Over TVVL eindedaglezing Nieuwe regelgeving luchtfilters, een (fijn)stoffige kwestie?

TVVL eindedaglezing Nieuwe regelgeving luchtfilters, een (fijn)stoffige kwestie?

In augustus 2018 wordt de nieuwe filternormering ISO16890 van kracht samen met de EN16798-3 en de Eurovent recommendation 4/23. Een nieuwe stap in de strijd tegen fijnstof. De EN779 en EN13779 komen hiermee te vervallen. De buiten- en binnenluchtkwaliteit worden voortaan samen met het noodzakelijke vangstpercentage van de luchtfilters aangegeven in fijnstof(PM)klassen.

Wat zijn de consequenties hiervan in de dagelijkse praktijk van de luchtbehandeling? TVVL Kennispartners OC Verhulst en Systemair, ondersteund door luchtfiltratie expert Dirk Noordmans, brengen je in korte tijd helemaal op de hoogte.

Sprekers

  • Toine van den Boomen is werkzaam bij Systemair als technisch adviseur. Toine is als professional dagelijks bezig op het gebied van nieuwbouw, renovatie en instandhouding van ventilatiesystemen.
  • Richard Klazinga is werkzaam bij OC Verhulst als productmanager. Richard is als professional dagelijks bezig met het verbeteren van het ontwerp- en realisatieproces van luchtbehandelingskasten.
  • Dirk Noordmans is werkzaam bij Noordmans Luchtfiltratieadvies. Dirk is als expert dagelijks bezig met advisering op het gebied van luchtkwaliteit in relatie tot luchtfiltratieproblemen en -oplossingen.

Ben je geïnteresseerd in fijnstof(reductie)? Lees dan meer over het project ‘TVVL & VCCN werken aan schone lucht’ waar met 5 gebouwen een blauwdruk voor fijnstofreductie in en om gebouwen wordt gemaakt. 

Programma      

16:30 uur            Ontvangst met koffie en stukje Limburgse vlaai
17.00 uur            Lezing deel 1: Theorie; ISO 16890, EN 16798-3
17:45 uur            Pauze met buffet
18:15 uur            Lezing deel 2: de praktijk; ontwerp en exploitatie aspecten
19.00 uur            Borrel & napraten
19:30 uur            Einde

Regiogroep Limburg

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
Leden en medewerkers bedrijfsleden € 25,00
Niet-leden € 50,00
Studenten (op vertoon collegekaart) Gratis

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW.

Factuur
TVVL verstuurt de factuur 1 week na het evenement.

Aanmelden
Maximaal ! deelnemers.
Minimaal ! deelnemers.

Annulering
Bij annulering binnen 1 week voor het evenement brengt TVVL de volledige deelnamekosten in rekening. Plaatsvervanging bij verhindering is altijd mogelijk.

Meer informatie:
Mylenne Hamaker, T 088 4010605
e-mail

Algemene voorwaarden voor deelname

Deel met anderen