Over ‘Project in een dag’ initiatief van SolutionLab ‘De verbinding in ict-jobs’

‘Project in een dag’ initiatief van SolutionLab ‘De verbinding in ict-jobs’

Het SolutionLab ‘De verbinding in ict-jobs’ organiseert vanuit de Roadmap Next Economy (RNE) op 24 augustus de bijeenkomst ‘Project in een dag’. Vanuit het SolutionLab zijn er 5 projectinitiatieven die op 24 augustus worden uitgewerkt. TVVL-leden worden ook uitgenodigd om deel te nemen in de projecten en om bij te dragen aan de realisatie daarvan.

Het gaat om de volgende projecten:

 1. Bedrijfsleven in het onderwijs
  Praktijkcases, (individuele) leerroutes en onderwijs zijn nu nog onvoldoende op elkaar aangesloten, waardoor leren en werkperspectief in de ict niet vanzelfsprekend zijn. Private opleiders met ict-kennis, onderwijs, studenten en bedrijven met praktijkcases kunnen hierin beter samenwerken. Humanic Development heeft hiervoor een proces ontwikkeld en in een pilot getest en wil dit opschalen.
 2. ICT (mobile) experience center / Campus
  Kinderen, jongeren, bedrijven, instellingen zijn wel vanzelfsprekend gebruikers van ict, maar hebben nauwelijks interesse in het proces van ‘plan-build-run-enable-manage’ van ict. Hierdoor is de aanwas van ict-professionals en professionals met ict-kennis onvoldoende voor de huidige en toekomstig vraag.
 3. Competence Center ICT – Zoetermeer
  De ICT arbeidsmarkt kent een structurele frictie tussen vraag en aanbod. Dit leidt ertoe dat er tegelijkertijd een kwalitatief, kwantitatief en urgent tekort aan goed gekwalificeerde professionals is maar ook werkeloosheid onder pas afgestudeerden op hetzelfde vakgebied.
 4. Learning by Doing Business: leren met de zelflerende computer
  Wat als de computer (bijna) altijd gelijk heeft? Als mensen lerende computers gaan gebruiken in het onderwijs, in organisaties, op straat of thuis, wat is dan de beste leeromgeving om hiermee om te gaan en hoe ziet deze eruit? En bestaat die nog wel? Wat doet de affectloze informatie die de computer ons aanbiedt met ons?
 5. Solar Works
  Meer informatie hierover volgt nog.

Vervolg, aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij initiatiefnemers en het SolutionLab ‘De verbinding in ict-jobs’. Aanmelden voor een project of inbrengen van een project kan via: Peter van den Heuvel, peter.vandenheuvel@inholland.nl   

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen