Programma van Dé TVVL-Techniekdag 2016

Dé TVVL-Techniekdag 2016

Programma van Dé TVVL-Techniekdag 2016

Op woensdag 2 november:
12:15 - 13:00 Ontvangst met een broodje
13:00 - 13:10 Opening door dagvoorzitter Maarten van der Boon
13:10 - 13:20 Pitches van de sprekers
13:20 - 13:30 Wisseling van locatie i.v.m. parallelsessies (10 minuten wisseltijd)
13:30 - 13:55 Parallelsessie ronde 1: Gebouwautomatisering of Klimaattechniek
13:55 - 14:05 Wisseling van locatie i.v.m. parallelsessies (10 minuten wisseltijd)
14:05 - 14:30 Parallellsessie ronde 2: Sanitaire Techniek of Elektrotechniek
14:30 - 14:45 Drankje plus wisseling van locatie i.v.m. parallelsessies (15 minuten wisseltijd)
14:45 - 15:10 Parallelsessie ronde 3: Impuls of TVVL Kennispartners
15:10 - 15:20 Wisseling van locatie i.v.m. parallelsessies (10 minuten wisseltijd)
15:20 - 15:45 Parallelsessie ronde 4: BIM of het promotieonderzoek van Atze Boerstra
15:45 - 15:55 Wisseling van locatie (allen naar Groot Auditorium)
15:55 - 16:35 Pauze
16:35 - 16:55 Uitreiking B.J. Max prijs
16:55 - 17:20 Winnaar van de Rehva studentencompetitie en de worldcompetitie: Arash Rasooli
17:20 - 18:00 Vikingen in een Circulaire Economie door prof.ir. Peter Luscuere
18:00 - 18:10 Afsluitende act
18:10 - 18:15 Sluiting door de dagvoorzitter
18:15 - 18:16 Aanvang netwerkborrel/netwerkbuffet
18:16 - 19:45 Einde programma van Dè TVVL-Techniekdag
 1. Van 12:15 tot 13:00

  Ontvangst met een broodje

  U wordt bij de aanmelding gevraagd of u van de lunch gebruik wilt maken.

 2. Van 13:00 tot 13:10

  Opening door dagvoorzitter Maarten van der Boon

  Resultaatgericht werken aan innovatie op basis van less=more. De kracht en het succes van ontwikkeling ligt in eenvoud. Ik werk vanuit het 'waarom' en de kernwaarden van een organisatie of activiteit. Begrijpen, samenwerken en creativiteit zijn mijn drijfveren. En dat graag gecombineerd met de nodige passie en flair. Mijn ideaal: samenwerken doet versterken.

  In mijn vakgebied een brede ervaring opgebouwd in de elektrotechnische branche. Met name rond de onderwerpen: domotica & ICT, zorgtechniek/-domotica, energie, kennisontwikkeling en conceptontwikkeling. Het strategisch begeleiden van transities van business case naar value case geeft mij tomeloze energie. Het blijft uitdagend om product-, lineaire proces- en aanbodgestuurde organisaties organisch te kantelen naar klantgerichte, dienst- en vraaggestuurde organisaties.

  Samenwerken start met een eerste contact. Aangenaam kennis te maken...

 3. Van 13:10 tot 13:20

  Pitches van de sprekers

  De sprekers zullen u in een minuut informeren waar hun presentatie over gaat en waarom u deze lezing moet bijwonen.

 4. Van 13:30 tot 13:55

  Parallelsessie ronde 1: Gebouwautomatisering of Klimaattechniek

  Expertgroep GB in het Groot Auditorium: Internet of Things, het vervolg
  Een ronde langs alle TVVL-regio’s in anderhalf jaar. Veel interesse, goede discussies, bewustwording. In diezelfde tijd ook is het Internet of Things vele stappen dichterbij volwassenheid gekomen. Zijn we al klaar voor veel meer ICT, gegevensanalyses en nieuwe manieren van zaken doen? TVVL en KIEN hebben alvast de handen ineengeslagen en starten samen een IoT-platform voor de installatiesector.

  Sprekers: Leander Hamel, Hamel Regeltechniek en
  Jan Kerdèl, Kerdèl Business Development

  Expertgroep KT in De Oranjerie: Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat
  Binnen de Expertgroep Klimaattechniek wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de veranderde regelgeving op de gevel en het binnenklimaat. Esther Gerritsen praat u bij over de gevolgen van BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) voor ontwerpers.

