Over Toekomstsessie Radar 2025 UNETO-VNI

Toekomstsessie Radar 2025 UNETO-VNI

Toekomstsessie Radar 2025

Binnen het project Radar 2025 brengt  UNETO-VNI met de hele branche de toekomstige trends in kaart. Wat staat ons te wachten en hoe kunnen we daar beleid en producten op ontwikkelen? Om de weg naar de toekomst uit te stippelen zijn TVVL-leden belangrijk. Er worden 3 Radar Toekomstsessies georganiseerd in de regio waarin trendthema’s worden getoetst en input verzameld.

Denk met mee
Tijdens de Radar Toekomstsessies kan je meedenken en jouw visie geven. De volgende thema's staan op de agenda:
  1. Trek naar de stad
  2. CO2 naar nul
  3. Data als grondstof
  4. Mensenwerk
  5. Nieuwe werkwijzen
  6. Branchevervaging

AANMELDEN woensdag 21 juni Tilburg

Mocht woensdag 21 juni in Tilburg niet uitkomen dan zijn er ook nog sessies op dinsdag 27 juni te Assen of op woensdag 28 juni te Houten.

Deel met anderen