beste duurzaamheidsplan met creatieve en haalbare oplossingen voor het verduurzamen van een wijk in Nederland en ding mee naar de Techathon Award 2019. De Techathon komt voort uit Connect 2025 en vindt plaats op donderdag 21 november 2019 in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer.

Tijdens de Techathon gaan teams van 4 hbo-studenten, 1 mbo-student en 1 of 2 high potentials van installatiebedrijven gedurende 1 dag een plan van aanpak maken om een wijk in Nederland duurzaam te maken. Het team met de beste oplossing wint een mooi geldbedrag en exposure via de kanalen van de organisatoren en kennisinstellingen.

In het kader van het programma Aardgasvrije Wijken heeft de overheid 27 woonwijken aangewezen om kennis en ervaring op te doen om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. De geselecteerde wijken dienen als proeftuin. Daarom is een gevarieerde groep geselecteerd van grote en kleine wijken in zowel landelijke als stedelijke gebieden. Ook is er gekeken naar gebruik van verschillende technieken. Een van deze wijken is de wijk Palenstein in Zoetermeer. Voor de Techathon is de aangrenzende wijk Driemanspolder gekozen. De aanpak die nu al is ingezet in Palenstein kan als inspiratie dienen voor de wijk Driemanspolder.

De uitdaging: “Hoe kan de technieksector de wijk Driemanspolder in Zoetermeer helpen verduurzamen? Welke technieken moeten worden ingezet, hoe kan de businesscase sluitend gemaakt worden en hoe krijg je de bewoners mee? Werk dit uit in een plan van aanpak van de technieksector voor de gemeente."

De Techathon 2019 vindt plaats op 21 november 2019. Formeer een team van studenten en één of twee installateurs van een bedrijf en meld je aan.

Achtergrond

De Techathon is een vervolg op de lancering van Connect2025 in maart 2018. Doel is om bedrijven samen met studenten aan de slag te laten gaan met Connect2025 en om de zes thema’s van Connect2025 te verdiepen.

Een onafhankelijke jury bepaalt welk team de beste oplossing presenteert en dat team wint een geldprijs. De uitkomsten van de Techathon worden aan de branche ter beschikking gesteld en gepubliceerd op de Connect2025 website.

Organisatie

De organisatie is in handen van Techniek Nederland en TNO in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, de overige kennisorganisaties in de installatiebranche (OTIB, ISSO en TVVL), het Center of Expertise Human Capital for Building Technology (CoE HUB, waarbij momenteel 4 hogescholen zijn aangesloten: HAN, HU, Saxion en Hanzehogeschool) en mboRijnland.

De Techathon vindt plaats op donderdag 21 november 2019 in de Dutch Innovation Factory.

Lees het persbericht.

Deelnemersprijs

Stel als deelnemend bedrijf 1 of meer teams samen van 1 of 2 high potentials en vraag per team zelf 4 hbo-studenten en 1 mbo-student uit het eigen scholennetwerk deel te nemen.

Het is ook mogelijk om in te schrijven zonder mbo-student, een student van mboRijnland wordt dan aan het team toegevoegd. Techniek Nederland kan ook helpen om met een hogeschool in contact te komen. Mail daarvoor naar Terry Heemskerk.

Deel met anderen