Over VCCN Minisymposium Richtlijn 8

VCCN Minisymposium Richtlijn 8

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor VCCN RL7: het classificeren van OK’s en Opdekruimtes ‘in rust’. Daarbij is het uitgangspunt dat de installatie tijdens gebruik goed functioneert en de hygiëne van het OK team passend is.

Of de installatie werkelijk correct functioneert en of de beoogde reinheid gerealiseerd wordt, kan worden vastgesteld door monitoring. Richtlijn 8, door VCCN en VHIG samen ontwikkeld, gaat daarom in op de twee kanten daarvan: de monitoring van de technische parameters van de installatie en de monitoring van de reinheidsparameters in kritische gebieden.

Dit minisymposium geeft achtergronden, een overzicht van de inhoud, hoe de richtlijn kan worden gebruikt en voorbeelden van al uitgevoerde metingen van reinheidsparameters.

Programma:

16.00 – 16.30 uur  Ontvangst
16.30 – 16.40 uur 
Opening door dagvoorzitter Remko Noor, bestuurslid VCCN, Royal HaskoningDHV


16.40 – 17.15 uur 
Monitoren: Waar en hoe RL in breder perspectief? (30 min. lezing)
RL 8 volgt op RL 7, wat houdt deze richtlijn in, hoe past dit binnen het grotere geheel van richtlijnen rond OK’s en opdekruimtes?  
Door Ir. Frans Saurwalt, Voorzitter Projectgroep 04 Gezondheidszorg, Technisch Manager Kropman Contamination Control

17.15 – 17.50 uur   
Monitoren van uit perspectief infectiepreventie (30 min. lezing)
Infectiepreventiedeskundigen zijn actief betrokken bij het auditeren van OK processen. Hoe past deze richtlijn daarbij en hoe kan deze richtlijn worden betrokken bij het zoeken naar oorzaken van afwijkingen? 
Door Gerda Lelieveld, VHIG lid Projectgroep 04 Gezondheidszorg, Deskundige infectiepreventie Alrijne Ziekenhuis.

17.55 – 18.35 uur   Pauze met broodjesbuffet

18.40 – 19.25 uur 
Achtergronden van en ervaringen met microbiologische metingen (45 min. lezing)
Waar in Nederland nu op beperkte schaal kve’s tijdens gebruik worden gemeten, is dat in de Scandinavische landen onderwerp van veel praktische en wetenschappelijke onderzoeken. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we dat toepassen in de  Nederlandse situatie? Deze vraag en de beantwoording daarvan vormt een belangrijk onderdeel van RL8 en wordt in deze lezing toegelicht.
Door Ing. Roberto Traversari MBA, Lid Projectgroep 04 Gezondheidszorg, Senior Adviseur/onderzoeker    InnovatieCentrum Bouw (ICB) van TNO.

19.25 -19.40 uur     Vragen en discussie met alle sprekers
19.40 – 20.15 uur   Afsluiting met een drankje

Locatie:
Radboudumc
Lammerszaal (route 86) bevindt zich in het Studiecentrum
Geert Grooteplein-Zuid 10 | Nijmegen

Aanmelding:

U kunt aanmelden via de website van VCCN

TVVL leden ontvangen korting op deelname: de deelnamekosten van deze bijeenkomst bedragen (exclusief 21% BTW):
€   95,00 p.p. voor VCCN-leden/bedrijfsleden
€   60,00 p.p. voor VCCN- gepensioneerde leden
€ 115,00 p.p. voor TVVL, VHIG en NVTG-leden
€ 125,00 p.p. voor niet-leden

Bevestiging / factuur
U ontvangt uiterlijk woensdag 10 januari per e-mail een bevestiging van uw deelname met een deelnemerslijst. De factuur ontvangt u achteraf per e-mail.

Annuleringsvoorwaarden:
U kunt t/m dinsdag 9 januari a.s. kosteloos annuleren. Na deze datum brengen wij bij annulering de volledige deelnamekosten in rekening. Plaatsvervanging is mogelijk. 

Deel met anderen