  Esther Gerritsen, Techniplan Adviseurs

   

 5. Van 14:05 tot 14:30

  Parallellsessie ronde 2: Sanitaire Techniek of Elektrotechniek

  Expertgroep ET in het Groot Auditorium: Wat betekenen de wijzigingen van de NEN 1010 voor uw vakgebied? Namens de Expertgroep Elektrotechniek heeft onze normcommissie vertegenwoordiger in NEC 64-TC, Jan van der Meer, punten ingebracht ter verbetering van de NEN 1010:2015. Een aantal punten is al overgenomen in het correctieblad NEN 1010:2015/C1. Binnen de Expertgroep is een werkgroep actief die namens onze leden de (nog) niet in het correctieblad NEN 1010:2015/C1 overgenomen punten behandeld. In deze sessie krijgen jullie een update over de 18 punten die besproken zijn en wat dat voor u in het vakgebied betekent.

  Sprekers: Epko Horstman en Jan van der Meer

   

  Expertgroep ST in De Oranjerie: De effecten van de douche-wtw’s op de waterketen onderzocht
  Waternet heeft de energiebesparing en werking getest van douchewarmtewisselaars bij studentenwoningen. Stefan Mol presenteert het onderzoek en de resultaten naar het rendement van de douche-wtw’s. Wat blijkt: het rendement over een jaar lang meten was hoog en stabiel (ook met de seizoensinvloeden).

  Spreker: Stefan Mol, Waternet

   

 6. Van 14:45 tot 15:10

  Parallelsessie ronde 3: Impuls of TVVL Kennispartners

  Impuls in het Groot Auditorium: TVVL-REHVA project: Ziekenhuizen op weg naar Energieneutraal !
  In deze sessie worden bondig de resultaten gepresenteerd van het nZEB Hospital Buildings project dat Royal HaskoningDHV in samenwerking met de TU/e en met ondersteuning van TVVL en REHVA heeft uitgevoerd.
  Het vervolg van dit project bestaat uit het opstellen van een TVVL-REHVA-ASHRAE Guidebook nZEB Hospital Buildings.

  Tijdens de sessie geeft Wim Maassen inzicht in verplichtingen/wetgeving, toe te passen methoden en maatregelen.

  Spreker: Wim Maassen MSc PDEng
  Leading Professional, Royal HaskoningDHV
  TU/e Fellow, Eindhoven University of Technology

  Gezamenlijke TVVL Kennispartners in De Oranjerie
  De TVVL-Kennispartners Nieman, Orange Climate, Carrier, Systemair en Remeha verzorgen gezamenlijk een lezing. " De wereld is sterk
  aan het veranderen, de markt vraagt daarom ook om een andere benadering, de
  kennispartners van TVVL slaan de handen ineen"

  Beyond Smart Cities betekent voor de TVVL-kennispartners de handen ineengeslagen: 'Integraal denken, met het oog op de kwaliteit voor de gebruiker'. Dat vraagt om echte kennisneming en andere vormen van samenwerking. Wij delen graag onze visie met u. Namens de kennispartners spreekt ir. Harm Valk, partner en senior adviseur van de Nieman Groep.

   

 7. Van 15:20 tot 15:45

  Parallelsessie ronde 4: BIM of het promotieonderzoek van Atze Boerstra

  Promotieonderzoek van Atze Boerstra in het Groot Auditorium
  Op 8 september is ir. Atze Boerstra gepromoveerd aan de TU Eindhoven  en wel op het onderwerp ‘persoonlijke beïnvloeding van het binnenklimaat in kantoren’. De plechtigheid vond plaats in het auditorium van de TU in aanwezigheid van onder andere de promotoren Prof. Jan Hensen (TU/e) en Prof. Bjarne Olesen uit Denemarken. Atze verzorgt een lezing over zijn onderzoek.

