Over VCCN Minisymposium Richtlijn 7

VCCN Minisymposium Richtlijn 7

VCCN- RL7 IN PERSPECTIEF ALS SCHAKEL NAAR "BETER IN CONTROL" OP DE OK
Na het uitbrengen van de nieuwe WIP richtlijn en de VCCN RL 7 is er veel in beweging gekomen. Er is een beter beeld ontstaan over de technische staat van OK luchtbehandeling en de mate van beheer. Meer zicht op de luchttechnische prestaties van veel toegepaste UDF systemen en er is gebleken dat het meten volgens RL 7 naast juiste instellingen en beheersing ook gewenning en ervaring vergt. Om onjuiste metingen te voorkomen is de richtlijn verduidelijkt en is de nieuwe NEN-EN-ISO 14644-1 van begin 2016 verwerkt. 

AANPASSINGEN RL7
In dit minisymposium wordt de verduidelijkte richtlijn gepresenteerd en in perfectief gebracht. Ervaringen uit het veld tegenover de huidige technische staat die vanuit de geconstateerde prestaties worden geïllustreerd. Daarnaast komt een instelling aan het woord waar de systemen luchttechnisch niet aan de gewenste prestatie voldoen, maar die op een andere, op gelijkwaardigheid gebaseerde wijze, aantoont wel “in control” te zijn. Hiermee wordt vooruit gegrepen op de in ontwikkeling zijnde VCCN RL8 over het monitoren van OK’s en opdekruimtes tijdens gebruik.

PROGRAMMA
15.30 - 16.15 
 Ontvangst

16.15 - 17.50  Introductie door dagvoorzitter Remko Noor, bestuurslid VCCN, Royal HaskoningDHV
                          Lezing 1 Verduidelijking van VCCN RL7 in perspectief 
                          ir. Frans Saurwalt,  Technisch Manager Kropman Contamination Control
                          Lezing 2Ervaringen met de technische staat voordat je RL 7 doet
                          ing. André van Tongeren, Operationeel manager IMI Aero-Dynamiek

 17.50 - 18.45  Broodjesbuffet

 18.45 - 20.20  Vervolg Lezingprogramma
                           Lezing 3 Hoe presteren OK’s in het licht van RL7
                           Roberto Traversari   MBA, Bsc ,  Senior researcher/consultant, TNO - ICB
                           Lezing 4’In control zijn’’ bij een niet volgens Wip / RL7  op niveau 1 presterend
                           systeem

                           Frans H. Ploegstra MA MHBA, deskundige infectiepreventie, Antonius ziekenhuis Sneek
                           Vragenronde  met alle sprekers  

20:20 - 21.00  Netwerkborrel

KOSTEN DEELNAME

VCCN leden / bedrijfsleden €   95

VCCN gepensioneerde leden €   60

VHIG / EHEDG / TVVL en NVTG leden € 115

Niet leden € 125

AANMELDEN

Aanmelden kan uitsluitend via de VCCN website. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Deel met anderen