Over Nationale Conferentie Gebouw Automatisering 2017

Nationale Conferentie Gebouw Automatisering 2017

De lustrumeditie van de Nationale Conferentie Gebouw Automatisering wordt dit jaar gehouden bij Taets Art & Event Park in Amsterdam. 

Taets Art & Event Park is gevestigd in wonderlijk mooie rijksmonumenten aan het Noordzeekanaal. De gebouwen van Taets maken deel uit van het industriële erfgoed op het Zaanse Hembrugterrein, een monumentaal industrieterrein daterend uit 1897. Het Hembrugterrein is een voormalige munitiefabriek (origineel staatsbedrijf artillerie-inrichting) middenin de Stelling van Amsterdam. Het gebied is 42,5 hectare groot en was in gebruik tussen 1897 en 2003. Er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen in een mysterieuze en bosrijke omgeving met bijzondere natuur- historische waarden.

Het Hembrugterrein maakt momenteel een herontwikkeling door om een internationale toplocatie voor de creatieve industrie te realiseren. Gezien die herontwikkeling is het terrein een uitermate geschikte locatie voor de conferentie.

Afgelopen conferentie is de conclusie getrokken dat de processen strikter en eenvoudiger moeten en kunnen. Dan kan er meer met complexer wordende technologie in bestaande gebouwen. Dit is te concretiseren in een elftal detailuitkomsten. Voor het complete artikel klik hier. De grote vraag is welke conclusie er dit jaar getrokken kan worden en wat er is gedaan met de conclusie van afgelopen jaar?

Het programma voor de 1e conferentiedag bestaat uit presentaties van deskundigen uit de vastgoedwereld die hun visie geven op het ‘waarom wel of waarom niet’ van gebouwautomatisering alsmede toekomstvisie op onze gebouwde omgeving. 

Op de 2e dag komen adviesbureaus en technische gebouwbeheerders aan het woord, samen met technologen vertellen zij welke technologie er aan zit te komen en hoe die rendabel toepasbaar wordt. Op de 2e dag is ook aandacht voor het proces van realisatie van gebouwautomatiseringsprojecten en hoe kwaliteit van dat proces te borgen.

De brancheorganisatie FHI vult het conferentieprogramma in, samen met de programma commissie bestaande uit aangesloten lidbedrijven, partnerorganisaties en andere belanghebbende stakeholders.

Meer informatie en aanmelden

Deel met anderen