Programma van TVVL Techniekdag 2018

TVVL Techniekdag 2018

Programma van TVVL Techniekdag 2018

Op woensdag 14 november:
12:00 - 12:45 Ontvangst & broodjesbuffet
12:45 - 12:50 Opening door dagvoorzitter Theo J. Ockhuijsen
12:50 - 13:05 Presentatie PVE Gezonde Kantoren
13:05 - 13:30 Uitreiking B.J. Max prijs
13:30 - 13:40 Pitches van de sprekers
13:40 - 13:50 Vertrek naar parallelsessie ronde 1
13:50 - 14:15 Parallelsessie ronde 1: Digitalisering & Gebouwbeheer of Energietransitie
14:15 - 14:25 Wisseling van locatie i.v.m. parallelsessies
14:25 - 14:50 Parallelsessie ronde 2: Waterinstallaties of Elektrotechnische installaties
14:50 - 15:10 Pauze & wisseling van locatie i.v.m. parallelsessies
15:10 - 15:35 Parallelsessie ronde 3: TVVL Kennispartners of Duurzaamheid & Circulariteit
15:35 - 15:45 Wisseling van locatie i.v.m. parallelsessies
15:45 - 16:10 Parallelsessie ronde 4: Digitalisering of Koudemiddelen
16:10 - 16:30 Pauze en wisseling van locatie
16:30 - 17:00 Keynote lezing "Energietransitie in de gebouwde omgeving: duur of duurzaam?"
17:05 - 17:15 Presentatie WENG-label
17:15 - 17:25 Presentatie nieuw platform TVVL
17:25 - 17:55 Keynote lezing door Diederik Samsom
17:55 - 18:00 Sluiting door de dagvoorzitter
18:05 - 19:30 Netwerkborrel en -buffet
 1. Van 12:45 tot 12:50

  Opening door dagvoorzitter Theo J. Ockhuijsen

  De markt van de installatiebranche en de technische sector in het algemeen zijn volop in beweging. Nieuwe markten, ontwikkelingen op bestaande markten en gewijzigde maatschappelijke verhoudingen stellen andere, nieuwe eisen aan bedrijfsstrategieën, communicatie en de organisatiestructuur. En niet in de laatste plaats aan de medewerkers van de onderneming. Buiten de uitdaging van de recessie heeft de branche een omslag in denken te realiseren.

  Vanuit mijn passie & enthousiasme help ik ondernemingen werk te maken van technische en sociale innovatie. De noodzakelijke Omslag in Bewustwording die nodig is om ook in de toekomst de marktkansen te benutten gaat niet vanzelf. 

 2. Van 12:50 tot 13:05

  Presentatie PVE Gezonde Kantoren

  Het consortium bestaande uit RVO, VLA, Platform Duurzame Huisvesting en TVVL, heeft een standaard Programma van Eisen voor Gezonde Kantoren ontwikkeld. Waaronder een overzicht met binnenmilieu(prestatie)eisen specifiek voor kantoorruimtes, naar voorbeeld van het Frisse Scholen PvE.

  Door Atze Boerstra, BBA Binnenmilieu, Impuls.

   

 3. Van 13:05 tot 13:30

  Uitreiking B.J. Max prijs

  Door Laure Itard, voorzitter van de B.J. Max stichting.

  Traditiegetrouw reikt het bestuur van de Stichting B.J. Max, de B.J. Max Prijs uit aan een persoon die een studie of onderzoek heeft gepubliceerd op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze over een onderwerp uit ons vakgebied, waarbij onderzoek en/of nieuwe ontwikkelingen centraal staan. 

  De considerans wordt uitgesproken door Wim Zeiler, voorzitter van de jury B.J. Maxprijs.

 4. Van 13:30 tot 13:40

  Pitches van de sprekers

  We stellen graag alle sprekers en hun presentaties aan je voor tijdens de pitches.Laat je informeren en bepaal zelf welke lezingen je volgt tijdens de vier volgende parallelle sessierondes. 

 5. Van 13:50 tot 14:15

  Parallelsessie ronde 1: Digitalisering & Gebouwbeheer of Energietransitie

  De grootste uitdaging in de energietransitie: verduurzaming bestaande bouw: een case study
  Vanuit de energietransitie is het belangrijk de gebouwde omgeving te verduurzamen. Dat is ook een van de meest economische manieren om CO2 te reduceren. De grootste uitdaging echter zit in de verduurzaming van de bestaande gebouwen. Ontwerpen van nieuwe gebouwen is relatief eenvoudig.

