Xigna

TVVL Kennispartner: Xigna

De missie van alle Xignarianen is helder: een veilig, gezond en leefbare omgeving binnen de waterwereld. Xigna is het expertise bureau op het gebied van waterveiligheid en beheer met specialisaties legionella, zwembadwater en proceswaterbeheer. Bij Xigna kan men terecht voor professioneel wateradvies, laboratorium- en inspectiediensten. 

Als TVVL Kennispartner draagt Xigna bij aan kennisontwikkeling binnen de watersector. Erwin Nijlant, Directeur bij Xigna en actief lid van de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken: “Het delen van kennis en waterbeheer zit ons in het bloed. Onze passie, gedrevenheid en expertise heeft ertoe geleid dat niet alleen het aantal legionella besmettingen daalde met soms wel 70% maar ook de exploitatiekosten afnamen. De samenwerking met TVVL maakt het mogelijk om die ervaringen en expertise te delen met de TVVL leden, kennispartners en de installatiesector. 

Over Xigna – waterveiligheidsexperts
Xigna levert ‘first class’ advies- en laboratorium diensten op het gebied water. Vanaf het ontwerp, de realisatie tot en met het beheer van installaties leveren de Xigna waterveiligheidsexperts oplossingen die de gezondheid en veiligheid bevorderen, samen met kostenbesparende exploitatie oplossingen. De gecertificeerde legionellapreventie diensten, risico analyse RI&Emonstername & wateronderzoek alsook brononderzoek & advies worden dagelijks ingezet voor drinkwaterinstallaties, zwembadwater beheer en koeltoreninstallaties.

Xigna is tevens de grondlegger van het inspectie en veiligheidsportaal UCare4. Het digitale logboek platform van UCare4 is de enige multidisciplinaire, leverancier onafhankelijke, en open oplossing voor elk compliance taak zoals legionella, brandveiligheid, voedselveiligheid (HACCP), koeltorens, zwembaden, etc.

Kijk voor meer informatie op  https://www.xigna.nl