Beyond Smart Cities

Scroll down

Beyond Smart Cities

Beyond (Smart) Cities

Smart Cities. We horen er steeds meer over en iedereen is er mee bezig. Waarom dan bij TVVL Beyond Smart Cities?

TVVL gelooft dat in onze zoektocht naar techniek, in dienst van mens en duurzaamheid, we verder moeten kijken. Minder slecht is niet goed genoeg. Efficiëncy niet de maat. Laten we kiezen voor goed in plaats van minder slecht. 

Bronnen worden schaarser. Of zoals Jeremy Rifkin, in zijn boek de 3e industriele revolutie omschrijft:

  1. verschuiving naar hernieuwbare energie.
  2. transitie van macro naar micro energiecentrales.
  3. Inzetten van waterstof- en andere energieopslagtechnologieën in elk gebouw en in de infrastructuur.
  4. Het gebruik van internettechnolgie om het elektriciteitsnet om te vormen tot een netwerk waar energie wordt gedeeld.
  5. Transport om te vormen naar elektrische- en brandstofcelvoertuigen beschikbaar voor handel. 

TVVL-ers maken het verschil in het ontwikkelen van deze technieken naar de gebouwde omgeving.

TVVL-ers denken verder dan wat vandaag de dag technisch mogelijk is.

Door kennis te delen dragen Technici bij aan multidisciplinaire en grensoverschrijdende samenwerking. Daardoor ontstaan oplossingen voor de knelpunten van de stad van de toekomst.