  Het pand van Kropman Breda is gekozen om de verduurzaming ook daadwerkelijk te realiseren. Middels een systeembenadering en toepassen van slimme software is de energiehuishouding in kaart gebracht, is duurzame opwekking en een groen 48kWh accusysteem geïnstalleerd en is een energieflexibel gebouw gecreëerd. Naast verschillende theoretische onderzoeken is vooral gekeken naar de praktische toepasbaarheid en daadwerkelijke resultaten. Uiteindelijk is een systeem gerealiseerd wat werkt op basis van voorspelling van energiebehoefte en energieopwekking. Het gebouw kan ook anticiperen op vraag vanuit het elektriciteitsnet.

  Door Joep van van der Velden, Kropman Installatietechniek, Expertgroep Gebouwbeheer en - automatisering en Kevin de Bont, Kropman Installatietechniek, Young TVVL.


  Richtlijnen geothermie in de gebouwde omgeving
  Geothermie is sterk in ontwikkeling in Nederland. Na het eerste geothermiesysteem in 2007 zijn inmiddels 20 geothermiesystemen gerealiseerd. In (bijna) alle gevallen wordt geothermie toegepast in de glastuinbouw. Maar geothermie kan ook een belangrijke bijdrage leveren in de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. In deze presentatie worden een aantal belangrijke richtlijnen benoemd voor het toepassen van geothermie in de gebouwde omgeving.

  Door Rob Kleinlugtenbelt, IF Technology Creating Energy

 6. Van 14:25 tot 14:50

  Parallelsessie ronde 2: Waterinstallaties of Elektrotechnische installaties

  Verbeteren van warmtapwatercirculatiesystemen
  Door Walter van der Schee, Croonwolter&dros, Expertgroep Sanitaire Technieken

  Gelijkspanning, praktijkervaring in het DC Office project en het SPX project, TUD Door Theo Fens, TF Klimaatadvies, Expertgroep Elektrotechniek

 7. Van 15:10 tot 15:35

  Parallelsessie ronde 3: TVVL Kennispartners of Duurzaamheid & Circulariteit

  TVVL Kennispartners
  Jong professionals aan het woord

  Visie op de toekomst: met elkaar in discussie.

  Project Triodos bank
  Door Mirjam Peters, DGMR, Impuls

 8. Van 15:45 tot 16:10

  Parallelsessie ronde 4: Digitalisering of Koudemiddelen

  Alle in/outs rondom energie analyse modellen in het BIM proces 
  Door Carl-Peter Goossen, Bouwnext, BIM Community

  Het is moeilijk om een energiemodel te maken in het BIM model die aansluit op de huidige wetgeving of de nieuwe NTA 8800. Terwijl een energiemodel tijdens het ontwerpen echt een meerwaarde heeft. Hoe doe je dat en wat kan dan wel?

  Koudemiddelen: welke alternatieven zijn toekomstbestendig?: Actuele ontwikkelingen en alternatieven voor de toekomst
  Door Bart van der Wekken, Koning Koudetechniek, KnvVK

  In iedere koelinstallatie, airconditioning unit of warmtepomp zit een koudemiddel. Voor de goede werking van het apparaat is de juiste keuze van het koudemiddel essentieel. Sinds 1986 is er een continue zoektocht naar koudemiddelen die de ozonlaag sparen en verwaarloosbaar bijdragen aan het broeikaseffect. Het ideale universele koudemiddel bestaat helaas niet en wordt ook niet verwacht. Diverse natuurlijke koudemiddelen zijn (milieu)technisch in orde, maar brandbaar of toxisch, waarmee bij ontwerp en bedrijfsvoering rekening moet worden gehouden. Nieuwe synthetische koudemiddelen zijn in de meeste gevallen brandbaar, er is nog weinig ervaring mee en er zijn nog onzekerheden. Dit alles stelt ook extra eisen aan competenties en kwaliteitsborging in de hele keten. In deze presentatie worden de mogelijkheden en beperkingen van alle beschikbare alternatieven verkend. 9. Van 16:30 tot 17:00

  Keynote lezing "Energietransitie in de gebouwde omgeving: duur of duurzaam?"

  Door David Smeulders, hoogleraar energietechnologie TU/e 

 10. Van 17:05 tot 17:15

  Presentatie WENG-label

  WENG staat voor Werkelijk EergieNeutraalGebouw en is een gestandaardiseerde methodiek voor het bepalen van een energie-efficiëntie indicator op basis van het werkelijke energiegebruik van een gebouw. De WENG indicator heeft betrekking op utiliteitsgebouwen en is gebaseerd op het op de hoofdmeters geregistreerde werkelijke energiegebruik en het werkelijke gebruiksoppervlak.

  Door Michiel van Bruggen, De Energiemanager

 11. Van 17:15 tot 17:25

  Presentatie nieuw platform TVVL

  Door John Lens, Directeur TVVL

 12. Van 17:25 tot 17:55

  Keynote lezing door Diederik Samsom

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
Gepensioneerde leden Gratis

Deel met anderen