  Spreker: Dr. Ir. Atze Boerstra  ITANNEX in De Oranjerie: BIM – Beleving Innovatie Mensen
  Nico Ruikes, commercieel directeur van Itannex,verzorgt een bevlogen en inspirerende lezing over BIM – Beleving Innovatie Mensen

  Spreker: Nico Ruikes

 8. Van 16:35 tot 16:55

  Uitreiking B.J. Max prijs

  Uitreiking van de BJ Maxprijs door de voorzitter van de BJ Max stichting Ferry de Vries

  Traditiegetrouw reikt het bestuur van de Stichting B.J. Max, de B.J. Max Prijs uit aan een persoon die een studie of onderzoek heeft gepubliceerd op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze over een onderwerp uit ons vakgebied, waarbij onderzoek en/of nieuwe ontwikkelingen centraal staan. Dit jaar zal de B.J. Max prijs worden uitgereikt tijdens de TVVL-Techniekdag 2016.

 9. Van 16:55 tot 17:20

  Winnaar van de Rehva studentencompetitie en de worldcompetitie: Arash Rasooli

  On CLIMA 2016 in May, the REHVA World Congress in Aalborg (Denmark), PhD Arash Rasooli has won the REHVA World Student Competition with first place for his MSc thesis in Mechanical Engineering ‘Computational and Experimental Investigation of Walls’ Thermal Transmittance in Existing Buildings’ at the Faculty of 3mE.

  Prior to this competition he won the Dutch REHVA competition in March, held by REHVA, TVVL, and Royal Haskoning DHV and (on CLIMA 2016 as well) the European prize between 14 countries. For the European as well as the World prize a trophy and a cheque of € 1500 were presented to him. The thesis was written at OTB, under supervision of dr. Laure Itard and the faculty of 3ME, under supervision of dr. Carlos Infante Ferreira.

  REHVA is the Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations. Every year, it launches a student competition for MSc theses in the area of heating, ventilation and air conditioning technology, building services, indoor environmental control and energy performance of buildings. The World Student Competition was held for the first time and will take place every 3 years. The winner of REHVA’s European student competition represents REHVA and competes against students from 5 non-European countries representing their organisations such as ASHRAE from the US and Canada.

 10. Van 17:20 tot 18:00

  Vikingen in een Circulaire Economie door prof.ir. Peter Luscuere

  Peter Luscuere is voorzitter van de Maatschappelijke Advies Raad van TVVL en heeft onlangs een studiereis georganiseerd naar Denemarken ter inspiratie van TVVL- en MAR-leden. Hier zijn een aantal projecten bezocht die met recht midden in de circulaire economie staan. Ontwikkelingen die de weg gebaand hebben voor Copenhagen van een periode met hoge werkloosheid en grote financiële problemen naar een gemeenschappelijke duurzame stedelijke ontwikkeling. Nieuwe iconische projecten die voortkomen uit en aansluiten bij de digitalisering en vernetwerking van van het werken in de bouw. En als klap op de vuurpijl een eiland (Samsø) dat in een tiental jaren, van een kwakkelende economie die volledig afhankelijk was van de import van fossiele brandstoffen, een transitie heeft doorgemaakt en nu een netto exporteur is van hernieuwbare energie met sterke aandacht voor inclusiviteit van al haar inwoners.

  Wat kunnen wij leren van deze noorderburen en hoe passen wij dit toe in bijvoorbeeld de Roadmap Next Economy, een met Jeremy Rifkin ontwikkeld project voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarin Peter trekker is van het transitiepad Circular Economy.

 11. Van 18:10 tot 18:15

  Sluiting door de dagvoorzitter

  Maarten van der Boon zal Dè TVVL Techniekdag ludiek afsluiten.

 12. Van 18:15 tot 18:16

  Aanvang netwerkborrel/netwerkbuffet

  buffet en netwerkborrel

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
Niet-leden € 115,00
Persoonlijke leden en medewerkers begunstigers Gratis
Studenten (op vertoon collegekaart) Gratis
Tweede en volgende medewerker begunstiger € 60,00

Deelname aan Dé TVVL-Techniekdag is voor persoonlijke leden en voor de eerste medewerker van begunstigers kosteloos. Log eerst in om van deze gratis deelname gebruik te maken!

Voor de tweede en volgende medewerker wordt een bedrag van € 60,00 (excl. BTW) in rekening gebracht (aan de hand van de volgorde van aanmelden bepaalt TVVL de kosteloze of betalende deelname).

Deel met anderen