Over Studiemiddag Hybride ventilatie & rondleiding voormalig VROM gebouw

Studiemiddag Hybride ventilatie & rondleiding voormalig VROM gebouw

Ventilatie van gebouwen is een hot item. Bij een goed geïsoleerd gebouw is de benodigde energie voor het opwarmen van de ventilatielucht veel meer dan het warmteverlies door de gebouwschil. Warmteterugwinning uit de ventilatielucht is daarom een “must”. Daarom wordt, ook voor woningen, vaak mechanische ventilatie (toe- en afvoer van lucht) toegepast. Maar is dat de enige mogelijkheid? Zijn er ook slimme combinaties van natuurlijke en mechanische ventilatie mogelijk? En welke rol vervullen de andere gebouweigenschappen, zoals thermische massa, zontoetreding wanneer je een hybride ventilatiesysteem wil toepassen? En hoe bereik je het best een goed, comfortabel en gezond binnenklimaat?

Het “VROM” gebouw

Wat is er logischer dan hieraan een aantal presentaties wijden in een gebouw dat zelf een goed voorbeeld is van hybride ventilatie; het “VROM” gebouw. Het recent gerenoveerde gebouw, in 1992 gebouwd als Ministerie van VROM, huisvest sinds 2017 onder andere de Ministeries van Buitenlandse zaken (BZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM).

Op woensdag 8 mei organiseren de NVBV en TVVL gezamenlijk een studiemiddag over hybride ventilatie met een bezoek en rondleiding in het “VROM” gebouw in Den Haag. Na een viertal presentaties is er een rondleiding door het  gebouw. Er wordt afgesloten met een borrel om te netwerken en na te bespreken.

Programmaoverzicht & aanmelden

Het maximum aantal bezoekers is bereikt. Je wordt op de wachtlijst geplaatst. 

De organisatie van deze excursie is een samenwerking tussen de NVBV en TVVL. Leden van de NVBV en TVVL hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 35. 


 

 

Deelnemersprijs

Toegang is gratis voor leden van de NVBV en TVVL. Niet-leden betalen 35 euro excl. BTW. 

Het maximum aantal bezoekers is bereikt. Je wordt op de wachtlijst geplaatst. 

Deel met anderen